Bút pháp ước lệ là dùng vẻ đẹp thiên nhiên để miêu tả vẻ đẹp của con người. Nghệ thuật đòn bẩy dùng biện pháp "Tả mây nấy trăng" vẻ đẹp của thúy Vân để bật lên nét đẹp có 1 không 2 của Thủy kiểu
Nên nghệ thuật đòn bẩy theo định nghĩ chung là dùng cái này để làm nổi bật cái kia. Ví dụ, để làm nổi bật bản thân thì bạn có thể sử dụng đồ áo, kiến thức để bản thân mình ok hơn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *