Dưới đây là 70 hình nền powerpoint đẹp đa dạng chủ đề để bạn thoải mái lựa chọn cho phù hợp với nội dung của slide thuyết trình. Để có được bài thuyết trình mĩ mãn nhất thì background của slide powerpoint rất quan trọng vì nó thể hiện sự chuyên nghiệp, sự đầu tư, tâm huyết của bạn hay muốn làm nổi bật, minh họa….

Những hình nền powerpoint đẹp này mình đã chọn lựa khá kỹ với nhiều chủ đề khác nhau nhưng mình nghĩ là khá đầy đủ. Tuy nhiên sẽ có các bài sau cho riêng từng chủ đề để bạn cần là có luôn cho đỡ phải hoa mắt vì quá nhiều ảnh đẹp như post này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *