GH đất nước hình chữ s Giáo Phận Chủng Viện thông tin Suy Niệm Thời Sự Thượng Hội Đồng Phụng Vụ Đức Tin Mục Vụ Đời Tu Sứ Vụ media Vatican khác tư Liệu khác

*

CÁC GIÁM MỤCVÀ GIÁO PHẬN VIỆT nam NĂM 2022

Văn phòng HĐGMVN

I.

Bạn đang xem: Danh sách các giám mục việt nam

GIÁO TỈNH HÀ NỘI

1. Giáo phậnLạng đánh – Cao Bằng

Gm. Chủ yếu tòa: Đức phụ vương Giuse Châu Ngọc Tri

Thành lập Giáo phận: 1913

Điện thoại: 0205381 0367

2. Giáo phậnHưng Hóa

Gm. Bao gồm tòa: Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến

Gm.Nghỉ hưu: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất

Thành lập:1895

3. Giáo phậnBắc Ninh

Gm. Chủ yếu tòa: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ.

Gm. Phó: Đức thân phụ Giuse Đỗ quang đãng Khang

Thành lập: 1883

Điện thoại: 0222382 1438

4. TổngGiáo phận Hà Nội

Gm. Chủ yếu tòa:Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Gm. Nghỉ ngơi hưu: Đức Hồng yPhêrô Nguyễn Văn Nhơn

Gm. Ngủ hưu:Đức cha Laurensô Chu Văn Minh

Gm. Nghỉ hưu:Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô quang đãng Kiệt

Thành lập: 1679

5. Giáo phậnHải Phòng

Gm. Chính tòa: Đức phụ vương Vinh sơn Nguyễn Văn Bản

Thành lập: 1679

Điện thoại: 0225374 5387

6. Giáo phậnThái Bình

Gm. Chính tòa: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB

Thành lập: 1936

7. Giáo phậnBùi Chu

Gm. Chính tòa: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

Thành lập: 1848

8. Giáo phậnPhát Diệm

Gm. Giám quản: Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Gm. Ngủ hưu:Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến

Thành lập: 1901

Điện thoại: 0229386 2058 – 0229372 4896

9. Giáo phận Thanh Hóa

Gm. Thiết yếu tòa: Đức thân phụ Giuse Nguyễn Đức Cường

Thành lập: 1932

10. Giáophận Vinh

Gm. Chủ yếu tòa: Đức thân phụ Alphongsô Nguyễn Hữu Long

Gm. Phụ tá: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Thành lập: 1846

11. Giáophận Hà Tĩnh

Gm. Giám quản: Đức thân phụ Louis Nguyễn Anh Tuấn

Gm. Nghỉ ngơi hưu:Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Thành lập: 2018

II. GIÁO TỈNH HUẾ

1. Tổng Giáo phận Huế

Gm. Chính tòa: Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Gm. Nghỉ hưu:ĐứcTổng Giám mụcPhanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

Gm. Ngủ hưu:ĐứcTổng Giám mụcTêphanô Nguyễn Như Thể

Thành lập: 1850

2. Giáo phậnĐà Nẵng

Gm. Bao gồm tòa: Đức phụ vương Giuse Đặng Đức Ngân

Gm. Nghỉ hưu:Đức chaPhaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

Thành lập: 1963

3. Giáo phậnQui Nhơn

Gm.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Phía Sau Một Chàng Trai Nhạc Chuông ), Phía Sau Một Chàng Trai Nhạc Chuông

Thiết yếu tòa: Đức phụ vương Matthêu Nguyễn Văn Khôi

Gm. Nghỉ hưu:Đức thân phụ Phêrô Nguyễn Soạn

Thành lập: 1659

4. Giáo phậnKontum

Gm. Bao gồm tòa: Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh

Gm. Nghỉ hưu:Đức thân phụ Phêrô è Thanh Chung

Thành lập: 1932

5. Giáo phậnNha Trang

Gm. Giám quản:Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Giuse Võ Đức Minh

Thành lập: 1957

6. Giáo phậnBan Mê Thuột

Gm. Giám quản: Đức cha Vinh tô Nguyễn Văn Bản

Thành lập: 1967

Điện thoại: 02623817622

III. GIÁO TỈNH SÀI GÒN

1. Giáo phậnĐà Lạt

Gm. Bao gồm tòa:Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Gm. Nghỉ ngơi hưu:Đức phụ thân Antôn Vũ Huy Chương

Thành lập: 1960

Điện thoại: 0263382 2415 và 0263383 6139

2. Giáo phậnPhan Thiết

Gm. Bao gồm tòa: Đức phụ vương Giuse Đỗ mạnh Hùng

Thành lập: 1975

3. Giáo phậnPhú Cường

Gm. Chủ yếu tòa: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Gm. Nghỉ hưu:Đức cha Phêrô nai lưng Đình Tứ

Thành lập: 1965

4. Giáo phậnXuân Lộc

Gm. Chính tòa: Đức phụ vương Gioan Đỗ Văn Ngân

Gm. Ngủ hưu:Đức phụ thân Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Gm. Nghỉ hưu:Đức thân phụ Giuse Đinh Đức Đạo

Thành lập: 1965

5. Giáo phậnBà Rịa

Gm. Bao gồm tòa: Đức phụ thân Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Gm. Ngủ hưu:Đức thân phụ Tôma Nguyễn Văn Trâm

Thành lập: 2005

Điện thoại: 0251373 7873

6. TổngGiáo phận dùng Gòn

Gm. Thiết yếu tòa:Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Gm. Phụ tá:Đức phụ vương Louis Nguyễn Anh Tuấn

Gm. Ngủ hưu:Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Thành lập: 1844

Điện thoại: 0283930 3828 & 0283930 0368

7. Giáo phậnMỹ Tho

Gm. Chính tòa: Đức phụ thân Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thành lập:1960

8. Giáo phậnVĩnh Long

Gm. Chủ yếu tòa: Đức phụ thân Phêrô Huỳnh Văn Hai

Thành lập:1938

Điện thoại: 02703824 016

9. Giáo phậnLong Xuyên

Gm. Thiết yếu tòa:Đức phụ vương Giuse trần Văn Toản

Gm. Ngủ hưu:Đức cha Giuse trần Xuân Tiếu

Gm. Nghỉ hưu:Đức thân phụ Gioan Baotixita Bùi Tuần

Thành lập: 1960

10. Giáophận bắt buộc Thơ

Gm. Chính tòa: Đức phụ vương Têphanô Tri Bửu Thiên

Thành lập: 1955