Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo

*

*

*

Cách trọn á???

*

Câu 1:Nêu các đặc trưng của chương trình bảng tính

Câu 2:Nêu cách nhập và sửa dữ liệu trên trang tính.Di chuyển trang tính

Câu 4:Cấu trúc của bảng tính?

Câu 5:Chọn các đối tượng trên trang tính

Câu 6:Dữ iệu trên trang tính?

 

 

Câu 1:Đặc trưng của chương trình bảng tính: 

Màn hình làm việc.Dữ liệu.Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.Sắp xếp và lọc dữ liệu.Tạo biểu đồ.

Đang xem: Cách chọn đối tượng trên trang tính

Đặc điểm của màn hình làm việc:  

Có các bảng chọn.Các thanh công cụ.Các nút lệnh và cửa sổ làm việc chính.Kết quả tính toán được trình bày dưới dạng bảng.

​Câu 2:- Cách nhập dữ liệu:

Nháy chuột vào ô cần nhậpGõ dữ liệuĐể kết thúc nhấn vào ô khác hoặc gõ Enter

– Cách sửa dữ liệu: Nhấn đúp chuột vào ô dó và thực hiện việc sửa tương tự khi soạn thảo văn bản.

– Cách di chuyển trang tính: (???) Cái này là di chuyển dữ liệu bạn nhỉ?

Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu mà em muốn di chuyểnNháy nút “Cut” trên thanh công cụChọn ô muốn đưa dữ liệu cần di chuyển vàoNháy nút “Paste” trên thanh công cụ

Câu 3: SGKCâu 4:

Chọn ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuộtChọn cột: Nháy chuột tại nút tên cộtChọn hàng: Nháy chuột tại nút tên hàngChọn khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. Ô chọn đầu tiên là ô được kích hoạt

 

 

Đúng 0
Bình luận (0)

 Hãy nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính?( Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối)

 

Lớp 7Tin họcBài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
1
0
GửiHủy

Chọn 1 ô : đưa con trỏ chuột tới đó và nháy chuộtChọn 1 cột : nháy chuột tại nút tên cộtChọn 1 hàng : nháy chuột tại nút tên hàngChọn 1 khối : kéo thả chuột từ ô ở 1 góc đến ô ở góc đối diệnChọn nhiều khối : chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl rồi chọn khối tiếp theo.

Đúng 1
Bình luận (0)

Nêu các thao tác chọn đối tượng trên trang tính

Lớp 7Tin họcPhần mềm học tập
1
0
GửiHủy

Tham khảo!

 

Để chọn các đối tượng trên trang tính, ta thực hiện như sau:

Chọn 1 ô : Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.

Chọn 1 cột : Nháy chuột tại nút tên cột.

Chọn 1 hàng : Nháy chuột tại nút tên hàng.

Chọn 1 khối : Kéo thả chuột từ 1 ô góc ( VD : ô góc trái bên ) đến ô đối diện ( ô góc phải dưới )

Đúng 2
Bình luận (1)

Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính ?

( Mình cần gấp làm nhanh hộ mình nha, ai nhanh nhất và trình bày đầy đủ thì mình tick)

Lớp 7Tin họcBài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
3
0
GửiHủy

Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt.

Chọn các khối rời rạc nhau: Nhấn giữ phím Ctrl đồng thời lần lượt chọn các khối.

Chúc bạn học tốt

*

Đúng 0
Bình luận (0)

Chọn một hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng.

Xem thêm:

Chọn một cột: Nháy chuột tại nút tên cột.

Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện. Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt.

Chọn các khối rời rạc nhau: Nhấn giữ phím Ctrl đồng thời lần lượt chọn các khối.

Đúng 0
Bình luận (0)

đm chúng mày

Đúng 0
Bình luận (0)
Câu 3:

Hãy nêu các thao tác chọn các đối tượng trên trang tính?

Lớp 7Tin họcCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Chọn 1 ô : đưa con trỏ chuột tới đó và nháy chuộtChọn 1 cột : nháy chuột tại nút tên cộtChọn 1 hàng : nháy chuột tại nút tên hàngChọn 1 khối : kéo thả chuột từ ô ở 1 góc đến ô ở góc đối diệnChọn nhiều khối : chọn khối đầu tiên, nhấn giữ phím Ctrl rồi chọn khối tiếp theo.

Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Để chọn các đói tượng trên trang tính, ta thực hiện như sau:

Chọn 1 ô : Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột

Chọn 1 cột : Nháy chuột tại nút tên cột

Chọn 1 hàng : Nháy chuột tại nút tên hàng

Chọn 1 khối Kéo thả chuột từ 1 ô góc ( VD : ô góc trái bên ) đến ô đối diện ( ô góc phải dưới ). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô kích hoạt

Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

1. Trang tính là gì? Nêu khái niệm về ô, hàng, cột, khối trên trang tính.

2. Địa chỉ của ô? Địa chỉ tương đối? Địa chỉ tuyệt đối?

3. Nêu cách nhập, sửa dữ liệu trên trang tính.

4. Nêu cách chọn ô, hàng, cột, khối, trang tính.

5. Có thể sử dụng hộp tên, thanh công thức vào những việc gì?

Lớp 7Tin họcBảng tính điện tử
1
1
GửiHủy

trong sgk í

Đúng 0
Bình luận (0)
các thành phần chính trên trang tính Cách chọn các đối tượng trên trang tính Cách mở một bảng tính mới hoặc một bảng tính đã được lưu trên máy tínhNêu cách lưu bảng tính với một tên khác Nêu ưu điểm của việc sử dụng công thức để tính toán và cách nhập công thức vào một ô Nêu một số hàm thường dung và cho ví dụ

mn giúp mh nha

Lớp 7ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

1.Các thành phần chính trên trang tính là:ô, cột, hàng, hộp tên, khối, thamh công thức

2.Chọn 1 ô:nháy chuột vào ô cần chọn

Chọn 1 cột:nháy chuột tại nút trên cột

Chọn 1 hàng:nháy chuột tai nút trên hàng

Chọn 1 khối:kéo thả chuột từ 1 ô góc đén ô ở góc đối diện

Đúng 0
Bình luận (0)

1/ Hãy nêu tên các đối tượng trên màn hình Excel (hình 1.1) bằng cách gán các cụm từ thích hợp vào các vị trí đã đánh số: ô tính đang được chọn, tên hàng, tên cột, trang tính, thanh trạng thái, tên trang tính, tên các dải lệnh, thanh công thức

Lớp 7Tin họcBài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang…
0
0
GửiHủy

trình bày cách chọn các đối tượng trên trang tính

thanh công thức có vai trò gì

nêu hai kiểu dữ liệu thường gặp.Ví dụ cho mỗi loại làm thế nào để phân biệt 2 loại dữ liệu này

Lớp 7Ngữ vănCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

Cách chọn đối tượng trên trang tính:

– Chọn 1 ô: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột

– Chọn 1 hàng: nháy chuột tại tên hàng cần chọn

– Chọn 1 cột: nháy chuột tại tên cột cần chọn

– Chọn 1 khối: kéo thả chuột từ 1 ô góc đến ô ở góc đối diện

– Chọn nhiều khối: chọn khối đầu tiên, sau đó nhấn giữ phím Ctrl và chọn khối tiếp theo

Thanh công thức có vai trò nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.

Hai kiểu dữ liệu thường gặp: dữ liệu số và dữ liệu kí tự

– Dữ liệu số:

VD: 120; +38; -162;……

Xem thêm:

Ở chế đọ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính

– Dữ liệu kí tự:

VD: Lớp 7A,Diem thi, Hanoi,…..

Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái trong ô tính

Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *