Bài viết dưới đây để giúp đỡ bạn tìm hiểu những cách hữu ích để cùng trừ tháng ngày trong Excel một giải pháp dễ dàng. Cùng ustone.com.vn khám phá qua nội dung bài viết chia sẻ tiếp sau đây đến từ chuyên viên Excel các bạn sẽ biết được nhé!

1. Giải pháp trừ hai ngày vào Excel

Cách trừ ngày trong Excel hoặc phương pháp cộng ngày vào Excel được triển khai rất đối kháng giản bạn có thể thực hiện tại theo 3 cách dưới đây:

Cách 1: Trừ thẳng 2 ngày đến nhau

Ta xét ví dụ sau, tại nhị ô A3 với B3 là số ngày, yêu thương cầu bạn tính số ngày giữa hai ngày mang đến trước trên.

Bạn đang xem: Cách trừ ngày tháng trong excel

Tại ô phải điền công dụng bạn nhập: =B2-A2

*

Cách trừ nhì ngày vào Excel

Cách 2: áp dụng hàm DATE

Hàm trừ ngày thángnày sử dụng khi bạn có nhu cầu trả về kết quả chính xác hiển thị ngày, tháng, năm.

Công thức trừ ngày trong Excel: = DATE(year,month,day) - DATE(year,month,day)

Ví dụ: Yêu ước tìm số ngày giữa ngày 15 tháng 2 năm 2019 và ngày 1 tháng 2 năm 2019?

Tại cô nên điền công thức chúng ta nhập:=DATE(2019, 2, 15) - DATE(2019, 2, 1)

Kết quả trả về đang là 14.

*
Cách cộng trừ tháng ngày năm vào Execel

Cách 3: sử dụng hàm TODAY

Hàm này sử dụng để trừ một ngày tính từ lúc ngày hôm nay. Bí quyết trừ tháng ngày trong Excel được triển khai theo công thức dưới đây:

Công thức =TODAY()- Cells

Cụ thể trong ví dụ như sau, tại ô cần nhập công thức bạn nhập =TODAY()-A2

*

Cách cùng trừ ngày tháng năm vào Execel

Cách 4: sử dụng hàmDATEDIF

Bạn sẽ sở hữu được được công thức: =DATEDIF(A2;B2;"d") chúng ta vẫn có kết quả tương tự như dưới.

*

Hàm DATEIF

Lưu ý:hàm DATEDIF chỉ trả về công dụng dương, nên chúng ta phải dùng ngày to hơn trừ đi ngày bé dại hơn, nếu khách hàng dùng ngày nhỏ dại hơn trừ đi ngày mập hơn, tác dụng trả về sẽ là số âm, do vậy hàm đang báo lỗi #NUM!

*

Kết quả hàm DATEIF

2. Trừ hoặc cùng ngày thángtrong Excel

Cách 1. Sử dụng hàm DATE

Để cùng hoặc trừ ngày tháng trong excel bạn chỉ cần thêm ngày cho 1 ngày đã cho sẵn thì bạn cũng có thể cộng trực tiếp số ngày vào trong ngày đó.

Công thức hàm cộng ngày vào excel: Date + N days nếu còn muốn cộng thêm ngày, hoặc Date - N days nếu muốn trừ đi ngày.

Trong đó:

- Hàm DATE(year, month, day)

- N days là ngày thay thể

*

Cách cộng trừ ngày tháng năm trong Execel

Cách 2: Hoặc chúng ta cũng có thể dùng cách làm công ngày trong Exceltương tự như phần 1= Cells+ N days

*

Cách cùng trừ tháng ngày năm vào Execel

Cách 3: Hoặc bạn vận dụng công thức =TODAY()+ N days gần như cho kết quả đúng

*

Cách cộng trừ tháng ngày năm trong Execel

3. Biện pháp trừ hoặc cộng thêm tuần trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn cộng hoặc trừ cả tuần cho ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để cùng / trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7:

Cộng thêm tuần vào một ngày trong Excel:

Công thức: cell+ N weeks * 7

Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A1, sử dụng công thức sau : =A1+3*7.

*

Thêm tuần vào cột trong Excel

Bạn sẽ được công dụng là ngày tháng năm sau khi đã được cộng thêm 3 tuần nữa.

Xem thêm: Các Món Ăn Giảm Cân Nhanh - Tổng Hợp Những Món Ăn Giảm Cân Nhanh

Trừ những tuần kể từ ngày vào Excel:

Công thức: cell - N weeks * 7

Để trừ 3 tuần tính từ lúc ngày hôm nay, các bạn nhập công thức sau: =TODAY()-3*7.

4. Cộngtháng hoặc trừ tháng kể từ ngày

1. áp dụng hàm DATE là hàm cộngtháng vào Excel

Ví dụ, Cột A là số ngày, cột B là số tháng mong cộng thêm, tại ô buộc phải điền kết quả ta nhập bí quyết sau:

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) + $B$2, DAY(A2))

Trong kia :

- Hàm DATENăm của ngày trong ô A2;

- mon của ngày vào A2 + số tháng mà bạn chỉ định vào ô B2 và ngày của ngày trong A2.

*

Cách cùng trừ tháng ngày năm vào Excel

Hàm DATE phép trừ mon trong Excel

Tương từ bỏ với phép trừ tháng

=DATE(YEAR(A2), MONTH(A2) - $B$2, DAY(A2))

Hoặc chúng ta có thể nhập số tháng để cộng hay trừ trong bí quyết thay bởi vì tham chiếu cho một ô:

=DATE(YEAR(date), MONTH(date) + N months, DAY(date))

Hàm EDATE

Công thức: EDATE(start_date, months)

- Start_date - ngày ban đầu để tính số tháng.

- Months - số tháng đề nghị thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Kết quả trọn vẹn tương từ như hàm DATE

Tại ô C2 chúng ta nhập công thức: =EDATE(A2,B2)

*

Cách cộng trừ tháng ngày năm trong Execel

5. Cộngnăm hoặc trừ năm tính từ lúc ngày trong Excel

- Để thêm năm vào một ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (ngày) + N năm, MONTH (ngày), DAY (ngày))

- Để trừ năm kể từ ngày trong Excel, bạn áp dụng công thức như sau:= DATE (YEAR (A2) – 5, MONTH (A2), DAY (A2))

Quan gần kề ví dụ mà lại ustone.com.vn cung cấp:

- Trong lấy ví dụ này, nếu khách hàng gõ số năm để thêm (số dương) hoặc trừ (số âm)trong một trong những ô và kế tiếp tham chiếu ô kia trong hàm DATE, các bạn sẽ nhận được một bí quyết chung như sau:

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn bí quyết thêm/xóa ngày, tháng và năm

- Để thêm năm, ngày, mon trong Excel, các bạn nhập bí quyết sau:= DATE (YEAR (ngày) + X năm, MONTH (ngày) + Y tháng, DAY (ngày) + Z ngày)

- Để trừ năm, tháng, ngày:= DATE (YEAR (ngày) – X năm, MONTH (ngày) – Y tháng, DAY (ngày) – Z ngày)

Quan cạnh bên ví dụ sau:

- Để thêm 2 năm, 3 tháng cùng trừ 15 ngày tính từ lúc ngày vào ô A2, chúng ta nhập bí quyết sau:= DATE (YEAR (A2) + 2, MONTH (A2) + 3, DAY (A2) – 15)

- Ápdụng đến cột ngày tháng gồm trong ví dụ, công thức được thực hiện có dạng như sau:

= DATE (YEAR (A2) + $ C $ 2, MONTH (A2) + $ D $ 2, DAY (A2) + $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Hướng dẫn bí quyết cộng với trừ thời hạn trong Excel

Trong Excel, hàm Time được sử dụng để cùng hoặc trừ thời gian.

- Để thêm thời hạn trong Excel, bạn sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (giờ, phút, giây)

- Để trừ thời gian trong Excel, bạn thực hiện công thức sau:= A2 – TIME (giờ, phút, giây)

Trong đó:

- A2: Chứa giá bán trị thời hạn mà bạn muốn thay đổi.

Quan gần cạnh ví dụ nhưng mà ustone.com.vn cung ứng như sau:

- Đểthêm 2 giờ, khoảng 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:= A2 + TIME (2, 30, 15)

-Nếu bạn muốn cộng và trừ thời gian hợp độc nhất vô nhị trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào những giá trị tương ứng:= A2 + TIME (2, 30, -15)

Ngoài ra, chúng ta có thể nhập thời gian bạn có nhu cầu thay đổi trong một số trong những ô, và tham chiếu mọi ô kia trong phương pháp của bạn:= A2 + TIME ($ C $ 2, $ D $ 2, $ E $ 2)

*

Ví dụ minh họa

Như vậy qua nội dung bài viết trên shop chúng tôi đã thông tin đến các bạn cách trừ tháng ngày năm trong Excel cùng phép công. Mong rằng nội dung bài viết mang đến những hữu ích cho mình đọc trong các bước và học tập.