Illustrator CS5 có một bộ sưu tập các công cụ biến đổi và tái định hình dạng rất tốt nhằm giúp bạn chỉnh sửa và xử lý các đường path và hình dạng mở và đóng.

Đang xem: Cách biến đổi đối tượng trong illustrator

Bài 4 – Công cụ biến đổi

Illustrator CS5 có một bộ sưu tập các công cụ biến đổi và tái định hình dạng rất tốt nhằm giúp bạn chỉnh sửa và xử lý các đường path và hình dạng mở và đóng. Trong khi về mặt kỹ thuật tất cả công cụ này được xem là các công cụ tái định hình dạng (reshaping tool), chúng được chia thành hai hạng mục: các công cụ Transformation (biến đổi) cho phép bạn xoay, tạo đối xứng, định tỷ lệ làm nghiêng, tái định hình dạng, di chuyển và biến đổi tự do các đối tượng; các công cụ reshaping (tái định hình dạng) hoặc liqify (hóa lỏng) – warp, twirl, pucker, bloat, Scallop, Crystallize và Wdinkle- được đặt trong menu flyout Reshaping Tools trên panel Tools. Ngoài ra, bạn sẽ học về công cụ Free Transform, các lệnh menu Transform và panel Transform, cùng với một số thủ thuật và mẹo vặt hữu ích.

1. Các công cụ Transformation

Các công cụ Transformation cho bạn xoay, tạo đối xứng, định tỷ lệ, làm nghiêng, tái định hình dạng, di chuyển và biến đổi tự do các đường path bằng cách nhấp và rê các vùng chọn hoặc bằng cách nhập các số đo chính xác trong một hộp thoại. Bạn sẽ thấy tất cả công cụ này trong phần riêng của chúng ở giữa panel Tools. Bởi vì hầu hết những công cụ này làm việc một cách tương tự và một khi bạn học cách sử dụng một trong những công cụ này, có thể bạn áp dụng một trong những kỹ năng đó vào những công cụ còn lại.

Để sử dụng các công cụ Rotate, Reflect, Scale hoặc Shear, làm theo những bước sau đây:

– Chọn đối tượng cần được biến đổi.

– Chọn công cụ Transformation mong muốn từ panel Tools. Khi bạn chọn một trong những công cụ này, chú ý rằng một dấu chỉ bảo điểm tham chiếu xuất hiện ở tâm chính xác của đối tượng được chọn, đó là điểm tham chiếu mà điểm biến đổi sẽ xuất hiện xung quanh điểm đó.

– Để biến đổi xung quanh điểm tham chiếu này, nhấp và rê bất cứ nơi nào trên Artboard. Khi bạn nhả chuột, việc biến đổi sưc hoàn tất. Nếu không, bạn có thể thực hiện sự biến đổi sau khi định vị lại điểm tham chiếu. Để di chuyển điểm tham chiếu, nhấp ở vị trí mong muốn trên Artboard mong muốn tương ứng với biểu tượng được chọn. Một khi điểm tham chiếu được xác lập lại, có thể bạn nhấp và rê Cursor trên Artboard để thực hiện sự biến đổi khác. Có thể bạn xác lập lại điểm tham chiếu này và nhấp và rê để biến đổi vùng chọn thường xuyên bao nhiêu tùy mức cần thiết. Hơn nữa, để tạo một bản so của vùng chọn gốc với sự biến đổi và để vùng chọn góc y nguyên, bắt đầu nhấp và rê, sau đó nhấn Alt trước khi nhả chuột.

Khi bạn cần thực hiện các kiểu biến đổi chính xác hơn, mở hộp thoại Transformation của công cụ mong muốn và nhấp đôi công cụ trên panel Tools sau khi bạn tạo vùng chọn trên Artboard. Khi hộp thoại xuất hiện, nhập khoảng cách, góc mong muốn và những thuộc tính biến đổi khác. Sau đó bạn có thể nhấp OK để biến đổi vùng chọn hoặc nhấp nút Copy để giữ y nguyên vùng chọn và tạo một bản sao với các xác lập biến đổi.

Công cụ Rotate

Sử dụng công cụ Rotate để xoay vùng chọn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ tương ứng với vị trí cố định của điểm tham chiếu trên Artboard như được minh họa trong hình dưới đây:

*

Khi sử dụng hộp thoại Rotate, nhập một số dương hoặc số âm trong trường Angle chẳng hạn như 360 hoặc -1450 và xoay đối tượng hoặc tạo một bản sao của đối tượng tại góc xoay xác định.

*

Công cụ Reflect

Công cụ Reflect sẽ lật vùng chọn theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc hoặc bằng một góc dựa vào vùng chọn của điểm tham chiếu.

*

Công cụ Scale

Sử dụng công cụ Scale để làm cho các vùng chọn lớn hơn hoặc nhỏ hơn tương ứng với vị trí của điểm tham chiếu. Để ràng buộc việc định tỉ lệ một cách tương xứng, nhấn giữ phím Shift khi bạn rê vùng chọn. Khi bạn định tỷ lệ sử dụng hộp thoại Scale, bạn có thể chọn định tỷ lệ đều vùng chọn bằng tỷ lệ phần trăm hoặc không đều bằng cách nhập một tỷ lệ phần trăm khác trong các trường hodizontal scale và Verticalscale. Ngoài ra, bạn có thể xác định việc các nét (Stroke) và hiệu ứng trên đối tượng sẽ được định tỷ lệ trong quá trình biến đổi hay không bằng việc đánh dấu kiểm các tùy chọn Scale Strokes và Effects.

Công cụ Shear

Công cụ Shear làm nghiêng các đối tượng theo một góc nghiêng, và theo chiều ngang, theo chiều dọc hoặc theo một góc xác định tương ừng với vị trí của điểm chèn phụ thuộc vào hướng nào mà bạn rê Cursor khi sử dụng công cụ này. Khi Smart Guides được bât, một gợi ý trên màn hình (screen hint) sẽ xuất hiện trong quá trình làm nghiêng để biểu thị rằng góc nghiêng và góc của trục khi có thể áp dụng. Để hiểu việc làm nghiêng xảy ra như thế nào, sử dụng hộp thoại Shear với tùy chọn Preview được bạt và thử điều chỉnh các xác lập khác nhau trước khi nhấp OK hoặc Copy.

*

Ví dụ hình chữ nhật trong hình dưới đây sẽ được biến đổi với một Shear Angle (góc nghiêng) 450 và một Vẻtical Axis (trục thẳng đứng).

Xem thêm: Xây Dựng Kế Hoạch Marketing Cho Nhà Hàng Ăn Uống Mới Nhất 2022 Từ A

*

Công cụ Reshape

Công cụ Reshape làm việc bằng hai cách phụ thuộc vào việc hình dạng được điều chỉnh mở hay đóng. Với một đường path mở, sử dụng công cụ Reshape để định lại vị trí các điểm nao hiện có hoặc thêm và định lại vị trí điểm neo tương ứng với toàn bộ định dạng. Toàn bộ đối tượng thật sự dịch chuyển một chút khi bạn nhấp và rê đến bất cứ nơi nào trên nó trong khi đồng thời nó giữ lại các chi tiết chung của đường path gốc. Với một hình dạng đóng, đầu tiên bạn phải chọn hình dạng bằng công cụ Direct Selection hoặc các điểm neo trước khi sử dụng công cụ Reshape khi di chuyển các điểm neo hoặc đường path xung quanh.

Công cụ Move

Công cụ Selection là công cụ Move bởi vì bạn có thể di chuyển bất kỳ đối tượng được chọn bằng công cụ này. Tuy nhiên, nhiều người không biết công cụ Selection cũng có thể thực hiện các biến đổi di chuyển khi bạn truy cập hộp thoại của công cụ. Để di chuyển một vùng chọn chính xác, nhấp đôi công cụ Selection trên panel Tools để mở hộp thoại Move. Do đó bạn có thể xác lập vị trí Hodizontal và Vertical, Distance và hoặc Angle cho việc di chuyển của vùng chọn.

Công cụ Free Transform

Công cụ Free Transform là một công cụ ba trong một cho phép bạn định tỉ lệ, xoay và làm nghiêng đối tượng trong vùng chọn phụ thuộc vào nơi bạn đặt chuột, điểm neo nào bạn rê và hướng nào bạn rê. Ngoài ra, khi bạn thêm một số phím tắt đơn giản vào thao tác rê, bạn cũng có thể biến dạng vùng chọn. Các vùng chọn cũng có thể bao gồm bất kỳ đối tượng hoặc đường path nhưng không phải Type có thể biên tập. Để biên tập các hình dạng Type, đầu tiên bạn phải chuyển đổi Type thành các outline.

Để sử dụng công cụ Free Transform, bạn phải luôn nhó ba điều: thứ nhất, hãy chắc chắn chọn đối tượng mà biến đổi trước khi chọn công cụ Free Transform. Thứ hai, bắt đầu rê các núm hộp biên của vùng chọn trước khi bạn thêm bất kỳ phím tắt. Thứ ba nhả chuột trước khi nhả những phím tắt này:

– Rê trên một điểm neo gốc, sau khi nhấn giữ phím Ctrl để biến dạng điểm nao và các đường path nối kết của nó.

– Rê trên một điểm neo tâm và sau đó nhấn giữ phím Ctrl để biến dạng toàn bộ phía của vùng chọn trong khi phía đối diện vẫn cố định.

– Rê trên một điểm neo gốc và sau đó nhấn giữ Ctrl +Alt để làm nghiêng theo đường chéo dọc theo điểm tham chiếu ở tâm. Rê trên một điểm neo gốc và sau đó nhấn giữ Shift + Ctrl +Alt để tạo một sự biến dạng phối cảnh.

2. Panel Transform

Panel Transform di động tự do cho bạn di chuyển một vùng chọn sang các tọa độ X và Y mặc định, định lại các kích cỡ một vùng chọn theo các số đo chiều rộng và chiều cao chính xác và xoay hoặc làm nghiêng một vùng chọn bằng một góc xác định. Các tọa độ X và Y tương ứng với thước đo trông tài liệu mà theo mặc định được xác lập sang mép trái dưới cùng của Artboard. Mọi sự biến đổi ở đây thự hiện tương ứng với một vùng điểm của vùng chọn mà theo mặc định được xác lập sang tâm của vùng chọn. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh nó bằng cách nhập bất kỳ ô vuông nhỏ trên dưới Reference point ngay bên dưới tab của panel Transform hoặc trên panel control. Lưới này cũng có thể được sử dụng với bất kỳ công cụ biến đổi và tái định hình dạng khác.

Xem thêm: Top 12 Quán Ăn Ngon Ở Tây Hồ, Top 9 Nhà Hàng Ngon Nhất Khu Vực Hồ Tây, Hà Nội

3. Các lệnh menu Transform

Bên dưới menu objct Transform, bạn xẽ thấy các cách khác để mở các hộp thoại move, Rotate, Reflect, Scale và Shear để thực hiện các biến đổi trên các vùng chọn. Nhưng tùy chọn khác trong menu object | Transform bao gồm Transform Again, lệnh này lặp lại sự biến đổi được thược hiện sau cùng. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt ctrl + D; sử dụng Transform Each mở hộp thoai trasnform Each để định lại kích cỡ và di chuyển vùng chọn theo chiều ngang và chiều dọc, xoay vùng chọn bằng một góc xác định, tạo đối xứng vùng chọn dọc theo trục X và /hoặc trục Y, thay đổi điểm tham chiếu biến đổi và áp dụng một số biến đổi và áp dụng một số biến đổi một số ngẫu nhiên và vùng chọn; và sử dụng Reset Bounding Box để xác lập lại hộp biến thành hình dạng chữ nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *