Cuộc sống không cho ai biết trước điều gì cả, hôm nay có thể là niềm vui đối với bạn nhưng ngày mai chưa chắc đã vậy, có thể là một nỗi buồn nào đó sẽ xảy đến. Dường như nỗi đau khi mất đi người thân là một sự một đả kích rất lớn đối với bạn. Dưới đây, ustone.com.vn sẽ gửi tới bạn những stt về sự mất mát người thân, những câu nói hay về mất người thân cực kỳ ý nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *