Insert block vào cad (lệnh insert block, chèn block vào autocad, giải pháp lấy block vào autocad, chèn block vào phiên bản vẽ autocad, làm chủ block vào cad, lệnh I vào cad) là lệnh để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện tại hành. Cách áp dụng lệnh insert trong cad như sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện nay hộp thoại Insert.

Bạn đang xem: Cách lấy block trong autocad

*

Các tuyển lựa hộp thoại Insert:Name: Chỉ định tên của block hoặc file bạn dạng vẽ bắt buộc chèn vào phiên bản vẽ hiện tại hành. Block mà bạn chèn trong lượt này đang là block khoác định cho những lần chèn bởi lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống INSNAME tàng trữ tên của block mặc định.Browse…: Làm lộ diện hộp thoại Select Drawing file (tương tự khi thực hiện lệnh Open), trên hộp thoại này bạn cũng có thể chọn block hoặc file bản vẽ nên chèn.Path: Chỉ định đường dẫn của file phiên bản vẽ chèn.

• Insertion point: hướng đẫn điểm chèn của block.

º Specify On-Screen Khi chọn nút này và chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta định điểm chèn trên bạn dạng vẽ theo loại nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ cùng cao độ điểm chèn.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Đánh Giá Và Review Phim Cua Lại Vợ Bầu Xin Chào Các

• Scale: chỉ định và hướng dẫn tỉ lệ cho block hoặc bạn dạng vẽ được chèn. Trường hợp nhập giá trị tỉ lệ X, Y và Z âm thì các block hoặc file phiên bản vẽ được chèn đang đối xứng qua trục.

º Specify On-Screen chỉ định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn những lựa chọn

∗ X, Y, Z tỉ lệ thành phần chèn theo phương X, Y, X

∗ Scale tỉ trọng chèn theo các phương X, Y cùng Z giống nhau.

∗ PScale chọn lựa này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình hiển thị trước lúc chèn.

Khi nhập PS lộ diện các mẫu nhắc sau:

∗ Specify preview scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ trọng xem trước

∗ Specify insertion point: chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ lệ theo phương X

∗ PX, PY, PZ chọn lựa này được cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước lúc chèn. Uniform Scale tỉ lệ chèn X, Y, Z như là nhau, khi ấy chỉ nhập một quý giá tỉ lệ X.

• Rotation: hướng dẫn và chỉ định góc quay mang lại block được chèn.

º Angle: Nhập quý giá góc xoay trực tiếp vμo hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: chỉ định và hướng dẫn góc tảo bằng những dòng nhắc

• Explode: Phá vỡ vạc các đối tượng người sử dụng của block sau thời điểm chèn. Khi đó ta chỉ cần nhập tỉ lệ X (vì X, Y cùng Z bởi nhau). Các đối tượng người dùng thành phần của block vẽ trên lớp 0 thì đang nằm trên lớp này. Các đối tượng người tiêu dùng được gán BYBLOCK sẽ có được màu trắng. Đối tượng có dạng mặt đường gán là BYBLOCK thì sẽ sở hữu dạng con đường CONTINUOUS.

Lệnh –Insert: Khi tiến hành lệnh –Insert sẽ xuất hiện thêm các loại nhắc cho phép ta chèn block hoặc file bạn dạng vẽ vào phiên bản vẽ hiện hành như những phiên bạn dạng trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter block name or : GHE↵ Nhập thương hiệu block

• Specify insertion point or : Định điểm chèn block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập thông số tỉ lệ theo phương X

• Enter Y scale factor : Nhập thông số tỉ lệ theo phương Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo loại nhắc “Enter block name ” ta nhập ? vẫn liệt kê danh sách những block tất cả trong bản vẽ.Nếu tạo cái nhắc “Enter block name ” ta nhập dấu vấp ngã (~) thì đang hiển thị hộp thoại Select Drawing File