Bạn có thể sử dụng các công cụ điều chỉnh Ảnh để dễ dàng thay đổi ánh sáng và màu của ảnh để có kết quả tối ưu. Bạn cũng có thể tự động cải thiện ảnh và ứng dụng Ảnh sẽ phân tích hình ảnh của bạn và áp dụng đúng kết hợp điều chỉnh để làm cho ảnh có hình thức đẹp nhất. Bạn cũng có thể hiển thị một số điều khiển chi tiết cho phép bạn tinh chỉnh từng điều chỉnh, bao gồm độ phơi sáng, vùng sáng và vùng tối, độ sáng và độ tương phản.

Đang xem: Chỉnh độ sáng cho ảnh

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào ảnh, sau đó bấm vào Sửa trên thanh công cụ.

Bấm vào Điều chỉnh trên thanh công cụ.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Bấm vào mũi tên bên cạnh Ánh sáng, Màu hoặc Đen & trắng, sau đó kéo thanh trượt cho tới khi bạn hài lòng với hình thức của ảnh. Hoặc để đặt Ảnh tự động sửa ảnh, hãy bấm vào Tự động.

*

Mẹo: Để hủy bỏ các thay đổi của bạn và khôi phục về cài đặt ban đầu cho điều chỉnh cụ thể, bấm hai lần thanh trượt của điều chỉnh đó. Khi bạn thực hiện điều chỉnh, một dấu kiểm màu lam sẽ xuất hiện bên cạnh tên của điều chỉnh cho biết thay đổi đã được thực hiện. Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn dấu kiểm để tạm thời bật hoặc tắt điều chỉnh cũng như xem điều chỉnh đó tác động đến ảnh ra sao.

Bạn có thể tinh chỉnh thêm các điều chỉnh bạn thực hiện đối với cài đặt ánh sáng của ảnh.

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào ảnh, sau đó bấm vào Sửa trên thanh công cụ.

Bấm vào Điều chỉnh trong thanh công cụ, bấm vào mũi tên bên cạnh Ánh sáng, sau đó bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn.

Kéo bất kỳ thanh trượt nào để thay đổi hình thức của ảnh:

*

Độ chói: Điều chỉnh ảnh để làm cho ảnh đó phong phú và rực rỡ hơn, làm sáng các khu vực tối, kéo vào vùng tô sáng và thêm độ tương phản để hiển thị chi tiết bị ẩn. Điều chỉnh trung tính về màu (không được áp dụng độ bão hòa), tuy nhiên, có thể có sự thay đổi nhận được về màu do hình ảnh sáng hơn có độ tương phản cao hơn sẽ xuất hiện rực rỡ hơn.

Độ phơi sáng: Điều chỉnh độ sáng hoặc độ tối của toàn bộ hình ảnh.

Vùng sáng: Điều chỉnh chi tiết vùng sáng.

Vùng tối: Điều chỉnh chi tiết xuất hiện trong vùng tối.

Độ sáng: Điều chỉnh độ sáng của ảnh.

Xem thêm: Cách Biến Mất Khi Học Online ” Qua Zoom, Trẻ Học Trực Tuyến: Cô Ơi, Cô… Biến Mất Đâu Rồi

Độ tương phản: Điều chỉnh độ tương phản của ảnh.

Điểm đen: Đặt điểm mà tại đó các phần tối nhất của hình ảnh trở thành đen hoàn toàn, không có bất kỳ chi tiết nào. Việc đặt điểm đen có thể cải thiện độ tương phản trong hình ảnh trôi màu.

Mẹo: Đặt con trỏ lên trên thanh trượt và nhấn và giữ phím Option để mở rộng khoảng giá trị của thanh trượt.

Bạn có thể tinh chỉnh các điều chỉnh bạn thực hiện đối với các cài đặt độ bão hòa, độ rung và sắc độ của ảnh.

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào ảnh, sau đó bấm vào Sửa trên thanh công cụ.

Bấm vào Điều chỉnh trong thanh công cụ, bấm vào mũi tên bên cạnh Màu, sau đó bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn.

Kéo bất kỳ thanh trượt nào để thay đổi hình thức của ảnh:

*

Độ bão hòa: Điều chỉnh mật độ màu tổng thể của ảnh.

Độ rung: Điều chỉnh độ tương phản và tách biệt màu sắc giữa các màu tương tự nhau trong ảnh.

Sắc độ: Điều chỉnh và hiệu chỉnh sắc độ trong ảnh.

Mẹo: Đặt con trỏ lên trên thanh trượt và nhấn và giữ phím Option để mở rộng khoảng giá trị của thanh trượt.

Bạn có thể tinh chỉnh mật độ của các khu vực xám và tông màu cũng như thay đổi độ sần của ảnh.

Trong ứng dụng Ảnh trên máy Mac của bạn, hãy bấm hai lần vào ảnh, sau đó bấm vào Sửa trên thanh công cụ.

Xem thêm:

Bấm vào Điều chỉnh trong thanh công cụ, bấm vào mũi tên bên cạnh Đen & trắng, sau đó bấm vào mũi tên bên cạnh Tùy chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *