*

Note :Bức ảnh bên trên mô tả rất rõ ràng về chủ đề NPC Kỳ Ngộ, nội dung nội dung bài viết vẫn đang liên tiếp được các phóng viên cập nhật. Hãy quay lại trang web hàng ngày để đón gọi nhé !!!

Cho hỏi Kì ngộ Dư è cổ Sư Thái cho bức thư tình nói mình kiếm tìm ai vậy = =

Thật bái phục bạn sẽ nhiệt tình chia sẻ cho anh em học hỏi.


Thái Thúc Nô ( đái đạo đồng ) – bảo vậtđúng mực