Excel cho ustone.com.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn rất có thể có ưa thích cá thể là hiển thị những giá trị bằng không trong một ô, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng bảng tính tuân thủ theo đúng tập hợp tiêu chuẩn format yêu cầu chúng ta ẩn những giá trị bởi không. Bao gồm vài cách để hiển thị hoặc ẩn các giá trị bởi không.

Bạn đang xem: Khác 0 trong excel


*

Đôi khi bạn không muốn các giá trị bởi không (0) hiện nay trên những trang tính, lúc khác bạn lại bắt buộc hiển thị chúng. Cho dù việc ẩn hoặc hiện những số không là vì tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở thích của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Ẩn hoặc hiển thị tất cả các giá bán trị bằng không trên một trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện những tùy chọn cho trang tính này, hãy lựa chọn một trang tính, rồi thực hiện trong những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong những ô, hãy chọn hộp kiểm Hiện số không trong số ô có mức giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bằng không (0) dưới dạng những ô trống, hãy bỏ chọn vỏ hộp kiểm Hiện số không trong số ô có giá trị bằng không.

Ẩn những giá trị bằng không trong những ô đã chọn

Các công đoạn này giúp ẩn các giá trị bằng không trong số ô vẫn chọn bằng cách dùng một format số. Các giá trị ẩn chỉ mở ra trong thanh phương pháp và không in ra. Nếu cực hiếm ở trong số những ô này chuyển thành một giá trị khác không, thì giá trị này sẽ hiển thị trong ô cùng định dạng của nó sẽ tương tự như như định hình số thông thường.

Chọn đa số ô gồm chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn rất có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm vào Định dạng > Định dạng Ô.

*

Bấm Số > Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;
, rồi nhấp chuột OK.

Để hiển thị các giá trị ẩn:

Chọn các ô có những số ko (0) bị ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc trên tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng > Định dạng Ô.

Bấm Số > Chung để áp dụng định dạng số khoác định, rồi bấm OK.

Ẩn các giá trị bằng không do công thức trả về

Chọn ô gồm chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Trang đầu, nhấp chuột mũi tên ngoại trừ Định dạng có Điều kiện > nguyên tắc Tô sáng Ô Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp bên phải, nên chọn Tùy chỉnh Định dạng.

Trong hộp Định dạng Ô, bấm vào tab Phông.

Trong vỏ hộp Màu, lựa chọn màu trắng, rồi bấm OK.

Hiển thị số không dưới dạng ô trống hoặc có thể dấu gạch nối

Dùng hàm IF nhằm thực hiện làm việc này.

*

Dùng một công thức như vậy này nhằm trả về một ô trống khi giá trị là số không:

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Dưới đó là cách gọi công thức. Nếu như 0 là hiệu quả của (A2-A3), ko hiển thị 0 – ko hiển thị gì (chỉ báo bởi dấu ngoặc kép “”). Nếu điều này không đúng, hiển thị tác dụng của A2-A3. Nếu bạn không hy vọng ô trống mà muốn hiển thị một thứ gì đấy khác số 0, đặt một vệt gạch nối "-" hoặc một ký tự không giống giữa những dấu ngoặc kép.

Ẩn những giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Phân tích, trong đội PivotTable, hãy bấm vào mũi tên lân cận Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi giải pháp hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi hiện bên dưới Định dạng. Vào hộp, hãy nhập giá trị bạn muốn hiển thị cầm cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng những ô trống, hãy xóa bỏ mọi cam kết tự vào hộp.

Thay đổi cách hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với ô trống hiện. Trong hộp, hãy nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị trong các ô trống. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi chúng ta không muốn các giá trị bởi không (0) hiện nay trên những trang tính, cơ hội khác bạn lại nên hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện các số không là do tiêu chuẩn định dạng hay sở thích của bạn, luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá bán trị bởi không bên trên trang tính

Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn mang đến trang tính này, hãy chọn một trang tính, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong số ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong các ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có giá trị bởi không.

Sử dụng định hình số nhằm ẩn các giá trị bằng không trong các ô đã chọn

Thực hiện theo tiến trình này để ẩn các giá trị bởi không vào ô vẫn chọn. Nếu quý giá ở giữa những ô này chuyển thành quý giá khác không, định dạng của giá trị đó sẽ tựa như như định dạng số thông thường.

Chọn số đông ô có chứa những giá trị bởi không (0) mà bạn có nhu cầu ẩn.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, nhấn vào Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý giá ẩn chỉ lộ diện trong thanh công thức — hoặc vào ô nếu như bạn chỉnh sửa trong ô — và không in ra.

Để hiển thị lại các giá trị ẩn, lựa chọn các ô, rồi dìm Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, rồi bấm Định dạng Ô. Trong list Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mặc định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp trên tab Số.


Sử dụng định hình có đk để ẩn những giá trị bởi không do một cách làm trả về

Chọn ô có chứa giá bán trị bằng không (0).

Trên tab Nhà, vào nhóm Kiểu, bấm mũi tên bên cạnh Định dạng có Điều kiện, trỏ vào Tô sáng luật lệ Ô, rồi bấm Bằng.

Trong hộp bên trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Xem thêm: 4 Cách Ghép Nhiều Bài Nhạc Lại Với Nhau, Nhanh Nhất 2022, Ghép Nhiều Bài Hát Thành 1

Sử dụng cách làm để hiển thị các số không dưới dạng ô trống hoặc dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn trường hợp bạn sao chép nó vào trong 1 trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số đồ vật hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi cực hiếm là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi quý giá là không (-)

Để biết thêm thông tin về cách áp dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bằng không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào report PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấp chuột mũi tên bên cạnh Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí và Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác sau:

Thay đổi hiển thị lỗi chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá bán trị bạn muốn hiển thị cụ cho lỗi. Để hiển thị những lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa các ký tự vào hộp.

Thay đổi biện pháp hiển thị ô trống chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi cam kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.

Đầu Trang


Đôi khi bạn không muốn những giá trị bởi không (0) hiện nay trên các trang tính, thời điểm khác các bạn lại đề xuất hiển thị chúng. Mặc dầu việc ẩn hoặc hiện những số không là do tiêu chuẩn chỉnh định dạng hay sở thích của bạn, luôn luôn có một số cách để làm điều này.

Hiển thị hoặc ẩn toàn bộ các giá chỉ trị bằng không trên trang tính

Bấm vào ustone.com.vn Office mục ,

*
, bấm vào Excel chọn ,rồi click chuột danh mục Nâng cao.

Dưới Hiện các tùy chọn đến trang tính này, hãy lựa chọn 1 trang tính, rồi thực hiện trong số những thao tác sau:

Để hiển thị những giá trị bởi không (0) trong các ô, lựa chọn hộp kiểm Hiển thị số không trong số ô có giá trị bằng không.

Để hiển thị những giá trị bằng không bên dưới dạng ô trống, quăng quật chọn vỏ hộp kiểm Hiển thị số không trong những ô có mức giá trị bằng không.

Sử dụng định dạng số nhằm ẩn các giá trị bởi không trong số ô đã chọn

Thực hiện tại theo quy trình này nhằm ẩn những giá trị bởi không vào ô đã chọn. Nếu quý giá ở trong những ô này đưa thành giá trị khác không, định dạng của quý hiếm đó sẽ tựa như như định dạng số thông thường.

Chọn phần nhiều ô tất cả chứa các giá trị bởi không (0) mà bạn muốn ẩn.

Bạn có thể nhấn Ctrl+1 hoặc bên trên tab Trang đầu, trong team Ô, bấm Định dạng > Định dạng Ô.

Trong danh sách Thể loại, bấm Tùy chỉnh.

Trong hộp Loại, nhập 0;-0;;

Lưu ý: 

Các quý hiếm bị ẩn chỉ lộ diện trong thanh công

*
— hoặc trong ô nếu khách hàng chỉnh sửa trong ô — cùng không in ra.

Để hiển thị lại những giá trị ẩn, chọn các ô, sau đó trên tab Nhà, trong đội Ô, trỏ vào Định dạng, cùng bấm Định dạng Ô. Trong danh sách Thể loại, bấm Chung để vận dụng định dạng số mang định. Để hiển thị lại ngày hoặc thời gian, chọn định dạng ngày hoặc thời gian thích hợp bên trên tab Số.


Sử dụng định hình có điều kiện để ẩn những giá trị bởi không do một cách làm trả về

Chọn ô gồm chứa giá chỉ trị bởi không (0).

Trên tab Trang đầu, trong team Kiểu, click chuột mũi tên kế bên Định dạng Có điều kiện > phép tắc Tô sáng Ô > Bằng.

Trong hộp mặt trái, nhập 0.

Trong hộp mặt phải, nên chọn lựa Tùy chỉnh Định dạng.

Trong vỏ hộp thoại Định dạng Ô, bấm tab Phông chữ.

Trong hộp Màu, lựa chọn màu trắng.

Sử dụng cách làm để hiển thị các số không bên dưới dạng ô trống hoặc che dấu gạch nối

Để thực hiện tác vụ này, thực hiện hàm IF.

Ví dụ

Ví dụ rất có thể dễ đọc hơn giả dụ bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Tôi làm nạm nào để xào nấu ví dụ?

Chọn lấy một ví dụ trong nội dung bài viết này.


Quan trọng: Không chọn những tiêu đề sản phẩm hoặc cột.


*

Chọn một lấy một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tác một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để biến đổi giữa xem tác dụng và xem công thức trả về kết quả, thừa nhận CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức> đội Kiểm nghiệm bí quyết > hiện nay Công thức.

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của bạn.

1

2

3

4

5

6

7

A

B

Dữ liệu

10

10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=A2-A3

Số máy hai bị trừ ngoài (0) đầu tiên

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về ô trống khi giá trị là ko (ô trống)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Trả về dấu gạch ngang khi quý giá là không (-)

Để biết thêm tin tức về cách sử dụng hàm này, coi Hàm IF.

Ẩn các giá trị bởi không trong báo cáo PivotTable

Bấm vào báo cáo PivotTable.

Trên tab Tùy chọn, trong team Tùy lựa chọn PivotTable, hãy nhấn vào mũi tên quanh đó Tùy chọn, rồi bấm Tùy chọn.

Bấm vào tab Bố trí & Định dạng, rồi tiến hành một hoặc nhiều thao tác làm việc sau:

Thay đổi hiển thị lỗi lựa chọn hộp kiểm Với các giá trị lỗi, hiển thị bên dưới Định dạng. Vào hộp, nhập giá chỉ trị bạn có nhu cầu hiển thị cầm cho lỗi. Để hiển thị các lỗi bên dưới dạng ô trống, xóa hầu hết ký tự vào hộp.

Thay đổi phương pháp hiển thị ô trống lựa chọn hộp kiểm Với những ô trống, hiển thị. Trong hộp, nhập giá trị bạn muốn hiển thị trong ô trống nào. Để hiển thị ô trống, xóa mọi ký kết tự vào hộp. Để hiển thị số không, hãy xóa hộp kiểm.