Trung Tâm Revit Thực Hành NPD Tầm quan trọng của Kỹ thuật View 601/1 Lô A, CMT8, P15, Q10, TP.HCM 6,000,000VND/Khóa +84-913-875-375

*

*

*

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ THUẬT VIEW

– Revit có công cụ dựng hình 3D chuyện biệt, vì thế việc dựng hình 3D trong Revit rất nhanh, chỉ chiếm 10% khối lượng công việc. Thông thường sau khi dựng hình 3D làm cho bạn có cảm giác như đã gần xong công trình! Thực tế bạn còn đến 90% khối lượng công việc phải làm để có được sản phẩm cuối cùng, đó là bản vẽ 2D in ra hoàn chỉnh.- Bản vẽ là sản phẩm 2D được gọi là các hình chiếu (view) của cấu kiện, công trình. Kỹ thuật view chính là kỹ thuật thể hiện các hình chiếu. Điều khiển các biến trong view để có được sản phẩm cuối cùng chiếm 60% công việc triển khai bản vẽ công trình. Có những rắc rối phát sinh do lỗi tạo hình 3D có thể làm mất rất nhiều thời gian cho việc thể hiện view một cách rất lãng phí.

Đang xem: Kỹ thuật view trong revit

– Am hiểu và làm chủ kỹ thuật view thì mới có hy vọng làm chủ được việc sử dụng Revit.

Kỹ thuật View là gì?– Revit có công cụ dựng hình 3D chuyên biệt, vì thế việc dựng hình 3D trong Revit rất nhanh, chỉ chiếm10%khối lượng công việc. Thông thường sau khi dựng hình 3D làm cho bạn có cảm giác như đã gần xong công trình! Thực tế bạn còn đến90%khối lượng công việc phải làm để có được sản phẩm cuối cùng, đó là bản vẽ 2D in ra hoàn chỉnh.

*

(Chú thích:

– 3D là đối tượng mô hình: Model/ Modeling- 2D là đối tượng hình chiếu (hướng nhìn của đối tượng 3D) được tạo ra thông qua kỹ thuật View!- Data chính là thông tin: Infomation)

– Bản vẽ là sản phẩm 2D được gọi là các hình chiếu (view) của cấu kiện, công trình.Kỹ thuật View chính là kỹ thuật thể hiện các hình chiếu. Điều khiển các biến trong view để có được sản phẩm cuối cùng chiếm60%công việc triển khai bản vẽ công trình. Có những rắc rối phát sinh do lỗi tạo hình 3D có thể làm mất rất nhiều thời gian cho việc thể hiện view một cách rất lãng phí.

Am hiểu và làm chủ kỹ thuật Viewthì mới có hy vọng làm chủ được việc sử dụng Revit!

*

• 5 loại view:

– Chương trình Sơ cấp (các lớp 2 trong 1) có giới thiệu 5 loại View: Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng, Trích đoạn, View 3D.

– Mỗi loại view có những cách thể hiện và giới hạn không gian khác nhau nhưng có chung đặc điểm: Giới hạn theo 3 phương xyz.

– Giới hạn theo phương xy (Song song màn hình) có Crop view.

– Giới hạn theo phương z (Vuông góc màn hình) có View range, Far clip offset.

– Giới hạn theo cả 3 phương dùng cho View 3D có Sectionbox (view 3D dùng phối hợp Section box với Crop view)

• Tạo và dùng View template:

– View template là mẫu cụ thể cho từng loại view chứa đựng tập hợp các tùy chọn hiển thị đã được thiết kế sẵn.

Xem thêm:

– Dùng view template để áp đặt (Apply) nhanh cách hiển thị cho nhiều view giống nhau ví dụ M.bằng tầng 1, tầng 2, tầng 3… Hoặc dùng để thiết lập liên kết động đến một view tương ứng, điều này giúp việc hiệu chỉnh view template sẽ tác động đến các view được liên kết một cách tự động.

** Các bước tạo View template:

– Dùng một view đã thiết kế hoàn chỉnh save thành View template.

– Vào View template chỉnh sửa những biến cần thiết.

– Mở view mới cần áp đặt các biến hiển thị.

– Chọn View template và thực thi.

• 5 cách view (Cách tắt mở (on/off) đường nét, đối tượng):

– On/off từng đối tượng: EH

– On/off từng tập đối tượng cùng loại (Catalogue): VH

– On/off từng nhóm đối tượng theo điều kiện: Filter

– On/off đối tượng không tạo ra bởi Revit: Import

– On/off từng đối tượng trong nhóm làm việc: Workset

Khai thác năng lực View với Filter View

• Phân tích view filter:

 View filter là kỹ thuật tắt mở các biến trong danh sách filter, mỗi tên biến là một tập hợp các đối tượng được chọn theo một số điều kiện khả thi.

• Ứng dụng View filter

 View filter dùng để tắt những đối tượng đáp ứng các điều kiện được chọn. Trong nhiều trường hợp việc tắt cả tập đối tượng cùng loại không thực hiện được thì phải dùng đến View filter.

 Ví dụ muốn hiển thị xà gồ nhưng không hiển thị cầu phong và li-tô trên mặt bằng, trong khi đó tất cả các đối tượng này đều thuộc catalogue beam. Lúc này có 2 lựa chọn: một là chọn tất cả cầu phong và li-tô rồi bấm lệnh EH, hai là dùng filter. Dùng filter nhanh hơn, an toàn và dễ quản lý.

Xem thêm: Review Phim Tứ Đại Mỹ Nhân Trung Quốc Yêu Cầu Ngừng Chiếu Phim Về Tứ Đại Mỹ Nhân

• Tạo View filter

 Tạo một tên trong danh sách filter

 Chọn các catalogue đối tượng cần điều khiển

 Thiết kế điều kiện

Việc sử dụng view filter rất đơn giản nhưng cần lưu ý rằng:Filter được tạo ra để tắt (không dùng để mở!)các đối tượng theo điều kiện, vì vậy khi đặt điều kiện cần lưu ý dấu biểu thức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *