Word cho ustone.com.vn 365 PowerPoint cho ustone.com.vn 365 Word 2021 PowerPoint 2021 Word 2019 PowerPoint 2019 Word 2016 PowerPoint 2016 Word 2013 PowerPoint 2013 Word 2010 PowerPoint 2010 Word 2007 PowerPoint 2007 Xem thêm…Ít hơn

Khi bạn muốn tạo một nối kết động giữa nội dung tài liệu và nội dung trong bản trình bày PowerPoint, hãy chèn nội dung dưới dạng đối tượng. Không giống như khi bạn dán nội dung (chẳng hạn như bằng cách nhấn Ctrl + V), khi bạn chèn nó dưới dạng đối tượng được nối kết hoặc nhúng, bạn vẫn có thể làm việc với nội dung trong chương trình gốc nơi nó được tạo ra.

Đang xem: Tạo liên kết trong powerpoint 2013

Nếu bạn chèn trang chiếu vào tài liệu dưới dạng đối tượng PowerPoint, Word chạy PowerPoint khi bạn bấm đúp vào trang chiếu và bạn có thể sử dụng các lệnh PowerPoint để làm việc với trang chiếu.

Khi bạn chèn toàn bộ bản trình bày PowerPoint làm đối tượng, tài liệu sẽ hiển thị một bản chiếu. Để hiển thị các trang chiếu khác nhau, hãy bấm đúp vào đối tượng PowerPoint, rồi nhấn Enter để chạy trình chiếu.

Phiên bản mới hơnOffice 2007

Chèn một đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng

Bạn có thể liên kết hoặc nhúng một hoặc nhiều trang chiếu hay bạn có thể nhúng toàn bộ một bản trình bày. Khi bạn nhúng một đối tượng bản trình bày PowerPoint trong tài liệu, Word chạy trình chiếu PowerPoint khi bạn bấm đúp vào đối tượng bản trình bày trong tài liệu. Bạn không thể chỉnh sửa bản trình bày trong tài liệu. Đối tượng bản trình bày chỉ có thể được nhúng, chứ không được liên kết.

Mở cả tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint có chứa các trang chiếu mà bạn muốn tạo đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng từ đó.

Chuyển sang PowerPoint, rồi chọn toàn bộ bản trình bày hoặc trang chiếu mà bạn muốn.

Lưu ý: Để chọn trang chiếu, trong chế độ xem Bộ sắp xếp Bản chiếu, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn. Để chọn một phạm vi trang chiếu, nhấn giữ Shift trong khi bạn bấm vào trang chiếu đầu tiên và bản chiếu cuối cùng của phạm vi. Để chọn nhiều trang chiếu không cạnh nhau, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào các trang chiếu mà bạn muốn.

Nhấn Ctrl+C.

Chuyển sang tài liệu Word, rồi bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Trong danh sách Dưới dạng, chọn Đối tượng Bản trình bày ustone.com.vn PowerPoint hoặc Đối tượng Trang chiếu ustone.com.vn PowerPoint.

Chọn Dán để chèn một đối tượng nhúng hoặc chọn Dán liên kết để chèn một liên kết đến đối tượng, rồi bấm OK.

Ngoài ra, bạn có thể chèn liên kết đến đối tượng như sau.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Đối tượng, rồi chọn Đối tượng.

Bấm vào tav Tạo từ Tệp, rồi duyệt đến vị trí bản trình bày của bạn.

Chọn Liên kết tới tệp hoặc Hiển thị dưới dạng biểu tượng, rồi bấm OK.

Đầu trang

Cập nhật đối tượng được liên kết

Theo mặc định, các đối tượng được liên kết sẽ được cập nhật tự động. Điều này có nghĩa là Word Cập nhật thông tin được liên kết mỗi khi bạn mở tệp Word hoặc bất kỳ lúc nào PowerPoint thay đổi tệp trong khi tệp Word đang mở. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt cho các đối tượng được liên kết riêng lẻ sao cho đối tượng được liên kết không được cập nhật hoặc sao cho các đối tượng chỉ được cập nhật khi bộ đọc tài liệu của bạn chọn cập nhật thủ công.

Bạn cũng có thể ngăn không cho Word tự động cập nhật các nối kết trong tất cả các tài liệu mà bạn mở. Bạn có thể thực hiện điều này dưới dạng biện pháp bảo mật, nhằm ngăn không cho cập nhật tài liệu chứa các tệp có khả năng đến từ một nguồn không tin cậy.

Quan trọng: Khi bạn mở một tài liệu có chứa các đối tượng được liên kết, Word nhắc bạn cập nhật tài liệu với dữ liệu từ các tệp được liên kết. Nếu bạn nghi ngờ các tệp được liên kết có thể đến từ một nguồn không tin cậy, hãy bấm Không trong thông báo này.

Ngoài ra, bạn có thể ngắt kết nối vĩnh viễn giữa đối tượng được nối kết và tệp PowerPoint nguồn của nó. Khi kết nối bị hỏng, bạn không còn có thể sửa đối tượng trong tài liệu; nó sẽ trở thành một hình ảnh của nội dung PowerPoint.

Cập nhật thủ công một đối tượng được liên kết

Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

Bấm vào liên kết bạn muốn cập nhật thủ công, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy bấm Cập nhật thủ công.

Ngăn không cho một đối tượng được liên kết cập nhật

Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

Bấm vào liên kết bạn muốn ngăn không cho cập nhật, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy chọn hộp kiểm Đã khóa.

Lưu ý: Để mở khóa liên kết, hãy xóa hộp kiểm Đã khóa.

Ngăn Word tự động cập nhật các liên kết trong tất cả tài liệu

Trên tab Tệp, bấm vào Các tùy chọn..

Bấm Nâng cao, rồi cuộn xuống đến Chung.

Xóa hộp kiểm Cập nhật tự động các liên kết khi mở.

Ngắt kết nối giữa một đối tượng được liên kết và nguồn của đối tượng

Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết, rồi bấm Các liên kết.

Bấm vào liên kết bạn muốn ngắt kết nối, rồi bấm Ngắt Liên kết.

Đầu trang

Thay đổi đối tượng nhúng hoặc đối tượng được liên kết

Bấm chuột phải vào đối tượng được liên kết, rồi bấm Đối tượng Trang chiếu Được liên kết hoặc Đối tượng Bản trình bày Được liên kết.

Bấm Mở hoặc Mở Liên kết, tùy theo việc đối tượng được nhúng hay liên kết, rồi bạn có thể thực hiện các thay đổi mình muốn.

Nếu đối tượng được nhúng, các thay đổi chỉ ở bản sao trong tài liệu. Nếu đối tượng được liên kết, các thay đổi sẽ được thực hiện đối với tệp nguồn.

Đầu trang

Chèn một đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng

Bạn có thể liên kết hoặc nhúng một hoặc nhiều trang chiếu hay bạn có thể nhúng toàn bộ một bản trình bày. Khi bạn nhúng một đối tượng bản trình bày PowerPoint trong tài liệu, Word chạy trình chiếu PowerPoint khi bạn bấm đúp vào đối tượng bản trình bày trong tài liệu. Bạn không thể chỉnh sửa bản trình bày trong tài liệu. Đối tượng bản trình bày chỉ có thể được nhúng, chứ không được liên kết.

Mở cả tài liệu Word và bản trình bày PowerPoint có chứa các trang chiếu mà bạn muốn tạo đối tượng được liên kết hoặc đối tượng nhúng từ đó.

Xem thêm: Ngực Chảy Xệ Phải Làm Gì: Cách Làm Ngực Săn Chắc, Chống Chảy Xệ

Chuyển sang PowerPoint, rồi chọn toàn bộ bản trình bày hoặc trang chiếu mà bạn muốn.

Lưu ý: Để chọn trang chiếu, trong chế độ xem Bộ sắp xếp Bản chiếu, hãy bấm vào trang chiếu bạn muốn. Để chọn một phạm vi trang chiếu, nhấn giữ Shift trong khi bạn bấm vào trang chiếu đầu tiên và bản chiếu cuối cùng của phạm vi. Để chọn nhiều trang chiếu không cạnh nhau, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào các trang chiếu mà bạn muốn.

Nhấn Ctrl+C.

Chuyển sang tài liệu Word, rồi bấm vào nơi bạn muốn thông tin xuất hiện.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, hãy bấm mũi tên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

*

Trong danh sách Dưới dạng, chọn Đối tượng ustone.com.vn Office PowerPoint.

Chọn Dán để chèn đối tượng nhúng hoặc chọn Dán liên kết để chèn một liên kết đến đối tượng.

Đầu trang

Cập nhật đối tượng được liên kết

Theo mặc định, các đối tượng được liên kết sẽ được cập nhật tự động. Điều này có nghĩa là Word Cập nhật thông tin được liên kết mỗi khi bạn mở tệp Word hoặc bất kỳ lúc nào PowerPoint thay đổi tệp trong khi tệp Word đang mở. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt cho các đối tượng được liên kết riêng lẻ sao cho đối tượng được liên kết không được cập nhật hoặc sao cho các đối tượng chỉ được cập nhật khi bộ đọc tài liệu của bạn chọn cập nhật thủ công.

Bạn cũng có thể ngăn không cho Word tự động cập nhật các nối kết trong tất cả các tài liệu mà bạn mở. Bạn có thể thực hiện điều này dưới dạng biện pháp bảo mật, nhằm ngăn không cho cập nhật tài liệu chứa các tệp có khả năng đến từ một nguồn không tin cậy.

Quan trọng: Khi bạn mở một tài liệu có chứa các đối tượng được liên kết, Word nhắc bạn cập nhật tài liệu với dữ liệu từ các tệp được liên kết. Nếu bạn nghi ngờ các tệp được liên kết có thể đến từ một nguồn không tin cậy, hãy bấm Không trong thông báo này.

Ngoài ra, bạn có thể ngắt kết nối vĩnh viễn giữa đối tượng được nối kết và tệp PowerPoint nguồn của nó. Khi kết nối bị hỏng, bạn không còn có thể sửa đối tượng trong tài liệu; nó sẽ trở thành một hình ảnh của nội dung PowerPoint.

Cập nhật thủ công một đối tượng được liên kết

Bấm vào nút ustone.com.vn Office , trỏ tới chuẩn bị, rồi bấm sửa nối kết đến tệp.

Bấm vào liên kết bạn muốn cập nhật thủ công, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy bấm Cập nhật thủ công. Hoặc nhấn CTRL+SHIFT+F7.

Ngăn không cho một đối tượng được liên kết cập nhật

Bấm vào nút ustone.com.vn Office , trỏ tới chuẩn bị, rồi bấm sửa nối kết đến tệp.

Bấm vào liên kết bạn muốn ngăn không cho cập nhật, rồi bên dưới mục Cập nhật phương pháp cho liên kết được chọn, hãy chọn hộp kiểm Đã khóa. Hoặc nhấn F11.

Lưu ý: Để mở khóa liên kết, hãy bấm vào đối tượng được nối kết, rồi nhấn Ctrl + Shift + F11.

Ngăn Word tự động cập nhật các liên kết trong tất cả tài liệu

Bấm vào nút ustone.com.vn Office , rồi bấm vào tùy chọn Word

Bấm Nâng cao, rồi cuộn xuống đến Chung.

Xóa hộp kiểm Cập nhật tự động các liên kết khi mở.

Ngắt kết nối giữa một đối tượng được liên kết và nguồn của đối tượng

Bấm vào nút ustone.com.vn Office , trỏ tới chuẩn bị, rồi bấm sửa nối kết đến tệp.

Bấm vào liên kết bạn muốn ngắt kết nối, rồi bấm Ngắt Liên kết. Hoặc nhấn CTRL+SHIFT+F9.

Đầu trang

Thay đổi đối tượng nhúng hoặc đối tượng được liên kết

Bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Đối tượng Bản trình bày Được Liên kết hoặc Đối tượng Trang chiếu.

Bấm Mở hoặc Mở Liên kết, tùy theo việc đối tượng được nhúng hay liên kết, rồi bạn có thể thực hiện các thay đổi mình muốn.

Nếu đối tượng được nhúng, các thay đổi chỉ ở bản sao trong tài liệu. Nếu đối tượng được liên kết, các thay đổi sẽ được thực hiện đối với tệp nguồn.

Đầu trang

Sự khác biệt chính giữa các đối tượng được liên kết và đối tượng được nhúng là nơi dữ liệu được lưu trữ, cùng cách bạn cập nhật dữ liệu sau khi đặt đối tượng vào tệp đích.

Bạn đặt một liên kết vào đối tượng hoặc sao chép đối tượng trong tài liệu. Bạn có thể chèn nội dung theo cách này từ bất kỳ chương trình nào hỗ trợ công nghệ của các đối tượng liên kết và nhúng (đối tượng liên kết và nhúng hoặc OLE).

Ví dụ: báo cáo tình trạng hàng tháng có thể chứa thông tin được duy trì riêng biệt trong trang chiếu PowerPoint. Nếu bạn liên kết báo cáo đến trang chiếu, dữ liệu trong báo cáo có thể được cập nhật bất cứ khi nào tệp nguồn được cập Nhật. Nếu bạn nhúng trang chiếu vào báo cáo, báo cáo của bạn sẽ chứa một bản sao tĩnh của dữ liệu.

*

1. Đối tượng nhúng

2. Đối tượng được liên kết

3. Tệp nguồn

Khi một đối tượng được liên kết, thông tin có thể được cập nhật nếu tệp nguồn được sửa đổi. Liên kết dữ liệu được lưu trữ trong tệp nguồn. Tệp Word hoặc tệp đích, chỉ lưu trữ vị trí của tệp nguồn và tệp này hiển thị một bản trình bày của dữ liệu được liên kết. Hãy sử dụng các đối tượng được liên kết nếu kích cỡ tệp cần được cân nhắc.

Liên kết cũng rất hữu ích khi bạn muốn đưa thông tin duy trì độc lập, chẳng hạn như dữ liệu được thu thập bởi một bộ phận khác và khi bạn cần giữ lại thông tin Cập Nhật trong tài liệu Word.

Khi bạn nhúng PowerPoint đối tượng, thông tin trong tệp Word không thay đổi nếu bạn sửa đổi tệp PowerPoint nguồn. Các đối tượng được nhúng trở thành một phần của tệp Word và sau khi chúng được chèn, chúng không còn là một phần của tệp nguồn.

Xem thêm: Britney Spears: Công Chúa Và Ngôi Sao Nhạc Pop Full Hd, Phim Công Chúa Nhạc Pop Full Hd

Vì thông tin này hoàn toàn chứa trong một tài liệu Word, việc nhúng sẽ rất hữu ích khi bạn không muốn thông tin phản ánh các thay đổi trong tệp nguồn hoặc khi bạn không muốn người nhận tài liệu liên quan đến việc cập nhật thông tin được nối kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *