Bắt đầu nhanh Project trên máy tính để bàn
Bắt đầu nhanh Project trên máy tính để bàn
Ứng dụng khách Project Online trên máy tính Project Professional 2019 Project Standard 2019 Project Professional 2016 Project Standard 2016 Project Online Xem thêm…Ít hơn

*

Tạo các kế hoạch dự án.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng ms project 2013

Tạo các nhóm dự án và phân bổ tài nguyên.

Xem các chế độ xem tác vụ và tài nguyên khác nhau.

Đo tiến độ.

Quản lý ngân sách.

Lưu ý: Phần Bắt đầu Nhanh này dành riêng cho ustone.com.vn Project 2016 và Project Online Desktop Client trong đăng ký Office 365. Project Online có một số tính năng bổ sung hỗ trợ tương tác trực tuyến.

Tạo một dự án từ mẫu

Mở Project.Chọn Tệp > Mới nếu bạn đang làm việc trong một kế hoạch dự án.

Chọn một mẫu hoặc nhập vào hộp Tìm kiếm mẫu trực tuyến, rồi nhấn Enter.

Xem thêm:

Hoặc chọn Dự án Trống để tạo một dự án từ đầu.

Chọn một mẫu để hiển thị thông tin về các yếu tố được đưa vào trong mẫu và bất kỳ tùy chọn nào.

Chọn các tùy chọn bạn muốn, rồi chọn Tạo.

Thay đổi tài nguyên, tác vụ và thời gian trong mẫu cho phù hợp với dự án của bạn.

Lưu ý: Để tạo dự án mới từ một dự án hiện có, hãy thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc dự án, rồi lưu tệp dự án bằng tên mới hoặc lưu vào vị trí khác.

*

Thêm tác vụ vào một dự án

Chọn Xem > Chế độ xem Tác vụ > Biểu đồ Gantt.

Nhập tên tác vụ vào trường Tên Tác vụ trống đầu tiên.

Nhấn Enter.

Xem thêm: Tải Hình Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp, Tải Hình Nền Chúc Mừng Sinh Nhật

Lặp lại các bước 2 và 3 để nhập tác vụ bạn muốn.

Nếu việc thêm mỗi lần một tác vụ tốn quá nhiều thời gian, bạn cũng có thể:

*

*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *