Trắc nghiệm technology 11 bài xích 18 thực hành thực tế Lập tiến trình công nghệ chế tạo một chi tiết đơn giản trên thiết bị tiện

Công nghệ (tiếng Anh: technology) là việc phát minh, sự cầm cố đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, thứ móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống, và phương pháp tổ chức, nhằm xử lý một vấn đề, đổi mới một giải pháp đã tồn tại, đạt một mục đích, hay triển khai một tác dụng cụ thể đòi hỏi hàm lượng chất xám cao. Công nghệ ảnh hưởng đáng nhắc lên khả năng kiểm soát và phù hợp nghi của nhỏ người cũng như của những động vật khác vào môi trường xung quanh tự nhiên của mình.

Lớp 11 - Năm vật dụng hai ở cấp cho trung học phổ thông, gần mang đến năm cuối cấp cần học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe nhiều đến định hướng sau này rồi học tập đại học. Ôi đôi khi thật là sợ, hoang mang lo lắng nhưng các em hãy từ tin cùng tìm dần điều mà bạn muốn là về sau nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng hợp mã giảm giáGiải Hóa họcBài Tập