Đây là lời tâm sự của một cô bạn của tôi. Mà tôi cá sau khi nghe xong những lời này thì khá nhiều chàng trai sẽ chột dạ. Và sẽ cố học cách mở đầu tin nhắn sao cho thú vị hơn.

*

“Mình cũng nhạt nên chẳng dám chê ai. Chẳng dám chê ai nên chỉ dám “phục” cái sự vô vi của một số bạn. Nó thiếu muối đến mức 1 đứa nhạt như mình còn phải sợ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *