Trong Excel chúng ta có những hàm dùng để mang giá trị thời gian thực như hàm NOW, TODAY và hàm xác định giờ là TIME. Tuy nhiên việc thực hiện những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn phải đo lường những hàm này liên tục. Vậy gồm cách nào để thay thế cách áp dụng những hàm này nhưng mà vẫn đạt công dụng như ý muốn muốn? Hãy cùng Học Excel Online khám phá qua nội dung bài viết này.

Trước không còn các bạn cũng có thể xem lại nội dung bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời hạn trong Excel và cách thực hiện hàm NOW cùng TIME để chèn thời gian


Xem nhanh


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA gắng cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo nên 1 giá trị thời gian theo đúng thời gian thực, gồm cả Ngày/tháng/năm với giờ:phút:giây.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy với 3 câu lệnh vào VBA, chúng ta hoàn toàn có thể thay thế được những hàm NOW, TODAY, TIME để có thể làm câu hỏi với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là một biện pháp rất kết quả giúp file Excel của người tiêu dùng tăng tốc độ tính toán, giảm các công thức động trong Excel.