+ Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phảm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm.

Đang xem: Quá trình thiết kế thường trải qua mấy giai đoạn

+ Giai đoạn thẩm định: trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm.

Xem thêm:

+ Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm.

Xem thêm:

ustone.com.vn

*

Bình luận

*

Chia sẻ
Bài tiếp theo

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ustone.com.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng ustone.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ustone.com.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *