Dữ liệu trong bảng có thể được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau: kí tự, hình ảnh, …

Đáp án D

Đang xem: Nội dung các ô trong bảng có thể chứa

Sử dụng lệnh Insert/Table rồi dùng chuột kéo thả đề chọn số cột và số hàng thì số cột, số hàng tối đa có thể tạo được là:

A. 10 cột, 10 hàng

B. 10 cột, 8 hàng

C. 8 cột, 8 hàng

D. 8 cột, 10 hàng

Cách di chuyển con trỏ soạn thảo trong bảng là:

A. Chỉ sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím

B. Chỉ sử dụng chuột

C. Sử dụng thanh cuộn ngang, dọc

D. Có thể sử dụng chuột, phím Tab hoặc các phím mũi tên trên bàn phím

Để chèn một bảng có 30 hàng và 10 cột, em sử dụng thao tác nào?

A. Chọn lệnh Insert/Table, kéo thả chuột chọn 30 hàng, 10 cột

B. Chọn lệnh Insert/Table/Table Tools, nhập 30 hàng, 10 cột

C. Chọn lệnh Insert/Table/Insert Table, nhập 30 hàng, 10 cột

D. Chọn lệnh Table Tools/Layout, nhập 30 hàng, 10 cột

Xem thêm: Album Nhạc Hay Nhất Mọi Thời Đại (Vol, Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất Mọi Thời Đại

Phát biểu nào trong các phát biểu sau làsai?

A. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng

B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn

C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số

D. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát, …

STT

Họ đệm

Tên

1

Nguyễn Hải

Bình

2

Hoàng Thùy

Dương

3

Đào Mộng

Điệp

Để bổ sung bạn Ngô Văn Cinh vào danh sách mà vẫn đảm bải yêu cầu danh sách được xếp theo vần A, B, C của tên, em sẽ thêm một dòng ở vị trí nào của hàng?

A. Thêm một dòng vào cuối hàng

B. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Bình

C. Thêm một dòng vào trước dòng chứa tên bạn Dương

D. Thêm một dòng vào sau dòng chứa tên bạn Dương

Để chuẩn bị lên kế hoạch cho buổi dã ngoại của lớp, cô giáo giao cho hai bạn Minh và An thu thập thông tin cho buổi dã ngoại. Theo em, những thông tin nào không nên trình bày dưới dạng bảng?

A. Một đoạn văn mô tả ngắn gọn về địa điểm dã ngoại

B. Các chương trình hoạt động

C. Các đồ dùng cần mang theo

D. Phân công chuẩn bị

Xem thêm:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *