Excel cho ustone.com.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Bạn có thể in toàn bộ hoặc một phần các trang tính và sổ làm việc, từng trang tính một hoặc vài trang tính cùng một lúc. Và nếu dữ liệu bạn muốn in nằm trong bảng ustone.com.vn Excel, bạn có thể chỉ in bảng Excel.

Đang xem: Cách nào sau đây dùng để in trang tính

Bạn cũng có thể in sổ làm việc ra tệp thay vì máy in. Điều này rất hữu ích khi bạn cần in sổ làm việc trên một loại máy in khác với máy in bạn đã dùng để in ban đầu.

Trước khi bạn in

Trước khi in bất kỳ thứ gì trong Excel, hãy nhớ rằng có nhiều tùy chọn sẵn có để có trải nghiệm in tối ưu. Để biết thêm thông tin, hãy xem In trong Excel.

Quan trọng: Một số định dạng, chẳng hạn như màu chữ hoặc bóng ô, có thể nhìn rất đẹp trên màn hình nhưng khi in ra máy in đen trắng, chúng sẽ không như bạn kỳ vọng. Bạn cũng có thể muốn in trang tính có đường lưới được hiển thị để dữ liệu, các hàng và cột hơn nổi bật hơn.

In một hoặc một vài trang tính

Chọn Tệp > In hoặc nhấn CTRL+P.

Chọn nút In hoặc điều chỉnh Cài đặt trước khi chọn nút In.

In một hoặc một vài sổ làm việc

Tất cả các tệp sổ làm việc mà bạn muốn in phải ở cùng một thư mục.

Chọn Tệp > Mở.

Nhấn giữ PHÍM CTRL, bấm vào tên của từng sổ làm việc để in, rồi chọn In.

In toàn bộ hoặc một phần trang tính

Bấm vào trang tính rồi chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in.

Chọn Tệp, rồi bấm In.

Bên dưới Cài đặt, chọn mũi tên bên cạnh In trang tính hiện hoạt , rồi chọn tùy chọn thích hợp.

*

In bảng Excel

Chọn một ô trong bảng để bật bảng.

Chọn Tệp, rồi chọn In.

Bên dưới Cài đặt, chọn mũi tên bên cạnh In trang tính hiện hoạt , rồi chọn In Bảng đã Chọn.

*

Chọn In.

In sổ làm việc ra tệp

Chọn Tệp, rồi chọn In hoặc nhấn Ctrl+P.

Dưới mục Máy in, hãy chọn In ra Tệp.

*

Chọn In.

Trong hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng, nhập tên tệp, rồi chọn OK. Tệp sẽ được lưu trong thư mục Tài liệu của bạn

Quan trọng: Nếu bạn in tệp đã lưu trên một máy in khác, các dấu ngắt trang và giãn cách phông có thể thay đổi.

In trang tính

Để có kết quả tốt nhất khi in trang tính, hãy sử dụng lệnh In trong Excel dành cho web, chứ không phải lệnh In trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể in toàn bộ trang tính hoặc chỉ in những ô bạn muốn.

Nếu bạn muốn in một phạm vi ô, hãy chọn những ô đó. Để in toàn bộ trang tính, đừng chọn bất kỳ thứ gì.

Chọn Tệp > In > In.

Nếu bạn đã chọn một phạm vi ô nhưng quyết định in toàn bộ trang tính, hãy chuyển sang Toàn bộ Sổ làm việc trước khi bấm In.

*

Thay đổi vùng in đã chọn

Trong Excel dành cho web, bạn có thể xác định vùng bạn muốn in hoặc in toàn bộ trang tính. Nếu bạn chọn một vùng in, rồi quyết định thay đổi vùng đã chọn, bạn có thể xem trước các thay đổi bằng cách làm như sau:

Trên trang tính, bấm và kéo để chọn những ô bạn muốn in.

Xem thêm: Danh Sách Gái Gọi Hải Phòng Dễ Thương, Chiều Khách Mới Cập Nhật

Chọn Tệp > In > In.

Để chỉ in vùng đã chọn, trong Tùy chọn In, chọn Vùng chọn Hiện tại.

Nếu bản xem trước khi in hiển thị nội dung bạn muốn in, hãy chọn In.

Để thay đổi vùng chọn in, hãy đóng dạng xem trước khi in bằng cách bấm vào dấu X và lặp lại các bước trước đó.

Để in toàn bộ trang tính, hãy chọn > in >In. Đảm bảo đã chọn Toàn bộ Sổ làm việc.

*

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể đặt thêm các tùy chọn in khác. Chọn Mở bằng Excel vàchọn nhiều vùng in trên một trang tính.

*

In trang tính có các hàng và cột ẩn

Trong Excel dành cho web, khi bạn in trang tính có các hàng hoặc cột ẩn, những hàng và cột ẩn đó sẽ không được in. Nếu bạn muốn bao gồm các hàng và cột ẩn, bạn sẽ cần hủy ẩn chúng trước khi in trang tính.

Bạn có thể biết liệu hàng hoặc cột có bị ẩn hay không bằng nhãn tiêu đề bị thiếu hoặc bằng các đường kép như được hiển thị trong ảnh này.

*

Đây là cách bạn có thể bỏ ẩn hàng hoặc cột:

Chọn phạm vi tiêu đề xung quanh các hàng hoặc cột ẩn. Trong ví dụ này, chọn tất cả các tiêu đề hàng từ 2 đến 7 để bỏ ẩn hàng 3 và 6.

*

Bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn Bỏ ẩn Hàng (đối với cột, chọn Bỏ ẩn Cột).

Chọn Tệp > In.

Chọn In để xem trước khi in.

*

Trong hộp Tùy chọn In , hãy đảm bảo chọn Toàn bộ Trang tính, rồi chọn In.

In sổ làm việc

Nếu sổ làm Excel dành cho web chỉ có một trang tính, bạn có thể chỉ cần in trang tính. Nhưng nếu sổ làm việc có nhiều trang tính, bạn sẽ cần phải đi đến từng trang tính bằng cách chọn tab trang tính của nó, rồi in trang tính đó.

*

Bạn không chắc liệu sổ làm việc có bất kỳ trang tính ẩn nào không? Dưới đây là cách bạn có thể xác minh:

Bấm chuột phải vào tab trang tính bất kỳ.

*

In bảng

Đôi khi bạn chỉ muốn in một phần của trang tính, chẳng hạn như một bảng. Bạn có thể thực hiện điều này Excel dành cho web khi bảng có dưới 10.000 ô. Đối với các trang tính, hơn 10.000 ô bạn phải sử dụng ứng dụng Excel trên máy tính.

Để in bảng:

Để chọn tất cả các ô trong bảng, hãy chọn ô đầu tiên và cuộn đến ô cuối cùng.

Nếu bảng của bạn có nhiều cột, thay vì cuộn, hãy chọn ô đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift và chọn ô cuối cùng.

Chọn Tệp > In > In.

Chọn Vùng chọn Hiện tại nếu nó chưa được chọn, rồi chọn In.

*

Nếu bạn thích xem trước khi in, hãy chọn In. Nếu không, hãy đóng dạng xem và thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

*

Tìm hiểu cách để bạn in bảng với đường lưới.

In số trang trên một trang tính

Bạn không thể chèn, xem hoặc in số trang trong Excel dành cho web. Tuy nhiên, nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể thêm số trang ở trên cùng (đầu trang) hoặc ở dưới cùng (chân trang) của trang tính và in nó.

Xem thêm:

Dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và thêm số trang vào dạng xem Bố trí Trang, rồi in trang tính từ Excel. Đây là cách thực hiện:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *