Làm bài bác tập là một trong những cách tốt nhất để chũm chắc kỹ năng đã học. Phát âm được điều đó, Step Up giúp các em tổng thích hợp lại bài tập tiếng Anh bao gồm: bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6, bài xích tập tiếng Anh lớp 6 thì thừa khứ đơn, bài bác tập về các thì, bài tập dạng so sánh, bài tập bao gồm đáp án để những em có tác dụng và so sánh công dụng tại nhà. Hy vọng các em ôn tập xuất sắc và có tác dụng thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài xích tập giờ Anh lớp 6 thì bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn 

Thì lúc này đơn và thì hiện tại tiếp diễn là nhị thì thường gặp mặt trong các bài kiểm tra, bài thi, kể cả trong giao tiếp tiếng Anh. Hai thì này có một vài điểm giống như nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm khi làm bài bác tập hoặc sử dụng. Làm bài xích tập ngữ pháp giờ anh lớp 6 dưới đây giúp những em phân biệt cụ thể qua các cách sử dụng, cấu trúc, vệt hiệu nhận thấy của 2 thì giờ đồng hồ Anh đặc trưng này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) to a new tuy nhiên in his room. Don’t forget khổng lồ take your hat with you khổng lồ Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) lớn catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The boss ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours & nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập tiếng anh lớp 6

2. Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì quá khứ đơn 

Thì vượt khứ đơn để diễn đạt hành đụng trong vượt khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là trong những thì căn bản nhất, đặc biệt quan trọng nhất vào ngữ pháp tiếng Anh. Mà lại khi làm bài bác tập thì nhiều người vẫn bị nhầm lẫn bởi cấu tạo của nó giống thì hiện tại Đơn. Mặc dù nhiên, với thì vượt khứ đơn, ở trong phần động trường đoản cú thường, các bạn phải nhớ dạng quá khứ của rượu cồn từ thường, bởi gồm có động từ không áp theo quy tắc. Làm bài xích tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 thực hành tiếp sau đây để ghi nhớ giải pháp dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at home all weekend. (stay) Peter ………… khổng lồ the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks và dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken & meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in domain authority Nang. (talk)

3. Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để gần biểu đạt một kế hoạch, một dự định, một dự đoán nhờ vào bằng bệnh ở hiện tại. Làm bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh lớp 6 sau đây để nạm chắc kỹ năng và kiến thức về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) khổng lồ his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new car next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) new york next week. Are you (fly) khổng lồ America this month? I (get) married this month. They (take) a trip to lớn Ha Noi thành phố this month.

4. Bài bác tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi tuyển và giao tiếp, việc sử dụng câu so sánh để giúp đỡ các em gây ấn tượng tốt với người đối diện với tài năng sử dụng ngôn ngữ của chủ yếu mình. Có 3 loại so sánh cơ bản: so sánh bằng, đối chiếu hơn, đối chiếu hơn nhất. Trạng từ cùng tính tự là chủ điểm ngữ pháp quan trọng, việc nắm rõ các thể thức so sánh để giúp đỡ các em nhận thấy câu một cách chủ yếu xác. Làm bài bác tập tiếp sau đây để nạm được cách dùng với ghi nhớ các tính từ, trạng từ bất nguyên tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Lisa is ……. Responsible as Ben.

A. More B. The most C. Much D. As

3. He is ……. Student in his class.

A. Most hard-working B. More hard-working

B. The most hard-working D. As hard-working

4. He runs …… in his class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

5.My oto is ……. Hers.

Xem thêm: Cắt Tóc Nữ Đẹp Ở Tphcm Được Chị Em Review Tốt, Hướng Dẫn Cắt Tóc Nữ Bob Tầng Thấp

A. Cheap than B. Cheaper than C. More cheap than D. Cheaper

5. Bài bác tập giờ Anh lớp 6 dạng thắc mắc có từ để hỏi 

Chúng ta chạm mặt rất nhiều từ để hỏi tuy nhiên lại chưa rõ cách dùng với nghĩa của chúng như vậy nào. Từ nhằm hỏi thường đi đầu câu, y hệt như tên gọi, mục đích của bọn chúng là nhằm hỏi, nắm rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cấp cho 2 bước đầu có những ngữ pháp trong bài bác tập và bài kiểm tra, nên nhỏ nhắn ôn bài nhiều hơn thế nhé!

 Bài tập giờ Anh lớp 6 tất cả đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to lớn school?

He goes to lớn class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… do you lượt thích Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the trắng hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to do your homework?

It takes me 2 hours to do my homework.

7……………. Pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. Does her go to lớn school?

She goes lớn school every day

6. Đáp án những bài tập tiếng Anh lớp 6 

Bài tập thì bây giờ đơn, lúc này tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì thừa khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì tương lai gần

Is going lớn come  Are going lớn camping  Is going to lớn have  Is going lớn buy Am going lớn out Is going to buy  Are going to  Are going lớn fly Is going to get Are going to take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ để hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kiến thức và kỹ năng về ngữ pháp rồi, các bạn cũng nên ôn tập và luyện từ bỏ vựng theo chủ đề mỗi ngày để giao tiếp tốt hơn. Hình như các bạn cũng đều có thể tìm hiểu thêm các dạng bài xích tập như: bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 1, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình mới và các dạng bài bác tập giờ Anh lớp 6 gồm đáp án. 

Như vậy, Step Up vẫn tổng phù hợp cho các bạn tổng thể những dạng bài bác tập tiếng Anh lớp 6. Lân cận việc học tập ngữ pháp, chúng ta nên bổ sung cập nhật thêm vốn tự vựng thông qua các cuốn sách học tập từ vựng thông minh. Hi vọng chúng ta học sinh sẽ ôn tập và hệ thống lại kiến thức hiệu quả. Chúc chúng ta học tốt, thi tốt. Đừng quên cỗ vũ các bài viết tiếp theo của chúng mình nhé.