Bài hát : Cô bà xã Mẫu Mực OST - V.A

ใครคือดวงตะวันของเธอ เธอคือทานตะวันของใคร
Krai keu duang dtawun kaung tur tur keu tahn dtawun kaung krai
Who is your sun? Whose sunflower are you?
Ai là vầng dương của em, em là hoa hướng dương của ai
บอกให้รู้ได้ไหมว่าใครที่เธอรัก
Bauk nhì roo dai mai wah krai tee tur ruk
Can you tell me who it is you love?
Có thể nói đến anh biết, ai là tín đồ em yêu đã có được không?
ใครคือดวงตะวันที่เธอต้องการ ใครคือคนที่เธอเฝ้าตามหา
Krai keu duang dtawun tee tur dtaung gahn krai keu kon tee tur fao dtahm hah
Who is your sun when you need them? Who is the person whom you tìm kiếm for?
Ai là vầng dương em cần? Ai là bạn mà trái tim em kiếm tìm?
ช่วยสบตา บอกอะไรมาให้รู้
Chuay sop dtah bauk arai mah nhị roo
Please look in my eyes & tell me anything, let me know
Hãy nhìn sâu vào mắt anh và trả lời anh đi
(*) บอกฉันเพียงสักคํา หากไม่รักจะได้ไหม
Bauk chun paing suk kum hahk mai ruk ja dẻo mai
Just tell me one thing; if you don’t love me, okay?
Nói với anh dù duy nhất câu, nếu em không yêu anh đang ra đi ?
อย่าให้ใจ ต้องจมอยู่กับคําถาม
Yah nhì jai dtaung jom yoo gup kum tahm
Don’t let my heart get bogged down in questions
Đừng nhằm trái tim anh bắt buộc đắm chìm một trong những thắc mắc này
(**) โปรดอย่าใจร้าย ปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างนี้
Bproht yah jai rai bploy chun nhị dao yoo yahng nee
Please don’t be cruel, leaving me khổng lồ guess like this
Xin em chớ nhẫn trung khu để anh từ bỏ suy đoán dành được không ?
บอกกันสักที ว่าหัวใจเธอเลือกใคร
Bauk gun suk tee wah hua jai tur leuak krai
Tell me who your heart has chosen
Hãy vấn đáp anh đi, trái tim em chọn ai
อยากจะรู้คําตอบห้วใจ ดอกทานตะวันจะหันมองใคร
Yahk ja roo kum dtaup hua jai dauk tahn dtawun ja hun maung krai
I want to lớn know the answer of your heart, who does your sunflower turn to look at?
Muốn biết câu trả lời nơi trái tim em, hoa phía dương sẽ trở lại phía ai
จะเป็นฉันได้ไหม ที่หัวใจเธอต้องการ
Ja bpen chun dẻo mai tee hua jai tur dtaung gahn
Can it be me whom your heart wants?
Người trái tim em cần phải có thể là anh được không?
ใครคือดวงตะวันของเธอ เธอคือทานตะวันของใคร
Krai keu duang dtawun kaung tur tur keu tahn dtawun kaung krai
Who is your sun? Whose sunflower are you?
Ai là vầng dương của em, em là hoa hướng dương của ai
บอกให้รู้ได้ไหมว่าใครที่เธอรัก
Bauk nhì roo dẻo mai wah krai tee tur ruk
Can you tell me who it is you love?
Có thể nói đến anh biết ai là người em yêu giành được không ?
ไม่อยากเป็นเพียงคนที่เธอรู้จัก เป็นคนรักของเธอจะได้ไหม
Mai yahk bpen paing kon tee tur roo juk bpen kon ruk kaung tur jai dai mai
I don’t just want khổng lồ be an acquaintance, can I be your lover?
Anh không thích chỉ là người ***,
ช่วยเปิดใจ ให้เป็นแค่เพียงสักครั้ง
Chuay bpert jai nhị bpen kae piang suk krung
Please mở cửa your heart just once
Làm ơn mở lòng đến anh một thời cơ dù chỉ một lần

จะเป็นฉันได้ไหม ที่หัวใจเธอต้องการ
Ja bpen chun dai mai tee hua jai tur dtaung gahn
Can it be me whom your heart wants?
Người trái tim em cần có thể là anh được không?