Năm anh em trên một chiếc xe tăngNhư năm bông hoa nở cùng một cộiNhư năm ngón tay trên một bàn tayĐã xung trận cả năm người như một.À há…Vào lính xe tăng anh trước anh sauCái nết ở anh mỗi người một tínhNhưng khi hát ta hoà cùng một nhịpMột người đau là tất cả quên ăn.Năm anh em mỗi đứa một quêĐã lên xe ấy là cùng một hướngNổ máy lên ta một dạ xung phongTrước quân thù lòng chỉ biết có tiến công.À há…Năm anh em ta có năm cái tênẤy khi lên xe không còn tên riêng nữaTrên tháp pháo một ngôi sao màu lửaNăm quả tim chung nhịp đập rộn ràng.Một con đường đất đỏ như sonMột màu rừng xanh bạt ngàn hi vọngMột ý chí bay qua đầu ngọn súngMột niềm tin quyết thắng trong trận này.

Đang xem: Nhạc năm anh em trên một chiếc xe tăng

Năm anh em trên một chiếc xe tăngNhư năm bông hoa nở cùng một cộiNhư năm ngón tay trên một bàn tayĐã xung trận cả năm người như một.À há…Vào lính xe tăng anh trước anh sauCái nết ở anh mỗi người một tínhNhưng khi hát ta hoà cùng một nhịpMột người đau là tất cả quên ăn.Năm anh em mỗi đứa một quêĐã lên xe ấy là cùng một hướngNổ máy lên ta một dạ xung phongTrước quân thù lòng chỉ biết có tiến công.À há…Năm anh em ta có năm cái tênẤy khi lên xe không còn tên riêng nữaTrên tháp pháo một ngôi sao màu lửaNăm quả tim chung nhịp đập rộn ràng.Một con đường đất đỏ như sonMột màu rừng xanh bạt ngàn hi vọngMột ý chí bay qua đầu ngọn súngMột niềm tin quyết thắng trong trận này.

*

Hát Về Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Tốp Ca Nam

*

412.940

http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20120119/fcDXznY8jCppNGmKJKem5a6f024437d8f.jpg

Xem thêm:

Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Tốp Ca Nam

*

165.455

http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20120119/fcDXznY8jCppNGmKJKem5a6f024437d8f.jpg
http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20201229/3fryWgMOWOu0RmUF5Lse5feaafdfb3ecf.jpg
http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg
http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg
http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20220621/8eUwjEOHOYmqWyn2Lhkj62b195312f752.jpg

Xem thêm:

http://musicmd1fr.ustone.com.vn.net/bucket-image-ustone.com.vn/images/singer/20120119/ub93sCMlDyUDdbeAHwPm590bdfb2a84f3.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *