Lệnh Array vào AutoCAD – Lệnh tạo nên mảng trong AutoCAD

1. Giải pháp gọi lệnh Array trong AutoCAD

các cách gọi lệnh array trong AutoCad:Cách 1: từ keyboard nhập lệnh ARRAY hoặc (AR)Cách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn ARRAY -Ý nghĩa:Lệnh ARRAY trong AutoCad dùng để xào luộc các đối tượng được lựa chọn thành mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) hoặc mảng hình tròn (Polar Array) hoặc tạo nên các đối tượng người tiêu dùng mới đi theo đường truyền cho trước (path array).Đối tượng sau khoản thời gian tạo mảng đang là một khối thống nhất. Khác với lệnh –Array các đối tượng người sử dụng sau khi sinh sản mảng đã là các đối tượng người tiêu dùng riêng biệt à giúp bài toán hiệu chỉnh tường đối tượng người tiêu dùng được tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Lệnh array trong cad

*
-Chú ý: Thực hiện nay lệnh Array khi màn hình thao tác ở trạng thái thanh cơ chế dạng Ribbon.
*

2. Những lựa lựa chọn của lệnh Array trong AutoCad

2.1 – Tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array)

Cách điện thoại tư vấn lệnh
*

Ý nghĩa: Lựa chọn RECTANGULAR ARRAY dùng để xào luộc các đối tượng người dùng được lựa chọn thành mảng hình chữ nhật theo hàng (Rows) và theo cột (Columns) (Hình 4).
*
Sơ đồ thực hiện: 
*
Gọi lệnh bằng phương pháp kích lựa chọn chọn chế tạo mảng hình chữ nhật (Rectangular Array) trên thanh vẻ ngoài Modify. ( Hình 5 )
*
*
Chú ý:  sau thời điểm tạo ra mảng hình chữ nhật nếu như muốn hiệu chỉnh lại số dòng, khoảng cách các dòng, số cột và khoảng cách giữa các cột thì kích chọn vào mảng vừa mới được tạo ra, lúc ấy màn hình làm việc sẽ chuyển sang như hình (Hình 6) sau:
*
Thực hiện tại lệnh Array khi màn hình thao tác ở tâm lý thanh giải pháp dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 7).Nếu ước ao hiệu chỉnh đối tượng người sử dụng khi màn hình thao tác ở tâm lý thanh chế độ dạng AutoCAD Classic thì kích song vào đối tượng người tiêu dùng sau khi chế tạo ra mảng.Xuất hiện bảng thông tin Rectangular Aray, bên trên bảng thông tin đó rất có thể hiệu chỉnh số cột (Columns), khoảng cách cột (Column Spacing), số dòng (Rows) và khoảng cách các dòng (Row Spacing).
*
Ví dụ:  Định dạng mẫu giấy A4, tạo đi ra đường tròn có buôn bán kính R = 10. Chế tạo mảng chữ nhật Rectangular Array bằng lệnh Array với số cái là 2, số cột là 3.Commmand: ARRAY (AR) – EnterSelect objects: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần chế tạo mảng (Hình 8).Select objects: – Enter Kết thúc bài toán chọn đối tượng.Enter array type Nhập R – EnterType = Rectangular Associative = YesSpecify opposite corner for number of items or ¿Enter number of rows or Nhập 2 – EnterEnter number of columns or Nhập 3 – EnterSpecify opposite corner to lớn space items or – EnterSpecify the distance between rows or Nhập 15 – EnterSpecify the distance between columns or Nhập 10 – EnterPress Enter khổng lồ accept or – Enter
*

2.2 – chế tạo mảng hình tròn (Polar Array)

Cách gọi lệnh
*
Ý nghĩa: Lựa chọn Polar Array dùng để xào luộc các đối tượng người sử dụng được chọn thành mảng hình tròn. Các đối tượng người dùng đuợc tạo nên sẽ bố trí chung xung quanh một tâm (Hình 11).Lựa chọn Polar Array này tương đương lệnh Copy và Rotate.
*
Sơ đồ thực hiện
*
*
*
Chú ý:Các đối tượng được tạo nên sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ nếu quý hiếm góc nhập vào âm (Hình VI – 38).Các đối tượng được tạo thành sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nếu giá trị góc nhập vào dương (Hình VI – 39).Góc này được khẳng định theo góc trung ương giữa (Base point) của các thành phần chọn và các bộ phận sao chép ở đầu cuối của mảng. Quý giá mặc định là 360 không có thể chấp nhận được nhập cực hiếm 0.
*
Sau khi tạo thành mảng hình trụ nếu mong muốn hiệu chỉnh lại số đối tượng người sử dụng tạo ra trong mảng thì kích chọn vào mảng vừa được tạo ra, khi đó màn hình thao tác sẽ chuyển sang như hình (Hình 15) sau:
*
Thực hiện nay lệnh Array khi màn hình làm việc ở tâm lý thanh luật dạng AutoCAD Classic như hình (Hình 16).Nếu ước ao hiệu chỉnh đối tượng khi màn hình thao tác làm việc ở tinh thần thanh cơ chế dạng AutoCAD Classic thì kích đôi vào đối tượng người tiêu dùng sau khi tạo thành mảng. Lộ diện bảng thông tin Polar Aray, trên bảng tin tức đó có thể hiệu chỉnh số đối tượng người tiêu dùng trong mảng (Items), góc giữa các đối tượng (Angle between items), góc của mảng sẽ tạo ra (Fill angle)  xoay đối tượng người dùng khi chế tạo ra mảng hình trụ hay không (Rotate items).

Xem thêm: Hướng Dẫn Bán Hàng Online Trên Facebook Cực Kỳ

*

2.3 – Tạo ra các đối tượng người sử dụng theo con đường dẫn (Path Array)
*

Ý nghĩa: Lựa chọn Path Array dùng để sao chép các đối tượng được chọn thành mảng dọc theo con đường dẫn (Hình VI – 44). Đường dẫn rất có thể là một quãng thẳng (Line), polyline, 3 chiều polyline, spline, con đường xoắn ốc, cung tròn, mặt đường tròn hoặc hình elip.
*
*
Giải yêu thích câu lệnh: Gọi lệnh bằng cách kích chọn lựa chọn chế tạo ra mảng hình tròn trên thanh cách thức Modify. 20.
*
*
Ví dụ: Sử dụng lệnh Array với lựa chọn Path Array để tạo nên mảng theo đường truyền cho trước như hình (Hình 21c).Command: AR – EnterSelect objects: Chọn các đối tượng người dùng như hình (Hình 21b)Select objects: – Enter kết thúc việc chọn đối tượng.Enter array type : PA  – Enter Type = Path Associative = YesSelect path curve: Kích chọn đường cong Spline.Enter number of items along path or 4 – EnterSpecify the distance between items along path or Kích chọn điểm cuối của con đường cong.Press Enter to lớn accept or : a Align arrayed items lớn path? N – Enter để không xoay đối tượng người dùng sau khi tạo thành mảng theo mặt đường dẫn.Press Enter khổng lồ accept or – Enter. Ngừng lệnh.
*