loại Sản Phẩm: SÁCH ghê TẾ giá bán Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 500 gr Kích Thước: 16 X 24 Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 675 Năm Xuất Bản: 2015 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NXB khiếp TẾ TPHCM)

Trong bối cảnh thị phần tài chính ngày càng vạc triển lập cập và mang ý nghĩa toàn ước hóa, quan hệ giữa doanh nghiệp và thị phần tài chủ yếu ngày càng chặt chẽ và phức hợp hơn, tự đó vấn đề quản trị tài chủ yếu ngày càng vào vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tài và cách tân và phát triển của doanh nghiệp.

Cuốn sách này ngoài mục tiêu nhằm đáp yêu ước trang bị các kiến thức gốc rễ về quản trị tài bao gồm như: Những vấn đề chung về quản trị tài chính, quý hiếm tiền tệ theo thời gian… Giáo trình quản lí trị tài bao gồm còn hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu, đưa ra tiết, rõ ràng trong nghành nghề quản trị tài thiết yếu như: Phân tích báo cáo tài chính, hoạch định tài chính, hoạch định vốn đầu tư, dự trù tài chính…

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐÊ thông thường VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1.

Bạn đang xem: Access to this page has been denied

KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

2. MỤC TIÊU CỦA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

3. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

5. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

6. VAI TRÒ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

1. KHÁI NIỆM GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

2. LÃI ĐƠN, LÃI KÉP VÀ LÃI SUẤT TƯƠNG ĐƯƠNG

3. GÁI TRỊ HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT KHOẢN TIỀN ĐẦU TƯ

4. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI VÀ HIỆN TẠI CỦA DÒNG TIỀN

5. MỘT SỐ ỨNG DỤNG VỀ GIÁ TRỊ CỦA TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

TÓM TẮT

BÀI TẬP THỰC HÀNH

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, Ý NGHĨA, HẠN CHẾ CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.

Xem thêm: Địa Chỉ Nâng Mũi Uy Tín Ở Tphcm Hiện Nay, Địa Chỉ Nâng Mũi Đẹp Và Uy Tín Tại Tp

DÒNG TIỀN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ

PHẦN MỞ RỘNG: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG vào CÁC TÌNH HUỐNG TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH

1. KHÁI QUÁT CHUNG

2. MỐI quan HỆ chi PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN

3. LỢI NHUẬN

4. PHÂN TÍCH HÒA VỐN

5. PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY

6. ĐÒN BẢY HOẠT ĐỘNG

7. CẤU TRÚC VỐN

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

CHƯƠNG 5: DỰ TOÁN TÀI CHÍNH

1. MỤC ĐÍCH VÀ TẦM quan lại TRỌNG CỦA DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2. DỰ BÁO DOANH THU

3. BÁO CÁO MÔ PHỎNG THỬ NGHIỆM

4. DỰ BÁO VỐN CẦN THIẾT ĐỂ HỖ TRỢ MỨC TĂNG DOANH THU

5. DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH – TRƯỜNG HỢP CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CHƯA ĐẠT 100% MỨC TOÀN DỤNG