Word cho ustone.com.vn 365 Outlook cho ustone.com.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word 2016 Outlook 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm…Ít hơn

Điều chỉnh kích cỡ bảng, độ rộng cột hay chiều cao hàng bằng cách thủ công hoặc tự động. Bạn có thể thay đổi kích cỡ của nhiều cột hoặc hàng và sửa đổi khoảng cách giữa các ô. Nếu cần thêm bảng vào tài liệu Word, hãy xem mục Chèn bảng.

Đang xem: Cách chỉnh bảng trong word

Trong bài viết này

Thay đổi độ rộng cột

Để thay đổi độ rộng cột, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để dùng chuột, hãy đặt con trỏ sang bên phải của ranh giới cột mà bạn muốn di chuyển đến khi nó trở thành

*

con trỏ đổi kích cỡ, rồi kéo đường biên cho đến khi cột có chiều rộng mà bạn muốn.

Để thay đổi độ rộng thành một số đo cụ thể, hãy bấm vào một ô trong cột mà bạn muốn đổi kích cỡ. Trên tab Bố trí, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm vào hộp Độ rộng Cột của Bảng, rồi chỉ định các tùy chọn bạn muốn.

Để các cột trong bảng tự động khớp với nội dung, hãy bấm vào bảng của bạn. Trên tab Bố trí, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm vào Tự Khớp, rồi bấm vào Tự Khớp Nội dung.

Để sử dụng thước, chọn một ô trong bảng, rồi kéo vạch dấu trên thước. Nếu bạn muốn biết số đo chính xác của cột trên thước, hãy nhấn và giữ ALT khi bạn kéo vạch dấu.

Đầu Trang

Thay đổi chiều cao hàng

Để thay đổi chiều cao hàng, thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để dùng chuột, hãy đặt con trỏ trên đường ranh giới của hàng mà bạn muốn di chuyển đến khi nó trở thành

*

con trỏ đổi kích cỡ, rồi kéo đường biên.

Để đặt chiều cao hàng thành một số đo cụ thể, hãy bấm vào một ô trong hàng mà bạn muốn đổi kích cỡ. Trên tab Bố trí, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm vào hộp Chiều cao Hàng của Bảng, rồi chỉ định các tùy chọn bạn muốn.

Để sử dụng thước, chọn một ô trong bảng, rồi kéo vạch dấu trên thước. Nếu bạn muốn biết số đo chính xác của hàng trên thước, hãy nhấn và giữ ALT khi bạn kéo vạch dấu.

Đầu Trang

Đặt cho nhiều cột hoặc hàng có cùng kích cỡ

Chọn các cột hoặc hàng bạn muốn đặt cùng kích cỡ. Bạn có thể nhấn CTRL trong khi bạn chọn một số phần không nằm cạnh nhau.

Trên tab bố trí , trong nhóm kích cỡ ô , hãy bấm phân phối cột

*

hoặc phân phối các hàng

*

.

ĐỂ CHỌN

THỰC HIỆN NHƯ SAU

Toàn bộ bảng

Đặt con trỏ lên bảng cho đến khi núm điều khiển di chuyển bảng

*

xuất hiện, rồi bấm vào núm điều khiển di chuyển bảng.

Một hàng hoặc nhiều hàng

Bấm vào phía bên trái của hàng.

*

Một cột hoặc nhiều cột

Bấm vào đường lưới hoặc đường biên trên cùng của cột.

*

Ô

Bấm vào cạnh trái của ô.

*

Đầu Trang

Tự động đổi kích cỡ cột hoặc bảng với tính năng Tự Khớp

Tự động điều chỉnh bảng hoặc cột để khớp với kích cỡ nội dung của bạn bằng cách sử dụng nút Tự Khớp.

Chọn bảng của bạn.

Trên tab Bố trí, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm vào Tự Khớp.

Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

Để tự động điều chỉnh độ rộng cột, hãy bấm vào Tự Khớp Nội dung.

Xem thêm: Các Ca Khúc Nhạc Vàng Hay Nhất, Danh Sách 100 Bài Nhạc Vàng Hay Nhất Mọi Thời Đại

Để tự động điều chỉnh độ rộng bảng, hãy bấm vào Tự Khớp Cửa sổ.

Lưu ý:  Chiều cao hàng tự động điều chỉnh theo kích cỡ của nội dung cho đến khi bạn thay đổi theo cách thủ công.

Đầu Trang

Tắt tính năng Tự Khớp

Nếu bạn không muốn tính năng Tự Khớp tự động điều chỉnh độ rộng cột hoặc bảng của mình, bạn có thể tắt tính năng đó.

Chọn bảng của bạn.

Trên tab Bố trí, trong nhóm Kích cỡ Ô, bấm vào Tự Khớp.

Bấm vào Độ rộng Cột Cố định.

Đầu Trang

Đổi kích cỡ toàn bộ bảng theo cách thủ công

Đặt con trỏ trên bảng cho đến khi núm điều khiển đổi kích cỡ bảng

*

xuất hiện ở góc dưới bên phải của bảng.

Đặt con trỏ trên núm điều khiển đổi kích cỡ bảng cho đến khi nó trở thành

*

mũi tên hai đầu.

Kéo đường biên bảng cho đến khi bảng có kích thước bạn muốn.

Đầu Trang

Thêm hoặc thay đổi khoảng trống bên trong bảng

Để thêm khoảng trống bên trong bảng, bạn có thể điều chỉnh lề ô hoặc dãn cách ô.

*

Lề ô nằm bên trong ô của bảng, chẳng hạn như mũi tên màu lam ở trên cùng của đồ họa. Dãn cách ô nằm giữa các ô, chẳng hạn như mũi tên màu cam ở dưới cùng.

Bấm vào bảng.

Trên tab Bố trí, trong nhóm Căn chỉnh, bấm vào Lề Ô, rồi trong hộp thoại Tùy chọn Bảng

Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Bên dưới Lề ô mặc định, nhập số đo mà bạn muốn điều chỉnh các lề Trên cùng, Dưới cùng, Trái hoặc Phải.

Bên dưới Dãn cách ô mặc định, hãy chọn hộp kiểm Cho phép dãn cách giữa các ô, rồi nhập số đo mà bạn muốn.

Xem thêm:

Lưu ý:  Thiết đặt mà bạn chọn sẽ chỉ sẵn dùng trong bảng hiện hoạt. Bất kỳ bảng mới nào mà bạn tạo sẽ sử dụng thiết đặt mặc định ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *