Chúng thể chúng ta đã nghe qua khái niệm năm ánh sáng; vậy năm ánh sáng là gì? Một năm ánh sáng là gì? 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km, m, dặm?

Năm ánh sáng là gì? 1 năm ánh sáng là gì?

Năm ánh sáng là một đơn vị đo chiều dài, được sử dụng để biểu diễn khoảng cách thiên văn. Năm ánh sáng tiếng Anh là light-year hay lightyear.

Đang xem: 1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

1 năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một năm Julius. 1 năm Julius được định nghĩa bằng 365,25 ngày hay 31.557.600 giây.

Theo quy định của IAU (Hiệp hội Thiên văn quốc tế), năm ánh sáng được viết tắt là ly. Bạn cũng có thể bắt gặp những ký hiệu viết tắt khác như “l.y.”, “al” (trong tiếng Pháp), hay “Lj” trong tiếng Đức.

1 năm ánh sáng bằng bao nhiêu km?

Theo định nghĩa của IAU, năm ánh sáng được tính bằng cách lấy thời gian một năm Julius (365,25 ngày hay 31.557.600 giây) nhân với tốc độ của ánh sáng (299.792.458 m/s). Như vậy:

1 năm ánh sáng = 31.557.600 giây x 299.792.458 m/s 9.460.730.472.580.800 mét

Đổi sang các đơn vị khác sẽ là:

1 năm ánh sáng ≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét 1 năm ánh sáng ≈ 5,878625 nghìn tỷ dặm 1 năm ánh sáng ≈ 63241,077 đơn vị thiên văn AU 1 năm ánh sáng ≈ 0,306601 parsec

Vậy một năm ánh sáng bằng khoảng 9,5 nghìn tỷ km. Và một năm ánh sáng bằng khoảng 5,9 nghìn tỷ dặm (mile).

*

Ngoài khái niệm năm ánh sáng ra, chúng ta còn khá nhiều đơn vị đo và khái niệm khác, ví dụ như: tháng ánh sáng, phút ánh sáng hay đơn vị Thiên văn (au). (Ảnh: miền công cộng)

Các khái niệm ánh sáng khác

Tháng ánh sáng là gì?

Tương tự như năm ánh sáng, tháng ánh sáng cũng là đơn vị đo chiều dài; và được sử dụng trong Thiên văn học.

1 tháng ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một tháng. Trong trường hợp này, 1 tháng được xem là có 30 ngày; mỗi ngày có 86.400 giây.

Tuần ánh sáng là gì?

Tương tự như năm ánh sáng và tháng ánh sáng; tuần ánh sáng cũng là đơn vị đo khoảng cách được dùng trong Thiên văn học.

1 tuần ánh sáng là khoảng cách ánh sáng truyền trong chân không trong thời gian một tuần. Trong đó, 1 tuần có 7 ngày, và mỗi ngày có 86.400 giây.

Như vậy 1 tuần ánh sáng bằng 181.314.478.598.400 m.

Ngày ánh sáng là gì?

Áp dụng tương tự, chúng ta có ngày ánh sáng.

Xem thêm: Các Hãng Điện Thoại Tốt Nhất: Iphone, Samsung, Vsmart,, Top 10 Hãng Điện Thoại Cảm Ứng Bền Nhất Hiện Nay

1 ngày ánh sáng có chiều dài bằng 25.902.068.371.200 m.

Giờ ánh sáng là gì?

Áp dụng tương tự, chúng ta cũng có giờ ánh sáng.

Phút ánh sáng là gì?

Phút ánh sáng tiếng Anh là light minute; là đơn vị dùng đo khoảng cách dùng trong Thiên văn học tương tự như giờ ánh sáng hay năm ánh sáng.

1 phút ánh sáng có chiều dài bằng 17.987.547.480 m.

Giây ánh sáng là gì?

1 giây ánh sáng có chiều dài bằng 299.792.458 m.

1 phút ánh sáng bằng bao nhiêu km

Chúng ta có 1 phút ánh sáng có chiều dài bằng 17.987.547.480 m. Và 1 km = 1000 m.

Như vậy chuyển sang km sẽ là: 17.987.547,48 km.

1 triệu năm ánh sáng bằng bao nhiêu km

Chúng ta có một năm ánh sáng ≈ 9,461 nghìn tỷ kilômét. Như vậy một triệu năm ánh sáng sẽ là khoảng 9,461 x 106 nghìn tỷ kilômét.

*

Mặt Trăng cách Trái Đất khoảng 1,28 giây ánh sáng. (Ảnh: Pixabay)

Mặt Trăng cách Trái Đất bao nhiêu năm ánh sáng

Ánh sáng di chuyển với tốc độ khoảng 300.000 km / giây; khoảng cách trung bình từ Mặt trăng đến Trái đất là khoảng 384.000 km.

Xem thêm: Top 10 Web Hẹn Hò, Kết Bạn Trực Tuyến Online Phổ Biến Nhất, Please Wait

Do đó, mất khoảng 1,28 giây để ánh sáng truyền từ Mặt trăng trở lại Trái đất. Nói cách khác, Mặt trăng cách Trái đất là 1,28 giây ánh sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *