a) Nhập dữ liệu tùy ý (văn bản hoặc số) vào một ô tính. Lần lượt nháy chuột chọn các ô đã nhập dữ liệu và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức.

b) Nhập nội dung = 8 + 6 vào ô B2 rồi nháy chuột chọn ô tính khác. Quan sát nội dung được hiển thị trong ô B2. Nháy chuột chọn ô B2 và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức. Ghi lại nhận xét của em.

Lời giải chi tiết

Đang xem: Thành công thức có chức năng gì

a) Khi nháy chuột vào một ô tính bất kì thì thanh công thức có nội dung là nội dung của ô tính đang được chọn. Ví dụ trong hình dưới đây ô C2 đang được chọn và trên thanh công thức hiển thị nội dung của ô C2 :

*

b) Nháy chuột chọn ô B2 và quan sát nội dung được hiển thị trên thanh công thức: 

*

*

Bình luận

*

Chia sẻ
Bài tiếp theo

*

Xem thêm: Photo: Tầng 2 View Rạp Chiếu Phim Quốc Gia, Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ustone.com.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng ustone.com.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Xem thêm: Hệ Hỗ Trợ Ra Quyết Định Dss, Hệ Hỗ Trợ Quyết Định (Decision Support System

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ustone.com.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *