“Cách tán gái” đối với dân FA lâu năm mà nói, thì chắc chả biết nó là loại quần què gì đâu nhỉ?