*

1. Dải lệnh Slideshow có tác dụng gì?

A. Sản xuất hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu

B. Chế tác trang chiếu mới

C. Sản xuất hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu

D. Setup bài trình chiếu

2. Để chèn hình hình ảnh vào trang chiếu, thao tác thứ nhất ta cần:

A. Vào Insert lựa chọn lệnh Picture

B. Đưa bé trỏ biên soạn thảo vào vị trí bắt buộc chèn

C. Chọn trang chiếu đề xuất chọn hình ảnh

D. Tất cả các thao tác trên gần như sai


*

Câu 1: Trong phần mềm PowerPoint 2010, thẻ Animations dùng để? *

C. Sản xuất nền của trang trình chiếu

B. Tạo nên hiệu ứng hoạt động giữa các Slide

A. Chế tạo ra hiệu ứng đến các đối tượng trong trang trình chiếu

D. Chèn các đối tượng người sử dụng cho trang trình chiếu

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint 2010, nút lệnh sau trong thẻ Insert gồm chức năng? *

*

B. Chèn hình vào trang trình chiếu

A. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu

D. Vẽ biểu đồ vật trong trang trình chiếu

C. Chèn bảng vào trang trình chiếu

Câu 3: Trong phần mềm PowerPoint 2010 nhằm chọn bố cục tổng quan cho một trang trình chiếu em chọn? *

A. Home/ New Slide

B. Home/ Layout

C. Home/ Reset

D. Home/ Section

Câu 4: Trong phần mềm PowerPoint 2010 tổ hợp phím Ctrl + C cùng Ctrl + V có tác dụng gì? *

A. Sao chép văn bản, tranh ảnh

B. Giảm đoạn văn bản, tranh ảnh

C. Lựa chọn 1 đoạn văn bản

D. Xào nấu và dán văn bản, tranh ảnh, bảng biểu vào địa chỉ khác.

Bạn đang xem: Dải lệnh animations có chức năng gì

Câu 5: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để chế tác hiêu ứng chuyển động theo mặt đường thẳng tự trái sang cần cho hình ảnh trong trang trình chiếu em chọn? *

A. Animations/ add Animation/ Motion Paths/ Arcs

B.Transitions/ địa chỉ cửa hàng Animation/ Motion Paths/ Line & Curves/ Left

C. Animations/ showroom Animation/ Motion Paths/ Turns

D. Animations/ địa chỉ cửa hàng Animation/ Motion Paths/ Line và Curves/ Right

Câu 6: Em có thể sao chép tranh ảnh, bảng biểu từ phần mềm khác vào trang trình chiếu được không? *

A. Rất có thể sao chép chép tranh ảnh, bảng biểu vào trang trình chiếu.

B. Ko thể xào luộc tranh ảnh, bảng biểu vào trang trình chiếu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Elsu Đường Rồng Mùa 22, Cách Chơi Elsu Liên Quân Mùa 23

Câu 7: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, khi lựa chọn hiệu ứng Animations/ add Animation/More Entrance Effect/ đá quí thì hình vẽ tất cả hiệu ứng làm sao sau đây? *

*

B. Mẫu vẽ không hiện ra, khi bấm chuột trái new hiện ra theo hình thức hình thoi

C. Hình vẽ biến thành hình thoi

D. Hình vẽ ẩn đi khi nhấp chuột trái.

A. Hình ảnh xoay tại chỗ

Câu 8: Trong ứng dụng Power Point 2010, nhằm chèn số trang cho bài xích trình chiếu em chọn? *

D. File/ Slide Number

B. Insert/ Text Box

A. Insert/ Slide Number

C. Insert/ SmartArt

Câu 9: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, một hình hình ảnh có thể có nhiều hiệu ứng? *

Chọn

Câu 10: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, muốn xóa một trang trình chiếu em thực hiện? *

A. Nháy chuột buộc phải vào trang trình chiếu đề nghị xóa/ lựa chọn Layout

C. Nháy chuột trái vào trang trình chiếu cần xóa/ nhấn phím Delete bên trên bàn phím

D. Cả đáp án B và C mọi đúng.

B. Nháy chuột nên vào trang trình chiếu bắt buộc xóa/ chọn Delete Slide

Câu 11: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, trên một Slide hiện tại hành ta bấm Enter (trên bàn phím) lệnh này sẽ: *

D. Không tiến hành gì cả

B. Xoá slide đó

C. Tạo nên một Text Box mới

A. Thêm slide mới

Câu 12: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, để tạo một bài xích trình chiếu new em nhấn tổ hợp phím nào? *

A. Ctrl + M

B. Ctrl + N

D. Ctrl + V

C. Ctrl + A

Câu 13: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để bắt đầu trình chiếu em thừa nhận phím? *

C. F5

B. F2

D. F3

A. F4

Câu 14: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để in bài xích trình chiếu em nhấn tổng hợp phím nào? *

B. Ctrl + O

D. Ctrl + P

A. Ctrl + S

C. Ctrl + R

Câu 15: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để lưu giữ một bài xích trình chiếu với tên tệp khác em chọn? *

D. Lựa chọn thẻ File/ New

A. Lựa chọn thẻ File/ Save

C. Lựa chọn thẻ File/ Open

B. Chọn thẻ File/ Save As

Câu 16: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, khi lựa chọn hiệu ứng Animations/ showroom Animation/More Entrance Effect/ Box thì hình vẽ tất cả hiệu ứng như thế nào sau đây? *

*

D. Hình chữ nhật thu eo hẹp dần

A. Hiển thị theo vun ngang

C. Hình thoi thu thanh mảnh dần

B. Hiện ra theo nhiều hình vuông vắn nhỏ

Câu 17: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, có đồng thời những hiệu ứng cho nhiều đối tượng người tiêu dùng trong trang trình chiếu. *

A. Đúng

B. Sai

Câu 18: Trong phần mềm Power Point 2010, tổng hợp phím Ctrl + I bao gồm chức năng? *

A. Bật/ tắt chính sách chữ nghiêng

D. Một lời giải khác

B. Bật/ tắt chế độ chữ đậm

C. Bật/ tắt chính sách chữ gạch chân

Câu 19: Trong ứng dụng PowerPoint 2010, khi lựa chọn hiệu ứng Right hình ảnh sẽ gồm hiệu ứng? *