Nếu bạn chưa biết dùng lệnh phóng khổng lồ trong CAD, lệnh thu nhỏ trong CAD tức là bạn không biết đến khóa huấn luyện autocad nâng cao. Ad vẫn hướng dẫn các bạn một cách cụ thể nhé lệnh Scale vào CAD này nhé:

 

1. Cách gọi lệnh phóng khổng lồ thu bé dại đối tượng – Lệnh Scale vào CAD

Muốn phóng lớn thu bé dại đối tượng – lệnh Scale trong CAD ta có các cách:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Scale hoặc SCCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng để làm phóng đối tượng hoặc thu nhỏ dại đối tượng trên bạn dạng vẽ theo một tỉ lệ duy nhất định.

Bạn đang xem: Lệnh phóng to thu nhỏ trong cad

*
*
2. Sơ đồ giải pháp thực hiện lệnh phóng to lớn thu nhỏ dại đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD
*
*

3. Các lựa chọn của lệnh phóng to thu nhỏ tuổi đối tượng vào CAD – Lệnh Scale vào CAD

Reference: Nếu tại cái nhắc “Specify rotation angle or :” ta nhập R – Enter thì sẽ mở ra các dòng nhắc sau.

*
Command: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích lựa chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or : R – Enter

Specify reference length : Kích chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Xem thêm: Lý Giải Sức Hút Của Phim '30 Chưa Phải Là Hết', Cảm Nhận Về Bộ Phim 30 Chưa Phải Là Hết ^^!

Specify second point: Kích lựa chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích lựa chọn điểm P3 (Hình 2 – b).
*
4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale nhằm phóng lớn đối tượng hình tròn (Hình 3 – a) lên 2 lần.

Command: SCALE (SC) – EnterSelect objects: Kích chọn đường tròn (Hình 3 – b).Select objects: – EnterSpecify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 3 – b).Specify scale factor or : 2 – Enter
*

Thanks for reading!!!