*

Câu 3.11.

Bạn đang xem: Ở một ô tính có công thức sau bằng

Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì tác dụng trong ô tính này sẽ là:

a. 10 b. 100 c. 200 d. 120


*

Câu 3.11. Ở một ô tính có công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 cùng với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = 20 thì tác dụng trong ô tính đó sẽ là:

a. 10 b. 100 c. 200 d. 120


*

Ở một ô tính gồm công thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2, A1 = trăng tròn thì hiệu quả trong ô tính đó sẽ là:

A. 10

B. 100

C. 200

D. 120


Câu 2: Ở một ô tính gồm công thức sau: =(E5+F7)*A1 với E5 = 2, F7 = 8, A1 = trăng tròn thì hiệu quả trong ô tính sẽ là bao nhiêu?

A. 10 B. 100 C. 200 D. 120


Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =((E5+C2)/F7)^A1 với E5 = 20, F7 = 17 , C2 = 22, A1 = 2 thì kết quả trong ô tính này sẽ là


Câu 2 Ở một ô tính bao gồm công thức sau: =Max(E5:E8) cùng với E5 = 52, E6 = 8 , E7 = 2, E8 = 20 thì hiệu quả trong ô tính sẽ là (0/5 Điểm) C. đôi mươi A. 8 B. 2 D. 52Cíuuuuu :3


Câu 9: Ô A1 của trang tính gồm số 1.753. Sau thời điểm chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Tác dụng hiển thị làm việc ô A1 đang là:

A. 1.753 B. 1.75 C. 1.76 D. Một kết quả khác

Câu 10: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Tính toán ra tác dụng sai

B.

Xem thêm: Nghe Nhạc Cao Thái Sơn Hay Nhất Của Cao Thái Sơn, Những Bài Hát Hay Nhất Của Cao Thái Sơn

 Công thức nhập sai

C. Độ rộng lớn của sản phẩm quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số thừa dài

D. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ không hiển thị hết hàng số thừa dài

Câu 11 : Để xem trước khi in một trang văn phiên bản ta dùng chính sách hiển thị:

A. Page Layout

B. Page Break Preview

C. Normal

D. tất cả các đáp án vẫn cho

ai kia giúp tài với ;-;


Lớp 7Tin học
7
0

Trên trang tính, tại ô A1=7; B1=9; A2=3; B2=2; tại C2 tất cả công thức: =Min(A2,B2), xào luộc công thức từ bỏ ô C2 sang ô C1, thì ô C1 sẽ sở hữu được công thức là

=Min(A1,B1)

=Min(A2,B1)

=Min(A1,B2)

=Min(A2,B2)


Lớp 7Tin học
1
0

Bài 1: trả sử nên tính tổng giá chỉ trị trong các ô C2 và D4, tiếp đến nhân với cái giá trị vào ô B2. Hãy viết phương pháp hoặc hàm để tính? Bài 2: đưa sử trong số ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết thêm kết quả của các công thức tính sau: a. =SUM(A1, B1) b. =SUM(A1,B1, -5)c. =AVERAGE(A1, B1, 4)d. =SUM(A1, B1, B1)e. =AVERAGE(A1, B1, 5, 0) Bài 3: Viết bí quyết tính giá trị của những biểu thức sau:a. 3 × (15 − 3 2 ) + 6 b. (2+7) 2 7c. (144 6 − 3) × 5 d. ( 1 2 − 2 3 ) + ( 3 4 − 4 5 )


Lớp 7Tin học
0
1

Câu 14. trả sử ô A1 của trang tính bao gồm số 1.52, ô A2 có số 2.61. Số vào ô B1 được format là số nguyên. Nếu như trong ô B1 gồm công thức =A1+A2 thì em vẫn nhận được công dụng là gì trong ô đó?

A. 1.52 B. 2.61 C. 4.13 D. 4


Lớp 7Tin học
12
1

Dựa vào bảng tính sau, hãy vấn đáp các câu 24, 25 và 26:

 

A

B

C

D

1

3

 

 

 

2

 

9

 

 

3

6

 

5

 

Câu 24: trường hợp nhập vào ô D1 cách làm = Min(A1, B2, C1, C3, 1) thì hiệu quả sẽ là:

A. 1 B. 0 C. A2 D. 9

Câu 25: nếu nhập vào ô D2 phương pháp =average(A1:B3) thì công dụng sẽ là:

A. 18 B. 9 C. 6 D. 3

Câu 26: nếu nhập vào ô D3 phương pháp = Max(A1, B2, C1, C3, 8) thì tác dụng sẽ là:

A. B2 B. 9 C. 8 D. 12


Lớp 7Tin học
1
0

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô HươngToán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực tuyến