Excel cho ustone.com.vn 365 Excel cho web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Giả sử bạn muốn tìm kiếm số máy nhánh điện thoại của nhân viên bằng cách sử dụng số huy hiệu của họ hoặc tỷ lệ chính xác của khoản tiền hoa hồng cho một số tiền bán hàng. Bạn tra cứu dữ liệu để tìm dữ liệu cụ thể nhanh chóng và hiệu quả trong danh sách và để tự động xác minh rằng bạn đang sử dụng dữ liệu chính xác. Sau khi tra cứu dữ liệu, bạn có thể thực hiện tính toán hoặc hiển thị kết quả với các giá trị được trả về. Có một vài cách để tra cứu giá trị trong danh sách dữ liệu và hiển thị kết quả.

Đang xem: Lấy giá trị trong excel

Bạn muốn làm gì?

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP hoặc kết hợp các hàm INDEX và MATCH.

Ví dụ về hàm VLOOKUP

*

*

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Ví dụ về INDEX và MATCH

*

Nói một cách đơn giản, tiếng Anh có nghĩa là:

=INDEX(Tôi muốn giá trị trả về từ C2:C10, giá trị đó sẽ MATCH(Kale, nằm ở mảng B2:B10, trong đó giá trị trả về là giá trị đầu tiên tương ứng với Kale))

Công thức tìm kiếm giá trị đầu tiên trong C2:C10 tương ứng với Kale (trong B7) và trả về giá trị trong C7 (100), là giá trị đầu tiên khớp với Kale.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm INDEX và hàm MATCH.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều dọc trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện điều này, hãy dùng hàm VLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

*

Trong ví dụ trên, hàm VLOOKUP tìm kiếm tên của học viên có 6 tardies trong dải ô A2:B7. Không có mục nhập cho 6 tardies trong bảng, vì vậy VLOOKUP tìm kiếm giá trị khớp cao nhất tiếp theo nhỏ hơn 6 và tìm giá trị 5, liên kết với tên Dave, và do đó trả về Dave.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm VLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu giá trị theo chiều dọc trong danh sách có kích cỡ không xác định bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm OFFSET và MATCH.

Lưu ý: Dùng phương pháp này khi dữ liệu của bạn nằm trong phạm vi dữ liệu ngoài mà bạn làm mới mỗi ngày. Bạn biết giá nằm trong cột B, nhưng bạn không biết máy chủ sẽ trả về bao nhiêu hàng dữ liệu và cột đầu tiên không được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

*

C1 là ô phía trên bên trái của phạm vi (còn được gọi là ô bắt đầu).

MATCH(“Oranges”,C2:C7,0) tìm kiếm Oranges trong phạm vi C2:C7. Bạn không nên đưa ô bắt đầu vào dải ô.

1 là số cột ở bên phải ô bắt đầu chứa giá trị trả về. Trong ví dụ của chúng tôi, giá trị trả về là từ cột D, Doanh số.

Xem thêm: Tải Nhạc Chuông Nhẹ Nhàng Cho Điện Thoại Hay Nhẹ Nhàng Mới Nhất 2022

Đầu Trang

Tra cứu giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp chính xác

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP. Hãy xem ví dụ dưới đây:

*

Hàm HLOOKUP tra cứu cột Doanh số và trả về giá trị từ hàng 5 trong dải ô đã xác định.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tra cứu các giá trị theo chiều ngang trong danh sách bằng cách sử dụng kết quả khớp tương đối

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HLOOKUP.

Quan trọng:  Đảm bảo các giá trị trong hàng đầu tiên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

*

Trong ví dụ ở trên, hàm HLOOKUP tìm giá trị 11000 ở hàng 3 trong dải ô đã xác định. Nó không tìm thấy 11000 và do đó tìm giá trị lớn nhất tiếp theo nhỏ hơn 1100 và trả về 10543.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hàm HLOOKUP.

Đầu Trang

Tạo công thức tra cứu với Trình hướng dẫn Tra cứu (Excel 2007 trang)

Lưu ý: Phần bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu đã ngừng hoạt động trong Excel 2010. Chức năng này đã được thay thế bởi trình hướng dẫn hàm và các hàm tra cứu và tham chiếu có sẵn (tham khảo).

Trong Excel 2007, Trình hướng dẫn Tra cứu sẽ tạo công thức tra cứu dựa trên dữ liệu trang tính có nhãn cột và hàng. Trình hướng dẫn Tra cứu giúp bạn tìm các giá trị khác trong một hàng khi bạn biết giá trị trong một cột và ngược lại. Trình hướng dẫn Tra cứu sử dụng INDEX và MATCH trong các công thức mà nó tạo ra.

Bấm vào một ô trong phạm vi.

Trên tab Công thức, trong nhóm Giải pháp, bấm tra cứu.

Nếu lệnh Tra cứu không sẵn dùng, thì bạn cần tải Trình hướng dẫn Tra cứu bổ trợ trình.

Cách tải chương trình Bổ trợ Trình hướng dẫn Tra cứu

Bấm vào Nút ustone.com.vn Office

*

, bấm vào Tùy chọn Excel,rồi bấm vào danh mục Phần bổ trợ.

Xem thêm:

Trong hộp Quản lý, bấm Bổ trợ Excel, rồi bấm Đến.

Trong hộp thoại Bổ trợ sẵn dùng, chọn hộp kiểm bên cạnh Trình hướng dẫn Tra cứu, rồi bấm OK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *