Khối lượng là cửa hàng để đo lường và tính toán chi phi xây dựng vị vậy vấn đề đo tách khối lượng xây dựng dự án công trình được đúng đắn và đúng quy định sẽ giúp đỡ tính toán ngân sách xây dựng được chủ yếu xác.

Bạn đang xem: Cách bóc tách khối lượng thép

Bài hướng dẫn bóc tách trọng lượng sẽ phía dẫn chi tiết việc bóc tách tách trọng lượng đối cùng với từng công tác làm việc cụ thể: hướng dẫn tách tách cân nặng công tác Đào, đắp; công tác làm việc xây; công tác trát, láng; công tác bê tông, cốt thép, ván khuôn; công tác dan giáo....


HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

I. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Tách tách trọng lượng công trình là việc xác định trọng lượng trên phương thức: Đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên các đại lý kích thước, con số quy định trong phiên bản vẽ thiết kế, thuyết mình kiến tạo hoặc tự yêu cầu thực hiện dự án, xây cất xây dưng, chỉ dẫn kỹ thuật, những hồ sơ, hướng dẫn khác có liên quan và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh xây dựng Việt Nam.

2. Việc đo bóc tách khối lượng phải cân xứng với mục tiêu sử dụng, cách thức xác định và làm chủ chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng theo quy định.

3. Trọng lượng đo bóc cần thể hiện được xem chất, kết cấu công trình, vật liệu chủ yếu sử dụng và phương án thi công, bảo vệ đủ điều kiện để xác định giá cả xây dựng.

4. Đối với 1 số thành phần có mô tả trong bản vẽ kiến tạo nhưng không thể đo bóc được chủ yếu xác, thì rất có thể đưa ra "khối lượng tạm thời tính". Cân nặng tạm tính đang được khẳng định lại khi tiến hành nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hoặc theo quy định rõ ràng của hợp đồng.

5. Ngôi trường hợp thực hiện số liệu thống kê cân nặng từ các phần mềm thiết kế, phần mềm chuyên được sự dụng thì cân nặng các công tác làm việc này cần được được ghi rõ về phương thức xác định vào Bảng tổng hợp cân nặng xây dựng và phù hợp với quy định.

6. Việc xác định khối lượng trong nghiệm thu, giao dịch thanh toán và quyết toán ngân sách chi tiêu xây dựng triển khai theo vẻ ngoài trong đúng theo đồng và khuyên bảo đo tách nay.

II. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CỤ THỂ

1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

1.1 hồ sơ đo tách bóc khối lượng công trình xây dựng gồm:

- Bảng tổng hợp trọng lượng xây dựng (mẫu Bảng 6.1 nghỉ ngơi cuối bài bác viết)

- Bảng đưa ra tiết khối lượng công tác thiết kế (mẫu 6.2 ngơi nghỉ cuối bài bác viết)

- các bảng thống kê cụ thể (nếu có): Bảng thống kế thép ....

1.2 Yêu ước đối vớiBảng tổng hợp khối lượngxây dựng

- tất cả các công tác/nhóm công tác làm việc xây dựng cần tiến hành phải được ghi trong Bảng tổng hợp cân nặng xây dựng. Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng được lập cho: toàn cục công trình hoặc Từng hạng mục, gói thầu với theo chiến lược tiến độ, yêu cầu thực hiện dự án.

- Nội dung đa phần của bảng tổng hợp trọng lượng xây dựng: Theo mẫu mã Bảng 6.1 nghỉ ngơi cuối bài viết.

1.3. Yêu thương cầu đối với Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng

- dùng làm diễn giải chi tiết các thực tính toán, tác dụng xác định trọng lượng trong quy trình đo bóc. (theo chủng loại Bảng 6.2 nghỉ ngơi cuối bài viết).

1.4. Một số yêu mong khác

- Danh mục các bước cần thực hiện bóc tách tách khối lượng phù vừa lòng với bản vẽ thiết kế, với các bước công nghệ, trình trường đoản cú thi công, biểu thị được tương đối đầy đủ nội dung những công tác sản xuất cần khẳng định khối lượng, vị trí các bộ phần công trình, những công tác trực thuộc côngtrình.

- tên công tác, đơn vị tính phải tương xứng với khối hệ thống định mức, solo giá, đơn vị đo lường và tính toán theo cách thức hiện hành.

- các ký hiệu cần sử dụng trong Bảng bỏ ra tiết trọng lượng phải phù hợp với cam kết hiệu đã mô tả trong bản vẽ thiết kế. Các trọng lượng theo thống kê bản vẽ thiết kế thì đề xuất ghi rõ Theo thống kế thiết kế, số hiệu bạn dạng vẽ có thống kê.

- hiệu quả đo tách khối lượng công tác xây dựng từ bỏ Bảng chi tiết cân nặng được tổng vừa lòng vào Bảng tổng hợp trọng lượng sau khi đã có xử lý theo hướng dẫn làm cho tròn những trị số. Trường hợp hiệu quả tính toán là số thập phần thì đem đến tía số sau vệt phẩy.

2. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2.1 Nghiên cứu, bình chọn nắm vững những thông tin trong bạn dạng vẽ kiến tạo và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Ngôi trường hợp đề nghị thiết, yêu mong người thiết kế giải thích.

2.2 Lập bảng đưa ra tiết cân nặng công tác xây cất của công trình, hạng mục công trình gồm:

- Liệt kê danh mục các bước cần thực hiện đo tách bóc khối lượng;

- phân loại các công việc thành các công tác cụ thể để thực hiện đo bóc;

- câu hỏi lựa chọn đơn vị chức năng tính phải phù hợp với khối hệ thống định mức, đối kháng giá và đơn vị đo lường;

- Danh mục các bước cần đo tách được trình diễn phù hượp với bản vẽ thiết kế, trình trường đoản cú thi công, thể hiện đầy đủ nội dung các công tác cần khẳng định khối lượng, vị trí các bộ phần công trình, công tác xây dựng nằm trong công trình.

2.3 thực hiện đo bóc khối lươgj dự án công trình theo Bảng bỏ ra tiết khối lượng công tác xây dựng.

2.4 Tỏng vừa lòng các trọng lượng đã đo tách vào Bảng tổng hợp trọng lượng sau khi đã giải pháp xử lý làm tròn trị số.

2.5 tiến hành ra soát, kiểm tra trọng lượng xây dựng dự án công trình đã được đo bóc.

3. Đo tách theo diện tích, quy mô năng suất hoạc năng lực ship hàng theo thi công công trình

3.1 Được tiến hành trên cơ sở xác minh sơ cỗ tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựng theo phương thức xác định theo suất vốn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình.

3.2 Đo bóc theo diện tích s xây dựng:

a) Đo tách bóc theo diện tích sàn xây dựng đối với công trình dân dụng và công nghiệp

- trọng lượng diện tích sàn xây dựng công trình xây dựng là tổng diện tích sàn gây ra của toàn bộ các tầng, bao hàm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái với tầng mái tum (nếu có). Diện tích sàn xây đắp của một tầng là diện tích sàn xây đắp của tầng đó, có cả tường bao (hoặc phần tường thông thường thuộc về nhà) và diện tích mặt phẳng của lôgia, ban công, mong thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói;

- các thông tin tế bào tả gồm những: chiều cao công trình (chiều cao từng tầng hoặc chiều cao toàn thể tòa nhà), số lượng tầng (bao gồm tầng nổi, tầng hầm), tính chất kết cấu, vật tư sử dụng chủ yếu, giải pháp gia gắng nền quan trọng đặc biệt và những thông tin khác có liên quan đến việc xác định giá thành (nếu có) cần phải ghi trong Bảng chi tiết cân nặng công tác xây dựng.

b) Đo bóc tách theo diện tích cầu giao thông

- trọng lượng diện tích mong giao thông đường bộ tính theo chiều rộng lớn là hết gờ lan can bên cạnh và chiều dài cho đến khi xong đuôi mố;

- các thông tin mô tả bao gồm: loại cầu, nhiều loại dầm cầu, bề rộng cầu, chiều lâu năm nhịp, một số loại cọc, chiều nhiều năm cọc móng và các thông tin không giống có tương quan đến việc xác định chi tiêu (nếu có) rất cần được ghi trong Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng.

3.3. Đo tách bóc theo quy mô hiệu suất hoặc năng lực ship hàng của công trình

a) Đối cùng với những dự án công trình đã bao gồm trong hạng mục suất vốn đầu tư được cấp tất cả thẩm quyền phát hành thì đơn vị tính sử dụng để đo tách phù hợp với đơn vị tính khớp ứng trong tập suất vốn chi tiêu ban hành.

b) khi đo bóc khối lượng theo quy mô công suất, theo thông số kỹ thuật kỹ thuật hoặc năng lực ship hàng theo kiến thiết của công trình, những thông tin tế bào tả rất cần phải thể hiện tại rõ về tính chất chất, điểm sáng và loại vật liệu sử dụng xác minh từ thi công cơ sở và những yêu cầu quan trọng khác trong dự án.

4. Đo tách bóc theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị chức năng kết cấu hoặc phần tử công trình

4.1. Hạng mục nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc thành phần công trình được tuyển lựa trên cơ sở kim chỉ nam thực hiện công việc chính trong quy trình xây dựng.

4.2. Đơn vị tính

a) Xác định phù hợp với loại công tác xây dựng chính, đơn vị chức năng kết cấu hoặc thành phần của công trình, bảo vệ thuận tiện nhất trong bài toán đo đếm trên bản vẽ hoặc không tính thực địa lúc xây dựng công trình xây dựng và phải phù hợp với đơn vị tính theo định mức sẽ được chào làng (nếu có).

b) Đối với đầy đủ nhóm công tác, đơn vị kết cấu hoặc phần tử công trình đã có trong danh mục định mức, đối kháng giá được cấp có thẩm quyền phát hành thì tên gọi, đơn vị chức năng tính ghi trong Bảng đưa ra tiết cân nặng công tác xây dựng, Bảng tổng hợp trọng lượng công tác thi công công trình, hạng mục công trình cân xứng với thương hiệu gọi, đơn vị chức năng tính trong tập định mức, 1-1 giá ban hành.

4.3. Khối lượng đo tách theo nhóm công tác xây dựng, đơn vị chức năng kết cấu hoặc bộ phận công trình được triển khai theo phương thức đo, đếm, tính toán, kiểm tra trên đại lý kích thước, số lượng và thống kê lại trong hồ nước sơ kiến tạo của công trình, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu thương cầu các bước phải thực hiện của công trình.

5. HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG THEO CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỦ YẾU

XEM nhanh - HƯỚNG DẪN BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG:

1. Công tác phá dỡ

2. Công tác làm việc đào, đắp

3. Công tác xây

4. Công tác bê tông

5. Công tác ván khuôn

6. Công tác cốt thép

7. Công tác làm việc cọc

8. Công tác khoan

9. Công tác làm việc làm đường

10. Công tác làm việc đường ống

11. Công tác làm việc kết cấu thép

12. Công tác kết cấu gỗ

13. Công tác hoàn thiện

14. Công tác làm việc lắp đặt khối hệ thống kỹ thuật công trình.

15. Công tác lắp đặt thiết bị công trình

16. Công tác dàn giáo giao hàng thi công

17. CÁC BIỂU MẪU THAM KHẢO ÁP DỤNG

5.1.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác phá dỡ:Phân nhiều loại theo loại cấu kiện đề nghị phá dỡ, loại vật tư cần phá dỡ, biện pháp kiến tạo và điều kiện thi công.Trong tên công tác làm việc cần chú thích về phương án chống đỡ (nếu có), khối lượng biện pháp kháng đỡ và di chuyển phế thải ra khỏi công trình xây dựng được thống kê giám sát thành những công tác riêng biệt.Khối lượng đồ dùng liệu sau khoản thời gian phá tháo dỡ nếu được tận dụng tối đa (tận dụng hết, tận dụng bao nhiêu %....)thì rất cần được ghi vào phần diễn đạt khoản mục các bước trong Bảng tổng hợp trọng lượng xây dựng5.2.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác làm việc đào, đắp:Khối lượng đào: tách tách theo nhóm, một số loại công tác, các loại bùn, cấp đất, đá, độ sâu đào, chiều rộng của hố đào, điền khiếu nại thi công, biện pháp kiến thiết (thủ công hay bằng máy).Khối lượng đắp: bóc tách theo nhóm, một số loại công tác, theo loại vật liệu đắp (đất, đá, cát..) cung cấp đất đá, độ dày của lớp vật tư đắp, độ chặt yêu cầu khi đắp, đk thi công, biện pháp xây cất (bằng thủ công hay bởi máy)Khối lượng công tác đào đắp được tính theo kích thước trong bạn dạng vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công cùng nghiệm thu, bên cạnh thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt.Trường vừa lòng đào đất để đắp thì trọng lượng đất đào bằng cân nặng đất đắp nhân với hệ số biến đổi từ đất đào sang khu đất đắp.Trường hợp mua mảnh đất rời để đắp thi cân nặng đất rời dùng làm đắp được xác minh căn cứ vào trọng lượng đất đo tại chỗ đắp nhân với thông số tơi xốp của khu đất (bằng cân nặng thể tích thô của đất theo yêu thương cầu kiến tạo chia cho cân nặng thể tích thô xốp không tính hiện trường).Khối lượng đào, đắp không bao hàm khối lượng các công trình ngầm chiếm chỗ (đường ống kỹ thuật, cống bay nước…).Trong khối lượng đào bên cạnh riêng khối lượng các nhiều loại đất/đá nhưng mà khác với cung cấp đất/đá đang tiến hành đo tách nếu khối lượng đó nhỏ hơn 1m³.Đối với công tác làm việc đào, đắp móng công trình xây dựng nhà cao tầng, dự án công trình thủy công, trụ cầu, mố cầu, hầm, các công trình theo tuyến, nền đất yếu thì trong phần trình bày đào, đắp yêu cầu ghi rỗ biện pháp thi công ship hàng đào, đắp như có tác dụng cừ chống sạt lở.. (nếu có).Việc tận dụng đồ vật liệu sau khoản thời gian đào (nếu có), phương án vận chuyển vật liệu đào thoát khỏi công trình rất cần được ghi cụ thể trong phần miêu tả của khoản mục công việc.5.3.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác xây:Phân nhiều loại riêng theo loại vật liệu xây (gạch, đá…), mác vữa xây, chiều dày khối xây, chiều cao công trình, theo phần tử công trình và đk thi công.Khối lượng xây bao hàm cả phần nhô ra và các chi tiết liên kết nối sát với khối xây, chưa hẳn trừ những khoảng trống vào khối xây có diện tích Độ dày của tường không bao gồm lớp ốp mặt, lớp phủ mặt phẳng (lớp trát). Độ dày của tường vát là độ dày vừa phải của tường đó.Xây tường tự do có chiều lâu năm ≤ 4 lần chiều dày tường được xem là xây cột, trụ.Khối lượng cột, trụ đính với tường, được thiết kế với cùng một loại vật tư với tường, thực hiện xây dựng cùng cùng với xây tường, thì tính vào cân nặng tường.5.4.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác làm việc bê tôngPhân nhiều loại theo cách làm sản xuất bê tông (bê tông trộn tại chỗ, bê tông thương phẩm)Theo nhiều loại bê tông áp dụng (bê tông đá dăm, bê tông át phan, bê tông chịu đựng nhiệt, bê tông bền sunfat…), theo size vật liệu (đá, sỏi, cát…)Theo mác vữa bê tông,Theo bỏ ra tiết thành phần kết cấu (móng, tường, cột…)Theo chiều dày khối bê tông, theo độ cao công trình, theo cấu kiện bê tông (bê tông đúc sẵn),Theo điều kiện xây cất và phương án thi công.Đối với một số trong những công tác bê tông đặc trưng còn cần được đo bóc, phân các loại theo cấu kiện, chiều cao cấu kiện, đường kính cấu kiện.Khối lượng bê tông tính cả các phần nhô ra, không trừ cốt thép, dây buộc, bản mã, các thành phần ứng xuyên suốt trước và các cụ thể tượng tự, phải trừ đi những khe co giãn, những lỗ trống rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông rất có thể tích lớn hơn 0,1m³; chỗ giao nhau giữa những kết cấu được tính một lần.Cột, trụ nối với tường, nếu tất cả cùng loại cấp phối, mác bê tông với tường và không tồn tại yêu cầu bắt buộc đúc riêng thì tính như phần tử của tường.Phần bê tông giao thân cột cùng dầm nếu gồm cùng các loại cấp phối, mác bê tông và không tồn tại yêu cầu bắt buộc đúc riêng biệt thì tính như thành phần của cột.Phần bê tông dầm, cột, vách bên trong tấm sàn nếu gồm cùng một số loại cấp phối, mác bê tông cùng với tấm sàn và không có yêu cầu phải đúc riêng thì tính như phần tử của sàn.Những yêu thương cầu quan trọng về các biện pháp dầm, bảo dưỡng hoặc giải pháp kỹ thuật xử lý quan trọng đặc biệt theo thiết kế hoặc tiêu chuẩn, quy phạm, cách thực hiện vận chuyển bê tông (cự ly, nhiều loại xe), tỷ lệ cấp phối bê tông cần được ghi rõ.5.5.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- công tác làm việc ván khuônPhân loại theo chất liệu sử dụng có tác dụng ván khuôn (thép, gỗ, mộc dán lấp phin...).Khối lượng ván khuôn được tính theo huyết diện bề mặt cấu kiện bê tông cần được lắp ván khuôn và bắt buộc trừ những khe co giãn, những lỗ trống rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích to hơn 1m2, địa điểm giao nhau Móng - cột - dầm - trần... được tính một lần.Đối với ván khuôn theo tấm định hình khi xây dựng theo yêu ước kỹ thuật có kích cỡ lớn hơn 3m2 không phải trừ diện tích s ván khuôn các lỗ trống rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông.Ván khuôn giữ lại công trình cần được nêu rõ vào phần thể hiện của khoản mục công tác làm việc ván khuôn.5.6.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác làm việc cốt thépPhân nhiều loại theo các loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn), mác thép, đội thép, 2 lần bán kính cốt thép theo bỏ ra tiết thành phần kết cấu (móng, cột, tường...) và điều kiện thi công.Phân loại theo độ cao cấu kiện.Khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, nhỏ kê, bu lông link và khối lượng cốt thép biện pháp thiết kế như thép chống giữa nhì lớp cốt thép... (nếu có).Các tin tức cường độ tiêu chuẩn, hình dạng bề mặt và các điểm lưu ý về nhận dạng khác cần phải ghi rõ trong Bảng tính toán, đo tách khối lượng xây dựng.5.7.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác làm việc cọc

1. Phân nhiều loại theo:

- thiết bị liệu chế tạo cọc (cọc tre, gỗ, bê tông cốt thép, thép),

- size cọc (chiều nhiều năm mỗi cọc, con đường kính, ngày tiết diện),

- biện pháp đóng cọc,

- Độ sâu đóng góp cọc,

- cấp cho đất đá,

- Điều kiện kiến thiết (trên cạn, bên dưới nước, môi trường nước ngọt, nước lợ, nước mặn)

- Biện pháp xây dựng (thủ công, thi công bằng máy).

2. Độ sâu đóng góp cọc được đo dọc theo trục của cọc trường đoản cú điểm ban đầu tiếp xúc với mặt khu đất tới cao độ mũi cọc.

4. Đối với kết cấu cọc Barrete giỏi cọc khối bê tông đúc sẵn tại hiện trường, việc bóc tách tách trọng lượng Bê tông, cốt thép, ván khuôn cọc được tính như đã lý giải ở những mục trên.

5. Những ống vách vướng lại vĩnh viễn nên được ghi rõ trong bảng tính.

5.8.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác khoan

1. Phân một số loại theo:

- Đường kính lỗ khoan,

- Chiều sâu khoan,

- Điều kiện khoan (khoan trên cạn hay khoan dưới nước, môi trường xung quanh nước ngọt, nước lợ, nước mặn),

- cấp đất, đá;

- phương pháp khoan (khoan thẳng, khoan xiên);

- thứ khoan (khoan xoay, khoan guồng xoắn, khoan lắc...), chuyên môn sử dụng bảo đảm thành lỗ khoan (ống vách, bentonit...).

2. Chiều sâu khoan được đo dọc từ lỗ khoan, tính trường đoản cú điểm ban đầu tiếp xúc cùng với mặt khu đất (đối với khoan bên trên cạn) hoặc từ mặt nước (đối cùng với khoan bên dưới nước) mang lại cao độ đáy hố khoan.

3. Các thông tin về công tác làm việc khoan: Chiều sâu khoan, cung cấp đất đá, điều kiện khi khoan: khoan trên cạn, bên dưới nước, độ sâu mực nước, vận tốc dòng chảy, mực nước thủy triều lên và xuống, chiều sâu ngàm vào đá, chiều lâu năm ống vách phụ (nếu có),... Cần được ghi rõ trong Bảng tính.

5.9.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác làm việc làm đường

1. Phân loại:

- một số loại đường (bê tông xi măng, bê tông át phan, nhẵn nhựa, cấp cho phối...),

- Trình từ bỏ của kết cấu (nền, móng, mặt đường),

- Chiều dày của từng lớp,

- biện pháp thi công.

2. Khối lượng làm con đường khi đo bóc phải trừ các cân nặng lỗ trống trên mặt mặt đường (như hố ga, hố thăm hoặc tương tự) tất cả diện tích to hơn 1m2. Các chỗ giao nhau được xem một lần.

3. Những thông tin về một số loại vật liệu, chiều dày những lớp cấp phối, mặt cắt ngang đường, lề đường rất cần được ghi rõ vào Bảng tính.

4. Khối lượng công tác vỉa hè, dải phân cách, cầu thang phòng hộ, tô kẻ, diện tích trồng cỏ, hệ thống cọc tiêu, đại dương báo hiệu, khối hệ thống chiếu sáng... được tính riêng.

5. Các công tác xây, bê tông, cốt thép...thuộc công tác làm đường cũng giám sát và đo lường đã khuyên bảo ở trên

5.10.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác làm việc đường ống

1. Phân loại

- Theo các loại ống,

- kích thước ống,

- vật liệu sản xuất (bê tông, gang,...).

2. Chiều nhiều năm của đường ống được đo dọc theo con đường trung trung ương của mặt đường ống.

3. Chiều nhiều năm của con đường ống cung cấp nước phân phối, nước thải được đo bao hàm chiều dài bao gồm phụ kiện và van.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Intro Video - Làm Intro Video Như Thế Nào

4. Chiều dài mặt đường ống thải nước (mưa, bẩn) ko kể chiều nhiều năm ở những hố ga, hố thu với hố thăm chiếm phần chỗ.

5. Cân nặng sơn ống được xem bằng chiều dài nhân với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ hoặc thêm các mặt bích, van, giá bán treo và những phụ khiếu nại nhô lên khác.

6. Thứ liệu, hình trạng nối, đường kính ống cùng yêu ước lót ống được nêu rõ vào Bảng tính.

5.11.Hướng dẫn tách bóc tách khối lượng- công tác làm việc kết cấu thép

1. Phân loại:

- Chủng loại thép,

- Đặc tính chuyên môn của thép,

- form size kết cấu,

- những kiểu liên kết (hàn, bu lông...),

- những yêu ước kỹ thuật quan trọng khi gia công, gắn thêm dựng, phương án gia công, thêm dựng (thủ công, cơ giới, trụ kháng tạm khi đính dựng kết cấu thép ...).

2. Trọng lượng kết cấu thép bao gồm:

- cân nặng của những thanh thép, những tấm thép chế tác thành.

- cân nặng mối nối chồng theo hình thức của tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật,

- trọng lượng cắt xiên, giảm vát những đầu hoặc các trọng lượng khoét bỏ để tạo nên các rãnh, lỗ hoặc tương khắc hình trên mặt phẳng kết cấu thép cơ mà mỗi lỗ bao gồm diện tích nhỏ dại hơn 0,1m2

- khối lượng bu lông, đai ốc, con kê nhưng mà không bao hàm khối lượng các bu lông, cụ thể gá lắp, thêm ráp tạm thời thời.

3. Khi giám sát diện tích đánh các bộ phận kết cấu kim loại, kế bên toán chi tiết cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các cụ thể tương tự.

4. Đối với kết cấu thép bao gồm yêu cầu sơn bảo vệ trước khi lắp đặt thì trọng lượng sơn được bổ sung cập nhật thêm khối lượng sơn vá, dặm trả thiện sau khoản thời gian lắp đặt.

5.12.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác làm việc kết cấu gỗ

1. Phân loại:

- team gỗ,

- chi tiết thành phần kết cấu (vì kèo gỗ, xà gồ gỗ, ước phong gỗ, dầm gỗ, kết cấu gỗ mặt cầu,...)

- form size cấu kiện, cụ thể liên kết, côn trùng nối trong kết cấu ko gian

- Theo điều kiện xây cất và phương án thi công.

2. Khối lượng bao gồm cả côn trùng nối, mối ghép bằng gỗ.

3. Đối cùng với sàn, vách, nai lưng gỗ ko trừ khối lượng khoảng trống, lỗ rỗng có diện tích nhỏ hơn 0,25m2.

4. Không tính các vật liệu dùng để làm chống đỡ khi đính thêm dựng kết cấu mộc như đà giáo, thanh chống,...

5. Chiều lâu năm của các phần tử gỗ được đo là tổng chiều nhiều năm không trừ côn trùng nối và mối ghép.

6. Trọng lượng các vật tư kim khí để bức tốc độ cứng cho kết cấu gỗ cùng mối nối bởi sắt thép, bu lông, neo, tăng đơ, đinh... Và những lớp hoàn thiện bề mặt được đo bóc tách riêng.

7. đồ liệu, nhiều loại và kích thước của đồ dùng gá đính được nêu rõ trong Bảng tính.

5.13.Hướng dẫn bóc tách tách khối lượng- công tác hoàn thiện

1.Yêu ước cung của công tác làm việc hoàn thiện

* Phân loại:

- quá trình cần hoàn thành (trát, láng, ốp, lát, sơn, mạ, làm cho cửa, làm trần, làm cho mái...)

- Chiều dày mặt phẳng cần hoàn thành (trát, láng, sơn, mạ...),

- Chủng một số loại đặc tính kỹ thuật vật liệu sử dụng hoàn thành xong (loại vữa, mác vữa, loại gỗ, một số loại đá, loại tấm trần, các loại mái...),

- đưa ra tiết thành phần kết cấu (dầm, cột, tường, trụ, trần, mái...),

- Điều kiện xây cất và biện pháp thi công.

* trọng lượng công tác hoàn thiện khi đo bóc không bắt buộc trừ đi trọng lượng các lỗ rỗng, khoảng trống không hẳn hoàn thiện có diện tích s nhỏhơn 0,25m2.

* các thông tin về đặc tính kỹ thuật của thứ liệu rất cần phải ghi rõ trong Bảng bỏ ra tiết trọng lượng công tác phát hành và Bảng tổng hợp cân nặng xây dựng.

2. Đo tách Công tác trát, láng

- Là khối lượng mặt phẳng cần hoàn thiện được xác định tiếp xúc cùng với nền của kết cấu bao gồm cả khe nối trơn, những bờ, các góc, chỗ cắt chéo phẳng, những phần lõm vào, lồi ra...

- cân nặng các gờ chỉ, các phào và các vật liệu dùng để liên kết giao hàng công tác trát, trơn như những miếng giữ góc, các sợi, những lưới thép được xem riêng.

3. Đo tách bóc Công tác lát, ốp

- Là khối lượng bề mặt cần ốp, lát của kết cấu bao hàm cả vị trí nối, những gờ, các góc, lát tạo đường máng với rãnh, lát trên tuyến đường ống dẫn ngầm cùng nắp hố thăm, lát vào các khung với lát xung quanh các đường ống, dầm chìa cùng tương tự...

- trọng lượng các cụ thể trang trí sinh hoạt gờ, ở những góc và vị trí giao nhau được tính riêng.

4. Đo tách bóc Công tác cửa

- cân nặng được đo tách theo nhiều loại cửa và theo thành phần của cửa ngõ như size cửa, cánh cửa, các thanh nẹp, những tấm nẹp trang trí, vỏ hộp cửa, vật liệu chèn khe (nếu có), những loại khóa, những loại phụ khiếu nại tự đóng, mở...

- những thông tin như làm từ chất liệu cửa (cửa gỗ, cửa ngõ kính, cửa kim loại, cửa ngõ nhựa, cửa cuốn...), đặc điểm loại vật tư (nhóm gỗ, cấu tạo từ chất kim loại,...), cách thức liên kết, đặc điểm vị trí đính thêm dựng (tường gạch, tường bê tông, kết cấu gỗ...), xử lý mặt phẳng và trả thiện trước khi lắp dựng cần phải ghi rõ trong Bảng bỏ ra tiết khối lượng công tác xây dựng.

5. Đo tách bóc Công tác trần

- đo lường và tính toán theo các loại trần (bao bao gồm tấm trần, hệ dầm trần, khung treo, những thanh giằng, miếng đệm, thanh viền ...) và không bao hàm miệng thổi, miệng hút, đèn chiếu sáng, báo khói... Thuộc khối hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng được gắn vào trần.

- trọng lượng trần có thể tính riêng biệt theo tấm trần với hệ dầm trần, size treo...

6. Đo tách Công tác mái

- Tính theo loại mái, bề mặt cần lợp mái ứng với từng khối lượng theo thành phần của mái như vị kèo, giằng vì chưng kèo, xà gồ, ước phong, lớp mái.

- Theo vật tư sử dụng (gồm cả làm úp nóc, bờ chảy).

7. Đo tách công tác sơn

- cân nặng sơn tường: là trọng lượng bê mặt hoàn thiện.

- cân nặng sơn con đường ống: Là chiều lâu năm nhân cùng với chu vi của đoạn ống được sơn không trừ thêm những mặt bích, van, giá bán treo và những phụ khiếu nại nhô lên khác.

- khi tính diện tích s sơn các phần tử kết cấu kim loại, ko kể toán chi tiết cho từng tấm nối, đinh tán, bu lông, đai ốc và các chi tiết tương tự.

- Đối cùng với kết cấu thép có yêu mong sơn đảm bảo trước khi lắp ráp thì trọng lượng sơn được bổ sung cập nhật thêm cân nặng sơn và, dặm trả thiện sau khi lắp đặt.

5.14.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác lắp đặt khối hệ thống kỹ thuật công trình.

- trọng lượng lắp đặt hệ thống kỹ thuật dự án công trình như cung cấp điện, nước, thông gió, cung cấp nhiệt, năng lượng điện nhẹ, báo cháy, trị cháy... được đo bóc, phân loại theo từng một số loại vật tư, phụ khiếu nại của khối hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng theo xây dựng sơ vật dụng của hệ thống, có tính đến các điểm cong, cấp khúc theo bỏ ra tiết thành phần kết cấu, theo các modul đính đặt, theo kiểu liên kết, theo biện pháp thi công và điều kiện thi công (chiều cao, độ sâu thêm đặt).

5.15.Hướng dẫn bóc tách khối lượng- Công tác lắp đặt thiết bị công trình

1. Phân một số loại tính toán:

- loại thiết bị,

- Tổ hợp,

- khối hệ thống thiết bị yêu cầu lắp đặt

- Theo các modul đính thêm đặt

- theo kiểu liên kết

- Theo biện pháp xây cất và điều kiện thiết kế (chiều cao, độ sâu gắn đặt)...

2. Khối lượng lắp đặt thiết bị công trình bao gồm tất cả các phụ kiện để hoàn thành xong tại chỗ, các thiết bị, tổ hợp, khối hệ thống thiết bị theo kiến tạo và phục vụ công tác kiểm tra, chạy thử, quản lý tạm.

5.16.Hướng dẫn tách tách khối lượng- công tác dàn giáo giao hàng thi côngKhối lượng dàn giáo tính toán bao hàm cả công tác làm việc lắp dựng cùng tháo túa được đo bóc tách theo chủng một số loại dàn giáo (dàn giáo tre, gỗ, thép với dàn giáo công cụ), theo mục đích sử dụng (dàn giáo trong, dàn giáo ngoài, dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập...) và thời gian sử dụng dàn giáo, tần số luân chuyển, thanh lý thu hồi...Chiều cao dàn giáo là chiều cao từ cốt mặt nền, sàn lúc này của công trình xây dựng đến độ cao lớn nhất đảm bảo an toàn đủ điều kiện dễ ợt để thi công.Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các nguyên tắc nói bên trên cần chú ý một số quy định ví dụ như sau:

- Dàn giáo ngoài được tính theo diện tích s hình chiếu đứng bên trên mặt xung quanh của kết cấu.

- Dàn giáo trong được tính theo diện tích s hình chiếu bởi của kết cấu còn chỉ được tính so với các công tác có chiều cao to hơn 3,6m theo bề ngoài lấy chiều cao dàn giáo 3,6m có tác dụng gốc cùng cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm một tấm để cùng dồn, khoảng chừng tăng chưa đủ 0,6m không được xem khối lượng.

- Dàn giáo hoàn thành trụ với cột chủ quyền được tính theo chu vi mặt phẳng cắt cột, trụ thêm vào đó 3,6m nhân với độ cao cột, trụ.

6. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG vào NGHIỆM THU, THANH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG THI CÔNG.

6.1 khi lập hồ sơ mời thầu, chủ chi tiêu phải giải pháp rõ nguyên tắc, phương pháp đo tách khối lượng lúc nghiệm thu, thanh toán giao dịch và quyết toán hòa hợp đồng.

6.2. Ví như trong đúng theo đồng không tồn tại thỏa thuận khác thì cách thức đo bóc tách khối lượng các công tác xây dựng hầu hết theo gợi ý tại khoản 5 (Hướng dẫn đo tách khối lượng rõ ràng ở trên)và những quy định khác gồm liên quan.

6.3 trọng lượng thi công xây dựng chấm dứt được kiểm tra, tính toán, đo đạc, xác nhận giữa chủ đầu tư, công ty thầu thi công, tứ vấn giám sát và đo lường theo thời gian hoặc giai đoạn kiến thiết đã được chính sách trong quy định của phù hợp đồng chế tạo và đề nghị được đối chiều với trọng lượng trong xây đắp được duyệt để gia công cơ sở nghiệm thu, thanh toán. Đối với phù hợp đồng toàn bộ không buộc phải đo bóc khối lượng xong xuôi chi tiết. Trọng lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự trù được duyệt phải được chủ đầu tư chi tiêu hoặc fan quyết định chi tiêu chấp thuận, phê chú tâm làm các đại lý nghiệm thu, giao dịch và quyết toán phù hợp đồng.

Trên đấy là nội dụng bài xích viếtHướng dẫn bóc tách tách khối lượngcủa https://ustone.com.vn/, nếu bạn thấy bài viết bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng giúp ích đến bạn, hãy phân chia sẽ nội dung bài viết đến những người bạn của chính mình nhé. Cảm ơn bạn,chúc các bạn thành công.

III. CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG trong QUÁ TRÌNH ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG:

*

Viết bài: Thảo chi

Bài viết có thể bạn quan tâm

1.Các cách lập dự trù xây dựng công trình

2. Thương mại dịch vụ nhậnlập dự toán và tách bóc tách khối lượng

3.Lập dự toán để làm gì ? lý do phải lập dự toán ?