Tính tăng kiểm tra chính tả, ngữ pháp và hiển thị dấu gạch đỏ trong Word khá tiện ích nhưng cũng gây ra một số bất tiện, rối mắt đối với những người dùng cần soạn thảo văn bản dài.

Nếu cảm thấy tính năng kiểm tra chính tả này thật sự không cần thiết, người dùng có thể tắt nhanh bằng 2 bước đơn giản.

Để tắt nhanh dấu gạch đỏ Microsoft Word, hãy:

Vào File, chọn Options > Proofing

Tắt dấu tick trong mục Check spelling as you typeMark grammar errors as you type

 Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho các bạn! Đừng quên truy cập mục Thủ Thuật & Ứng Dụng của ustone.com.vn để cập nhật những thủ thuật và ứng dụng thiết thực, bổ ích nhất! 

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *