Trong bài viết này, chúng ta tìm hiểu cách cắt ảnh trong Photoshop bằng Crop Tool. Sau đó cắt ảnh hình tròn, hình vuông, tam giác bằng Marquee Tool và Shape Tool. Trong phần cuối, mình xin chia sẻ cách cắt hàng loạt bằng Action. Hy vọng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công việc thuận lợi hơn. Ok, chúng ta bắt đầu nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *