Chúng ta cùng tìm hiểu cách gộp Layer trong Photoshop bằng Flatten Image với Merge Layers. Để giảm kích cỡ và giúp Photoshop chạy nhanh hơn. Qua đây, chúng ta cũng thấy khác biệt giữa Flatten cùng Merge. Để sử dụng một cách hợp lý và phải chăng hơn. Ok, chúng ta bắt đầu nha