a) Tiếp tục với Bài tập 2. Nháy lệnh Undo để khôi phục lại màu nền trắng ban đầu của các trang chiếu.

Đang xem: Hộp thoại format background dùng để

b) Chọn trang chiếu thứ nhất và thực hiện các bước 1-4 trong Mục 1 để tạo màu nền tùy ý cho trang chiếu. Trong bước 5, thay vì chọn Apply to All, em hãy chọn Close trên hộp thoại. Quan sát kết quả nhận được: màu nền chỉ được đặt cho trang chiếu thứ nhất.

c) Nhấn giữ phím Ctrl để chọn đồng thời hai trang chiếu thứ hai và thứ ba. Thực hiện các bước như trên để tạo màu nền (khác với màu nền đã tạo cho trang chiếu thứ nhất) cho hai trang chiếu này. Quan sát kết quả nhận được.

d) Hãy rút ra nhận xét của em về sự khác biệt của các bước tạo màu nền cho tất cả các trang chiếu và chỉ cho một số trang chiếu nhất định (do em chọn trước).

Lời giải chi tiết

a) Tiếp tục với Bài tập 2. Nháy lệnh Undo để khôi phục lại màu nền trắng ban đầu của các trang chiếu.

*

b) Chọn trang chiếu thứ nhất và thực hiện các bước 1-4 trong Mục 1 để tạo màu nền tùy ý cho trang chiếu. Trong bước 5, thay vì chọn Apply to All, em hãy chọn Close trên hộp thoại. 

– Bước 1: Nháy chọn trang chiếu thứ nhất trong ngăn bên trái.

– Bước 2: Mở dải lệnh Design và nháy nút 

*

phía dưới, bên phải nhóm lệnh Background để hiển thị hộp thoại Format Background.

Xem thêm: Top 12 Phim Đam Mỹ Cổ Trang Hàn Quốc Cổ Trang Được Yêu Thích Nhất

*

– Bước 3: Nháy chuột chọn Solid fill để chọn màu đơn sắc (hình trên).

– Bước 4: Nháy chuột vào mũi tên 

*

 bên phải mục Color và chọn màu thích hợp (hình trên).

– Bước 5: Nháy chuột vào nút Close trên hộp thoại.

⇒ Kết quả: màu nền chỉ được đặt cho trang chiếu thứ nhất.

*

c) Nhấn giữ phím Ctrl để chọn đồng thời hai trang chiếu thứ hai và thứ ba. Thực hiện các bước như trên để tạo màu nền (khác với màu nền đã tạo cho trang chiếu thứ nhất) cho hai trang chiếu này.

*

⇒ Kết quả: màu nền đã chọn chỉ đặt vào hai trang chiếu thứ hai và thứ ba.

Xem thêm:

d) Nhận xét của em: 4 bước đầu tiên trong các bước tạo màu nền cho tất cả các trang chiếu và chỉ cho một số trang chiếu nhất định là giống nhau. Điểm khác nhau là ở bước thứ 5, nếu muốn tạo mà nền cho tất cả trang chiếu thì chọn Apply to All, còn nếu muốn tạo màu nền cho một số trang chiếu em chọn thì chọn Close.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *