Tin học, tiếng Anh: informatics, giờ đồng hồ Pháp: informatique, là 1 trong ngành kỹ thuật chuyên phân tích quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin của một hệ thống máy tính ví dụ hoặc trừu tượng (ảo). Với giải pháp hiểu hiện tại nay, tin học tập bao hàm tất cả các phân tích và chuyên môn có tương quan đến vấn đề mô phỏng, thay đổi và tái sản xuất thông tin.

Lớp 7 - Năm thứ hai ở cung cấp trung học cơ sở, một cuồng quay mới lại cho vẫn cách tiếp trê tuyến phố đời học sinh. Học tập vẫn là trọng trách chính!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng thích hợp mã sút giáGiải Hóa họcBài Tập