Word cho ustone.com.vn 365 Word 2021 Word 2019 Word 2016 Word 2013 Word 2010 Xem thêm…Ít hơn

Khi bạn đang sử dụng phiên bản Word mới hơn phiên bản trước đây để tạo tài liệu, bạn thường thấy Phương thức Tương thích trên thanh tiêu đề. Phương thức Tương thích sẽ tạm thời vô hiệu hóa các tính năng Word mới hoặc nâng cao để những người dùng phiên bản Word cũ hơn vẫn có thể sửa tài liệu. Phương thức Tương thích còn giúp giữ nguyên bố trí cho tài liệu.

Đang xem: Cách chuyển file word 2010 sang 2003

Việc chuyển đổi tài liệu sang định dạng mới hơn cho phép bạn dùng các tính năng mới hơn, nhưng việc chuyển đổi có thể gây khó khăn cho những người đang dùng các phiên bản Word cũ để sửa tài liệu. Nếu bạn chuyển đổi tài liệu, chúng có thể không hoạt động với một số phần nhất định của tài liệu được tạo trong các phiên bản Word mới hơn.

Phiên bản mới hơnOffice 2010

Tìm xem bạn đang sử dụng Chế độ Tương thích nào

Khi bạn mở một tài liệu trong Word 2016 hoặc Word 2013 đã được tạo trong Word 2007 hoặc Word 2010, bạn sẽ thấy Phương thức Tương thích trên thanh tiêu đề của cửa sổ tài liệu. Nếu bạn mở tài liệu Word 2013 trong Word 2016, bạn sẽ không nhìn thấy Phương thức Tương thích vì Word 2013 và Word Word 2016 đã tương thích sẵn.

Khi bạn mở một tài liệu trong Word 2016 hoặc Word 2013, thì điều đó ở trong một trong các chế độ sau:

Chế độ Word 2013-2016

Chế độ Word 2013

Phương thức Tương thích Word 2010

Phương thức Tương thích Word 2007

Nếu bạn thấy Phương thức Tương thích ở thanh tiêu đề thì đây là cách để bạn có thể biết được mình đang sử dụng chế độ nào:

Chọn Tệp > Thông tin.

Trong phần Kiểm tra Tài liệu, hãy chọn Kiểm tra Sự cố và Kiểm tra > Tương thích.

Bấm vào Chọn phiên bản để hiển thị. Dấu kiểm xuất hiện bên cạnh tên chế độ của tài liệu trong đó.

Chuyển đổi tài liệu sang chế độ Word 2016 hoặc Word 2013 khác

Bạn có thể làm việc trong Chế độ Tương thích hoặc bạn có thể chuyển đổi tài liệu của bạn sang định Word 2016 hoặc Word 2013 dạng tệp. Lệnh Chuyển đổi trong Word xóa các tùy chọn tương thích, do đó, bố trí tài liệu sẽ hiển thị như khi được tạo trong Word 2016 hoặc Word 2013.

Bấm tab Tệp.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chuyển đổi tài liệu không cần lưu bản sao, bấm Thông tin, rồi bấm Chuyển đổi.

Xem thêm:

Để tạo bản sao mới của tài liệu ở chế độ Word 2016 hoặc Word 2013, hãy bấm Lưu Dưới dạng ,rồi chọn vị trí và thư mục bạn muốn lưu bản sao mới vào. Nhập tên mới cho tài liệu trong hộp Tên tệp, rồi bấm Tài liệu Word trong danh sách Lưu dưới dạng. Hãy đảm bảo bỏ chọn hộp bên cạnh Duy trì tính tương thích với các phiên bản Word trước.

Giới thiệu về Chế độ Tương thích

Khi bạn mở tài liệu trong một Word 2010, thì tài liệu đó ở trong một trong hai chế độ:

Word 2010

Phương thức Tương thích Word 2007

Nếu bạn đang ở Chế độ Tương thích Word 2007, các từ (Phương thức Tương thích) sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề của tài liệu, sau tên tệp.

Nếu thanh tiêu đề không hiển thị (Chế độ Tương thích),thì bạn đang ở chế độ Word 2010 và tất cả các tính năng đều khả dụng.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ustone.com.vn Word Starter 2010, hãy lưu ý rằng không phải tất cả các tính năng được liệt kê cho Word 2010 đều được hỗ trợ trong Word Starter. Để biết thêm thông tin về các tính năng có trong Word Starter, vui lòng xem Hỗ trợ tính năng Word Starter.

Chuyển đổi tài liệu sang chế Word 2010 khác

Bạn có thể làm việc trong Chế độ Tương thích hoặc bạn có thể chuyển đổi tài liệu của bạn Word 2010 dạng tệp mới. Lệnh Chuyển đổi trong Word xóa các tùy chọn tương thích, do đó, bố trí tài liệu sẽ hiển thị như khi được tạo trong Word 2010.

Chuyển đổi tài liệu cho phép bạn truy nhập các tính năng mới và được nâng Word 2010.

Bấm tab Tệp.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chuyển đổi tài liệu không cần lưu bản sao, bấm Thông tin, rồi bấm Chuyển đổi.

Xem thêm:

Để tạo bản sao mới của tài liệu ở chế độ Word 2010, hãy bấm Lưu Dưới dạng ,sau đó chọn vị trí và thư mục mà bạn muốn lưu bản sao mới vào. Hãy nhập tên mới cho tài liệu trong hộp Tên tệp và bấm Tài liệu Word trong danh sách Lưu dưới dạng.

*
*
*

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia ustone.com.vn dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×
Nội dung mới
ustone.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © ustone.com.vn 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *