Trong phần mềm AutoCAD, để tiến hành điều chỉnh tỉ lệ thành phần đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với những cách áp dụng khác nhau.

Bạn rất có thể gọi lệnh Scale bên trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để thực hiện lệnh bạn thao tác làm việc theo những bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ