Nếu bạn chưa biết dùng lệnh phóng to trong CAD, lệnh thu nhỏ trong CAD tức là bạn chưa biết đến khóa học autocad nâng cao. Ad sẽ hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhé lệnh Scale trong CAD này nhé:

 

1. Cách gọi lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng – Lệnh Scale trong CAD

Muốn phóng to thu nhỏ đối tượng – lệnh Scale trong CAD ta có các cách:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh Scale hoặc SCCách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn Scale

Ý nghĩa: Lệnh Scale dùng để phóng đối tượng hoặc thu nhỏ đối tượng trên bản vẽ theo một tỉ lệ nhất định.

Đang xem: Lệnh phóng to thu nhỏ trong cad

*
*

2. Sơ đồ cách thực hiện lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD

*
*

3. Các lựa chọn của lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng trong CAD – Lệnh Scale trong CAD

Reference: Nếu tại dòng nhắc “Specify rotation angle or :” ta nhập R – Enter thì sẽ xuất hiện các dòng nhắc sau.

*

Command: SCALE (SC) – Enter

Select objects: Kích chọn Polyline.

Select objects: – Enter

Specify base point: Kích chọn điểm P1 (Điểm gốc) (Hình 2 – b).

Specify scale factor or : R – Enter

Specify reference length : Kích chọn điểm P1 (Hình 2 – b).

Xem thêm: Lý Giải Sức Hút Của Phim '30 Chưa Phải Là Hết', Cảm Nhận Về Bộ Phim 30 Chưa Phải Là Hết ^^!

Specify second point: Kích chọn điểm P2 (Hình 2 b).

Specify new length: Kích chọn điểm P3 (Hình 2 – b).

*

4. Ví dụ

Dùng lệnh Scale để phóng lớn đối tượng hình tròn (Hình 3 – a) lên 2 lần.

Command: SCALE (SC) – EnterSelect objects: Kích chọn đường tròn (Hình 3 – b).

Xem thêm: Chia Sẻ 5 Dòng Loa Nghe Nhạc Hay Nhất Hiện Nay, Loa Nghe Nhạc Hay Nhất Hiện Nay

Select objects: – EnterSpecify base point: Kích chọn điểm P1 (Hình 3 – b).Specify scale factor or : 2 – Enter

*

Thanks for reading!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *