*
*
*
*
*
*
*
*

*

Marketing là một môn khoa học và nghệ thuật kinh doanh quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh giúp nhà quản trị xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, phát triển Marketing thì marketing dịch vụ tài chính là bộ phận rất quan trọng trong 12 phân ngành dịch vụ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), nó liên quan đến quá trình huy động và phân phối các quỹ tài chính do các định chế tài chính thực hiện, như: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ chứng khoán, dịch vụ kế toán kiểm toán….

Đang xem: Marketing dịch vụ tài chính

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Bộ môn Marketing của Học viện Tài chính tổ chức biên soạn cuốn giáo trình “Marketing dịch vụ tài chính” nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và những nghệ thuật trong thực hành các nghiệp vụ Marketing dịch vụ tài chính hiện nay nhằm đạt được mục tiêu và những nghệ thuật trong thực hành các nghiệp vụ Marketing dịch vụ tài chính hiện nay nhằm đạt được mục tiêu và chiên lược phát triển của các định chế tài chính thực hiện.

Giáo trình “Marketing dịch vụ tài chính” do PGS.TS Nguyễn Thị Mùi và Ths.Ngô Minh Cách đồng chủ biên, cùng tham gia biên soạn là các giảng viên; các cán bộ đang làm công tác tại ngân hàng, tổ chức tài chính có uy tín hiện nay, cụ thể là:

– PGS.TS.Nguyễn Thị Mùi – Giám đốc trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCPCT Việt Nam, chủ biên và biên soạn chương 2;

– Ths.Ngô Minh Cách – Trưởng Bộ môn Marketing, Học viện Tài chính, đồng chủ biên và biên soạn chương 1;

– TS. Lê Thị Kim Nga – Thành viên HĐQT, Ngân hàng TMCPNT Việt Nam, đồng tác giả chương 2;

– TS.Trần Văn Hiệu –Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Xuân, biên soạn chương 3;

– TS. Phí Trọng Thảo – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tập đoàn Tài chính Bảo Việt, biên soạn chương 4;

– TS. Đào Thị Minh Thanh – Phó trưởng Bộ môn Marketing, Học viện Tài chính, biên soạn chương 5.

Xem thêm: Top 12 Phim 7 Vien Ngoc Rong Phan Moi Nhat, Review Phim: 7 Viên Ngọc Rồng Siêu Cấp Broly

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

7

1.1. Bản chất và nội dung của Marketing

7

1.1.1. Bản chất của Marketing

7

1.1.2. Nội dung của Marketing

14

1.2. Dịch vụ và dịch vụ tài chính

19

1.2.1. Dịch vụ phân loại dịch vụ

19

1.2.2. Dịch vụ tài chính

27

1.3. Marketing dịch vụ tài chính

30

1.3.1. Vai trò và đặc điểm của Marketing dịch vụ tài chính

30

1.3.2. Những nội dung cơ bản của Marketing dịch vụ tài chsinh

33

Câu hỏi

56

CHƯƠNG 2: MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

57

2.1. Tổng quan về marketing ngân hàng

57

2.1.1. Khái niệm

57

2.1.2. Nhiệm vụ của Marketing dịch vụ ngân hàng

57

2.1.3. Đặc trưng của Marketing ngân hàng

60

2.2. Quản trị marketing dịch vụ ngân hàng

66

2.2.1. Khái niệm quản trị marketing dịch vụ ngân hàng

66

2.2.2. Xác định mục tiêu chiến lược

66

2.2.3. Phan đoạn thị thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu

72

2.2.4. Định vụ sản phẩm

79

2.3. Chiến lược Marketing mix

84

2.3.1. Chiến lược sản phẩm

86

2.3.2. Chiến lược giá

97

2.3.3. Chiến lược phát triển kênh phân phối

101

2.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

105

2.3.5. Chiến lược con người

110

2.3.6.

Xem thêm: Noi Gương Anh Lý Tự Trọng Đã Gửi Câu Nói Gì Đến Tuổi Trẻ Việt Nam:

Quy trình cung ứng dịch vụ

111

2.3.7. Yếu tố chất (còn gọi là dấu hiệu vật lý)

112

Câu hỏi

113

CHƯƠNG 3: MARKETING DỊCH VỤ TÍN THÁC ĐẦU TƯ

115

3.1. Khái quát về hoạt động tín thác đầu tư

115

3.1.1. Khái quát về hoạt động tín thác đầu tư

115

3.1.2. Quy trình hoạt động tín thác đầu tư

116

3.1.3. Những rủi ro hoạt động tín thác đầu tư

132

3.1.4. Chiến lược đầu tư trong hoạt động tín thác đầu tư

134

3.1.5. Phân loại hoạt động tín thác đầu tư

137

3.2. Marketing dịch vụ tín thác đầu tư

138

3.2.1. Sự cần thiết và vai trò của marketing dịch vụ tín thác đầu tư

138

3.2.2. Đặc điểm cơ bản của marketing dịch vụ tín thác đầu tư

145

3.3. Marketing – Mix trong dịch vụ tín thác đầu tư

149

3.3.1. Chiến lược sản phẩm:

149

3.3.2. Chiến lược phí

150

3.3.3. Chiến lược phân phối

151

3.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp

153

3.3.5. Chiến lược con người

156

3.3.6. Quy trình cung ứng dịch vụ tín thác đầu tư

158

3.3.7. Yếu tố vật chất

158

Câu hỏi

160

CHƯƠNG 4: MARKETING DỊCH VỤ BẢO HIỂM

160

4.1 Một số vấn đề cơ bản về dịch vụ bảo hiểm

161

4.1.1. Bản chất và vai trò của dịch vụ bảo hiểm

161

4.1.2. Các loại hình dịch vụ bảo hiểm

163

4.2. Marketing dịch vụ bảo hiểm

167

4.2.1. Sự cần thiết và vai trò của Marketng dịch vụ bảo hiểm

167

4.2.2. Đặc điểm của Marketing dịch vụ bảo hiểm

172

4.3. Hoạt động marketing trong kinh doanh bảo hiểm

181

4.3.1. Môi trường Marketing trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

181

4.3.2. Nghiên cứu cầu trên thị trường bảo hiểm

187

4.3.3. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

191

4.3.4. Nghiên cứu khách hàng

194

4.4. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu trong kinh doanh bảo hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *