*

Tên cột của trang tính được bắt đầu bằng gì?

A. B. Các chữ cái a,b,c,….

Đang xem: Tên hàng của trang tính được bắt đầu bằng gì

B. Các chữ cái a,b,c,….

C. Các chữ số 1,2,3,….

D. Cả a, b đều đúng

*

*

CHỌN PHÁT BIỂU SAI

1 điểm

NGƯỜI TA ĐẶT TÊN CỘT BẰNG CÁC CHỮ CÁI (A, B,C,…)

NGƯỜI TA ĐẶT TÊN HÀNG BẰNG CÁC SỐ (1; 2; 3;…)

KHỐI LÀ TẬP HỢP CỦA NHIỀU Ô TÍNH

GIAO CỦA MỘT CỘT VÀ MỘT HÀNG GỌI LÀ Ô TÍNH

Câu 2. Tên của cột kí hiệu bằng gì?

A. Bằng các con số

B. Bằng các chữ cái

C. Bằng các con số và chữ cái

D. Bằng các chữ cái và con số

Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là:

A. Tên hàng.

B. Tên ô.

C. Tên cột.

D. Tên khối.

Xem thêm:

Câu 11Các thành phần chính trên trang tính bao gồm?

a. Các hàng, các cột, các ô tính b. Hộp tên, khối.

c. Thanh công thức. d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 12Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, kí hiệu nói về hàng nào sau đây là đúng?

a. C2 b. A

c. 16384 d. A1

Câu 13Cột là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, kí hiệu cột nào sau đây là sai?

a. AA b. AB c. A4 d. IV

Câu 14: Giao của hàng và cột gọi là:

a. Một cột b. Một khối c. Một ô d. Một hàng

Câu 15: Khối là:

a. Các trang tính tạo thành b. Các ô cách nhau

 c. Một nhóm các ô liền kề nhau d. Tất cả đều đúng

Câu 16: Khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

a. B1;H15 b. B1…H15 c. B1:H15 d. Câu b và c đúng.

Xem thêm: Top 100 Ca Khúc Nhạc Hòa Tấu Trong Phim Hàn Quốc Khiến Bao Thế Hệ Mê Mẩn

Câu 17Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu?

a. Thanh công cụ b. Thanh công thức

c. Thanh bảng chọn d. Hộp tên.

Câu 18: Cụm từ G5 trong hộp tên có nghĩa là:

a. Phím chức năng G5 b. Phông chữ hiện thời là G5

c. Ô ở cột G hàng 5 d. Ô ở hàng G cột 5

Câu 19: Để kích hoạt ô D150 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và các thanh cuốn em có thể:

a. Gõ địa chỉ vào thanh công thức b. Gõ địa chỉ D150 vào hộp tên

c. Nháy chuột tại nút tên cột D d. Nháy chuột tại nút tên hàng 150

Câu 20: Khi không nhìn thấy ô nào được kích hoạt trên màn hình ta có thể dựa vào thông tin nào sau đây để nói ngay ô đang được kích hoạt:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *