*

Tên cột của trang tính được bước đầu bằng gì?

A. B. Các chữ loại a,b,c,….

Bạn đang xem: Tên hàng của trang tính được bắt đầu bằng gì

B. Những chữ chiếc a,b,c,….

C. Những chữ số 1,2,3,….

D. Cả a, b đông đảo đúng


*

*

CHỌN PHÁT BIỂU SAI

1 điểm

NGƯỜI TA ĐẶT TÊN CỘT BẰNG CÁC CHỮ CÁI (A, B,C,...)

NGƯỜI TA ĐẶT TÊN HÀNG BẰNG CÁC SỐ (1; 2; 3;...)

KHỐI LÀ TẬP HỢP CỦA NHIỀU Ô TÍNH

GIAO CỦA MỘT CỘT VÀ MỘT HÀNG GỌI LÀ Ô TÍNH


Câu 2. Thương hiệu của cột kí hiệu bởi gì?

A. Bằng những con số

B. Bằng những chữ cái

C. Bằng những con số với chữ cái

D. Bằng những chữ cái và bé số


Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được hotline là:

A. Thương hiệu hàng.

B. Thương hiệu ô.

C. Thương hiệu cột.

D. Tên khối.

Xem thêm: Top Phim Thái Lan Hay Nhất Năm 2022 Đáng Xem


Câu 11Các thành phần bao gồm trên trang tính bao gồm?

a. Các hàng, các cột, những ô tính b. Vỏ hộp tên, khối.

c. Thanh công thức. D. Cả a, b, c mọi đúng

Câu 12Hàng là tập hợp những ô vào bảng tính theo hướng ngang, kí hiệu nói tới hàng nào sau đây là đúng?

a. C2 b. A

c. 16384 d. A1

Câu 13Cột là tập hợp các ô vào bảng tính theo chiều dọc, kí hiệu cột nào sau đó là sai?

a. AA b. AB c. A4 d. IV

Câu 14: Giao của hàng cùng cột call là:

a. Một cột b. Một khối c. Một ô d. Một hàng

Câu 15: Khối là:

a. Những trang tính tạo nên thành b. Các ô cách nhau

 c. Một tổ các ô sát nhau d. Toàn bộ đều đúng

Câu 16: Khối ô là tập hợp các ô kế cận tạo thành hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được diễn đạt như câu như thế nào sau đó là đúng?

a. B1;H15 b. B1…H15 c. B1:H15 d. Câu b và c đúng.

Câu 17Có thể quan sát ở chỗ nào trên trang tính để hiểu rằng một ô chứa bí quyết hay đựng dữ liệu?

a. Thanh hiện tượng b. Thanh bí quyết

c. Thanh bảng lựa chọn d. Hộp tên.

Câu 18: Cụm trường đoản cú G5 trong hộp tên bao gồm nghĩa là:

a. Phím tính năng G5 b. Font chữ bây giờ là G5

c. Ô ngơi nghỉ cột G mặt hàng 5 d. Ô ở hàng G cột 5

Câu 19: Để kích hoạt ô D150 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoại trừ cách dùng chuột và những thanh cuốn em tất cả thể:

a. Gõ showroom vào thanh công thức b. Gõ địa chỉ cửa hàng D150 vào hộp tên

c. Nháy loài chuột tại nút tên cột D d. Nháy con chuột tại nút tên hàng 150

Câu 20: Khi không bắt gặp ô nào được kích hoạt trên màn hình ta rất có thể dựa vào thông tin nào dưới đây để nói tức thì ô đang rất được kích hoạt: