Bên cạnh hậu tố -ed, hậu tố -s, -es cũng tương đối căn bản và phổ cập trong giờ Anh. Đây là một yếu tố rất đặc biệt với kĩ năng nói giờ Anh. Liệu hậu tố -s,-es có quá khó khăn để ghi nhớ với luyện tập? Đừng lo lắng, TOPICA Native sẽ ra mắt đến các bạn ngay bài viết bên dưới.

Bạn đang xem: Cách đọc es s

1. Biện pháp phát âm -s -es trong tiếng Anh

a) Quy tắc phát âm -/s/, -/es/ là -/iz/

-/s/, -/es/ được vạc âm là -/iz/ khi từ bao gồm tận cùng là những âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Các dìm diện thông thường: những từ tất cả tận thuộc là những chữ mẫu sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

– Kissess được vạc âm là /kisiz/.– watches được phát âm là /wɑːtʃiz/.– classess được phân phát âm là /klæsiz/.– Boxes được phát âm là /bɒksiz/.

b) Quy tắc vạc âm -s, -es là -/s/

-/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ bao gồm tận thuộc là các âm vô thanh: /θ/, /p/, /k/, /f/, /t/.

Âm vô thanh là gì? Là đều âm mà lại khi nói cổ họng sẽ không rung, lí bởi là âm nhảy ra bởi hơi từ mồm chứ chưa hẳn từ cổ họng. Ví như âm /k/, khi phát âm, bạn cũng có thể đặt tay lên cổ họng và thấy trong cổ họng không rung.

Ví dụ:

– units được phân phát âm là /ˈjuːnɪts/.– works được phân phát âm là /wə:ks/.– topics được phân phát âm là /ˈtɑːpɪks/.– laughs được phát âm là /læfs/.

Xem thêm: Điểm Qua Top 10 Cơ Sở Sửa Chữa Đồ Gỗ Tại Hà Nội 0968842891 Xưởng Mộc Anh Bình

c) Quy tắc vạc âm -s, -es là -/z/

-/s/, -/es/ được phát âm là -/iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

Cách dấn diện thông thường: các từ gồm tận cùng là các chữ cái: sh, ce, s, ss, z, ge, ch, x…

Ví dụ:

– plays được vạc âm là /pleɪz/.– bags được phạt âm là /bægz/.– dreams được vạc âm là /dri:mz/.– hugs được phân phát âm là /hʌgz/.


Để nâng cao trình độ tiếng Anh, tăng cơ hội thăng tiến vào công việc…Tham khảo ngay khóa học Tiếng Anh cho những người đi có tác dụng tại TOPICA NATIVE. biến hóa năng động 16 tiết/ ngày. tiếp xúc mỗi ngày thuộc 365 chủ đề thực tiễn. cam kết đầu ra sau 3 tháng.Học và thương lượng cùng cô giáo từ Châu Âu, Mỹ chỉ cách 139k/ngày.